Social Media Strategy

Dagtid
Professional
  • KPI:er
  • Kommunikationsstrategier
  • Sociala medier

Med den här kursen lyfter du som är senior kommunikatör eller marknadsförare med ledande roll arbetet med sociala medier till en ny nivå. Här går vi på djupet med hur man kan stärka sin närvaro i sociala medier och leda det kommunikativa och strategiska arbetet framåt.

Kursinformation

Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
24
Språk:
Svenska
Pris:
33 750 kronor
Egna studietimmar:
ca 3 timmar per vecka
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Om kursen

Idag är sociala medier inte längre en ny och outforskad kanal inom ett företags mediamix, utan ett brett kommunikationsområde som på olika sätt genomsyrar i stort sett all marknadsföring i ett allt mer digitalt och användardrivet medielandskap. Sociala medier har ”vuxit upp” och förväntas nu leverera precis samma effekt och affärsnytta som övriga kommunikationsaktiviteter. Men hur ska man använda sociala medier på rätt sätt i sin verksamhet? Hur arbetar man fram en social mediastrategi som på ett naturligt stöttar den övergripande affärs- och varumärkesstrategin? Hur ska man prioritera och välja bort i ett område som bara blir mer komplext för var dag? Hur ser man till att ens närvaro i sociala medier är uthållig och genererar affärsnytta på lång sikt?

Kursen syftar till att ge deltagarna en mer strategisk och metodisk kompetens för att analysera, definiera, prioritera och utvärdera en närvaro i sociala medier, samt koppla denna till företagets övergripande affärs- och kommunikationsmål. Kort sagt att på allvar få upp sociala medier på agendan inom en organisation.

I undervisningen varvas teori med verkliga exempel – aktuella cases, kampanjer och strategier inom såväl B2B, B2C och offentlig sektor – samt praktisk metodik och verktyg för att arbeta strategiskt med sociala medier. Du kommer under kursens gång arbeta med ett projektarbete. Använd gärna ditt eget företag/organisation i projektarbetet eller förbered ett att utgå från om du är konsult eller mellan jobb.

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till seniora kommunikatörer och marknadsförare med befintligt ansvar för ett företags närvaro i sociala medier och/eller varumärkes- och kommunikationsstrategiska frågor. Kursen passar oavsett om du jobbar som konsult eller på en marknadsavdelning.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du ska ha arbetat några år som senior kommunikatör eller marknadsförare med ansvar för ett företags närvaro i sociala medier, samt ansvar för varumärkes- och kommunikationsstrategiska frågor. Kursen ges på svenska.

Skicka också med

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida) i vilken du även motiverar varför du söker just den här kursen, samt en meritförteckning.

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast i samband med sista ansökningsdag.

Kursintyg

Efter genomförd kurs som även innefattar ett projektarbete
(och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
33 750 kronor

Studieavgift exkl. moms
27 000 kronor

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Kursinformation

Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
24
Språk:
Svenska
Pris:
33 750 kronor
Egna studietimmar:
ca 3 timmar per vecka
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Kursansvarig

Tobias.BrandtTobias Brandt är senior kommunikationsstrateg med inriktning på digitala och sociala medier. Han har närmare 15 års erfarenhet av digital marknadsföring – inom såväl strategisk varumärkesutveckling som snabbfotade aktiveringskampanjer inom såväl B2B som B2B. Under sin karriär har Tobias jobbat på byråer som Framfab, Supernative, Digitas och Starcom. Idag jobbar Tobias som Director of Strategy på Perfect Fools.

Övrig information

Kursen hålls på Bobergsgatan, läs mer på första sidan på berghs.se hur vi skapar en säker miljö. OBS! Vi följer myndigheters rekommendationer och riktlinjer, och vid restriktioner vad gäller resor och sammankomster ges kursen helt online. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du inom 3 dagar efter att du fått besked att kursen ges helt online istället omboka till ett senare kurstillfälle.

Det här får du

  • Kunskap och verktyg för att skapa relevanta kommunikationsstrategier för ett varumärke eller verksamhet i sociala medier
  • Förståelse för vikten av tydliga målsättningar och relevanta KPI:er i sociala medier
  • Förståelse för hur sociala medier påverkar och utvecklar dagens affärsmodeller och kommunikationsstrategier
  • Kunskap för att skapa en organisation kring sociala medier
  • Insikt och verktyg kring mätning av kundernas engagemang i sociala medier
  • Hur man skaffar sig insikter om användarnas drivkrafter och beteenden i sociala medier

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Berghs kurser.

Tidigare kursdeltagare

Patrik.Nordgaard
Patrik Nordgaard, Digitalansvarig Gotlands Media
"Min verktygslåda ökades och strategiarbetet blir tydligare."
Marie.Hedberg
Marie Hedberg, Kommunikatör, IVL Svenska Miljöinstitutet
"Jag har fått en bas att stå på, kan argumentera för hur jag tror vi bör arbeta och vilka verktyg och vilken hjälp jag behöver."