Praktisk information

Här hittar du en mängd praktisk information som är bra att ha både inför din första lektion på Berghs och under kursens gång. Saknar du någon information? Tveka då inte att kontakta kursens utbildningskoordinator!

Canvas, Berghs onlineplattform

LÄNK: https://berghs.instructure.com/

 • Berghs använder Canvas, en gemensam digital plattform för alla våra utbildningar – oavsett om kursen ges i våra lokaler eller på distans! Detta LMS används av 1.600 universitet och högre lärosäten världen över.
 • Du får ett mejl med en inbjudan till Canvas via din utbildningskoordinator ca en vecka innan kursstart.
 • Här hittar du en kort introduktion till Canvas.

Att göra inför första lektionen

 • Ta med dig en bärbar dator/iPad så att du kan ta anteckningar digitalt. Föredrar du att anteckna på papper så ta med dig en penna och ett anteckningsblock. På några av våra kurser är det ett krav att du tar med dig en bärbar dator, men i sådant fall kommer din utbildningskoordinator eller kursansvarig att meddela dig detta i god tid innan kursstart.
 • Till den första lektionen vill vi att du har fyllt i "Mitt personliga läromål" (se information nedan)

Personligt läromål

PDF: "Mitt personliga läromål" (att ladda ner!)

Vi på Berghs är säkra på att du har ett mål med din utbildning. Vi tror att du lättare kommer att nå ditt mål om du tar dig tid att formulera det innan utbildningen startar. Vi uppmanar alla våra kursdeltagare till egen reflektion innan, under och efter kursen.

Sammanfattning av Berghs process:

 • Vid utskick av kallelse till kurs bifogas ett dokument "Mitt personliga läromål"
  Fyll i detta och ha det tillgängligt vid den första lektionen.
 • Du ska alltså inte skicka in/lämna in något till din lärare/koordinator.
 • Vill du hellre skriva av frågorna och besvara dem i ett anteckningsblock går det såklart också bra. Du bestämmer!
 • Ibland ägnas ett par minuter av den första lektionen åt det personliga läromålet där kursansvarig då uppmanar deltagarna att diskutera detta med sin bänkgranne (lärpartner) samt till reflektion.
 • Vi på Berghs ser gärna att deltagaren under kursen sedan avsätter tid till 10 min reflektion efter varje lektion. Detta får ses som frivilligt, men vi på Berghs vill som sagt gärna uppmuntra till detta.

Berghs närvarokrav

För att bli godkänd på våra kurser kräver vi 80% närvaro. Du ska dessutom ha lämnat in de uppgifter som krävs under kursens gång och fullföljt kursplanen. Berghs närvarokrav gäller för alla kurser, utom de som är på distans. Mer info i Berghs FAQ.

Värdesaker

Berghs ansvarar ej för värdesaker. Lämna inte kvar dator och väska när du lämnar klassrummet. Har du en resväska kan du alltid be att få ställa den i vår reception. På skolan finns det även ett antal skåp att förvara kläder och saker i över dagen. Först till kvarn. Ta med dig ett eget hänglås. Finns även att köpa i receptionen.

Ladda här!

I varje klassrum finns det vita laddstolpar med eluttag, om du behöver ladda din dator eller mobil under lektionen. Ta med en egen laddare och glöm inte att ta med den hem!

Kursintyg

Kursintyg utfärdas på alla våra kurser under förutsättning att du är godkänd på de moment som måste uppfyllas under kursens gång, samt har minst 80% närvaro. Dubbelkolla med kursens koordinator om du känner dig osäker. Kursintyget får du i digitalt format. Berghs ger inte ut kursintyg på engelska, då kurserna ges på svenska och du får ej med dig terminologi etc på engelska. För eventuell egen översättning får du vända dig till en auktoriserad översättare.

Kursutvärdering

Efter avslutad kurs skickas en kursutvärdering till dig via e-post. Utvärderingen består av ett antal frågor, tar bara några minuter att göra och är väldigt viktig för att vi ska fortsätta att kunna hålla en hög kvalitet på våra utbildningar. Vi uppskattar verkligen att du tar dig tid att hjälpa oss med detta.

Mat och dryck

 • På de kurser som är i skolans lokaler ingår det planerade fikaraster i din kursavgift.
 • På ett bord märkt "Kursfika" dukar vi fram smörgås eller fikabröd samt frukt, kaffe och te. Våra smörgåsar är vegetariska, det finns alltid laktosfri mjölk och vi serverar aldrig något fikabröd med nötter (spår av nötter kan dock förekomma).
 • Din föreläsare kommer att meddela dig och dina kurskamrater när det är dags för en fikapaus! Förmiddagsfikat är framdukat mellan 10.00-11.00, eftermiddagsfikat mellan 14.00-15.30 och kvällsfikat mellan 18.30-19.30.
 • Vill du ha kaffe eller något sött/matigt på annan tid än den inplanerade fikarasten går det naturligtvis bra att köpa det i vårt café (plan 1) som har öppet varje dag från kl 08.00.

Specialkost?
Om du har någon annan allergi eller är vegan ber vi dig att meddela din utbildningskoordinator detta i god tid, så att vi har möjlighet att hinna ordna ett alternativt fikabröd/smörgås till dig! Denna specialkost hämtas sedan i vårt café. Cafépersonalen får en lista av din utbildningskoordinator.

Restaurangtips
I närheten av skolan finns det flera trevliga lunchställen för dig och dina kurskamrater. Här hittar du några tips. Lunch/middag intas på egen hand och ingår inte i kursavgiften.

Microvågsugn
Microvågsugnar och kylskåp finns på plan 0 och 1. Fråga i receptionen om du inte hittar.

Dokumentation

På Berghs undviker vi att skriva ut kursmaterial. Våra föreläsare är yrkesverksamma och uppdaterar ofta sina presentationer i sista stund, så för att du ska kunna få den mest aktuella versionen får du tillgång till den efter lektionen via din utbildningskoordinator eller kursansvarig. Det är också en liten, men viktig sak vi kan göra som har en positiv inverkan på vår miljö.

Kurslitteratur

Ingen kostnad för material eller litteratur tillkommer om det inte framgår på kurssidan. På vissa kurser kan du få en lista med förslag på litteratur, men den är frivillig.

Studieuppehåll

Studieuppehåll kan endast beviljas vid sjukdom styrkt av läkarintyg. För mer information om kursens ekonomiska villkor, klicka här.

Synpunkter, beröm och förbättringsförslag

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre! Hör gärna av dig med synpunkter, beröm eller förslag till förbättringar. Du kan välja att kontakta kursens utbildningskoordinator, prata med någon i vårt serviceteam eller skicka ett mejl till info@berghs.se. Tack vare dina synpunkter hjälper du oss att bli ännu bättre!

Klagomål

Om du är missnöjd med en kurs ber vi dig att alltid kontakta oss skriftligen. Antingen via brev eller mejl till kursens utbildningskoordinator.

Under vissa omständigheter kan du reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut. Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

Berghs policy och rutin mot kränkande särbehandling och
trakasserier

Berghs ska vara en trygg arbetsplats och skola. Det uppnår vi genom att respektera att vi är varandras arbetsmiljö. Arbetsmiljö är hur vi har det runt oss och hur vi behandlar varandra. På Berghs ska råda ett professionellt, öppet och varmt arbetsklimat som uppnås genom gott samarbete mellan lärare, medarbetare och elever och genom god stämning ge plats för olikheter samt att alla blir sedda och hörda.

Berghs, som arbetsgivare och utbildningsaktör, är måna om att våra kursdeltagare och studenter är friska och mår bra. Alla chefer är ansvariga för att omedelbart agera när de blir vittnen till eller får information om misstänkt kränkande särbehandling eller trakasserier. Alla anställda, liksom inhyrd, inlånad och praktikant, har ansvar att säga ifrån/markera att det inte är ett önskvärt beteende – antingen vända sig direkt till personen eller omgående informera sin närmaste chef om beteenden som upplevs som kränkande. Alla anställda, liksom inhyrd, inlånad och praktikant, har också ansvar att uppträda på respektfullt sätt mot varandra.

När problem uppstår – vad gör jag?

• Om jag utsatts för kränkande särbehandling/trakasserier ska jag i första hand vända mig
till min kursansvarig eller koordinator för min kurs.
• Om jag misstänker kränkande särbehandling/trakasserier hos en studiekamrat ska jag i
första hand vända mig till min kursansvarig och/eller koordinator för min kurs.
• Berghs måste omgående utreda vad som hänt samt vidta erforderliga åtgärder.

Ärendet behandlas alltid konfidentiellt. Via din kursansvarig eller koordinator kan du snabbt få stöd och hjälp.

Definitioner:
Kränkande särbehandling – handlingar som riktas mot en eller flera på ett kränkande sätt
och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Trakasserier – ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier – ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Övriga frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga, vänligen kontakta kursens utbildningskoordinator eller info@berghs.se

Vill du veta mer om vad som händer på Berghs?
Se vårt kalendarium

Du följer väl oss i sociala medier?
Facebook LinkedIn YouTube Instagram