Insikt & analys - Kurser

Samla, bearbeta och analysera data och information om en målgrupp, marknad eller bransch. Målet är att få en djupare förståelse för kundernas behov, preferenser och beteenden samt för marknadsförhållandena. På så sätt kan du fatta välgrundade beslut och utveckla strategier som är anpassade efter marknadens krav och utveckling.

Alla kurser A-Ö
Alla kurser A-Ö
Samla, bearbeta och analysera data och information om en målgrupp, marknad eller bransch. Målet är att få en djupare förståelse för kundernas behov, preferenser och beteenden samt för marknadsförhållandena. På så sätt kan du fatta välgrundade beslut och utveckla strategier som är anpassade efter marknadens krav och utveckling.