Om Berghs

Kvalitet

Kvalitetsarbetet är helt centralt för oss eftersom kvalitet i leverans och innehåll är avgörande för vår verksamhets utveckling och framgång.

Berghs är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens krav på villkor och kriterier. Vi uppfyller de högt ställa krav som ställs vad gäller arbetsmarknadsrelevans, organisation och lärande, kompetens, struktur, metodutveckling, resultatuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. I senaste revisionen uppmärksammades skolans engagemang.i kontinuerliga diskussioner och mängd av forum för att förstå och anpassa kurserna till branschens föränderliga behov. Även att vi deltar i arbetet med "The Inner Development Goals" och fokus på AI i utbildningarna är exempel på hur Berghs ligger i framkant av utbildningsmetodik.

Berghs heltids­utbildningar svarar upp mot kvalitetskrav satta av Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolans utbildningar ska tillgodose verkliga behov av kompetens i arbetslivet och all utbildning inom ramen för YH ska leda till anställning eller eget företagande där arbetslivet är engagerade i såväl utformningen som genomförandet.

Vår ekonomi har varit stabil över åren, därav ett starkt kreditvärde. Vårt företag har kreditklass fem, dvs högsta kreditklass intygat av Syna (experter på kreditupplysningar och marknadsinformation). För detta krävs ett långsiktigt, transparent och stabilt arbete .

En del av AcadeMedia Vuxenutbildningar

Berghs är en del av AcadeMedia, Skandinaviens ledande utbildningsleverantör. Koncernen är verksam i hela utbildningskedjan och vi ingår i området för vuxenutbildningar med visionen att leda utvecklingen av framtidens utbildning.

Läs mer om AcadeMedias kvalitetsarbete här. https://academedia.se/hallbarhet/kvalitet/