Kvalitet

Kvalitetsarbetet är helt centralt för oss eftersom kvalitet i leverans och innehåll är avgörande för vår verksamhets utveckling och framgång.

  • Vi har alltid en namngiven kurs- och eller utbildningsansvarig tillgänglig för deltagaren
  • Kurserna bygger på ett aktuellt yrkesnära och bransch relevant innehåll
  • Vi ger kursdeltagaren möjlighet att lära direkt från yrkesverksamma i branschen
  • Våra undervisningslektioner leds alltid av en ansvarig lärare eller handledare
  • Vid behov av att dela tankar eller rapportera kvalitetsbrister under utbildningstiden görs det direkt till Kursansvarig, eller via utbildningskoordinator
  • Våra lokaler och digitala plattform ska ge goda förutsättningar
  • Våra kursplaner och kursmål ska vara transparenta för deltagarna

Berghs är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens krav på villkor och kriterier. Vi uppfyller de högt ställa krav som ställs vad gäller arbetsmarknadsrelevans, organisation och lärande, kompetens, struktur, metodutveckling, resultatuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete.

Berghs heltids­utbildningar svarar upp mot kvalitetskrav satta av Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolans utbildningar ska tillgodose verkliga behov av kompetens i arbetslivet och all utbildning inom ramen för YH ska leda till anställning eller eget företagande där arbetslivet är engagerade i såväl utformningen som genomförandet.

Vår ekonomi har varit stabil över åren, därav ett starkt kreditvärde. Vårt företag har kreditklass fem, dvs högsta kreditklass intygat av Syna (experter på kreditupplysningar och marknadsinformation). För detta krävs ett långsiktigt, transparent och stabilt arbete .