Om Berghs

Berghs värdegrund

Berghs är ett värderingsdrivet företag. Vi bryr oss om det samhälle vi verkar i och håller oss uppdaterade kring utmaningar och lösningar som rör både miljö och människor. Vi jobbar inkluderande och vill bidra till att lösa riktiga problem. Två av våra förhållningssätt är: utvecklar och inkluderar, vilket betyder att vi är öppna för förändringar och att hitta kreativa sätt att arbeta.

Vår värdegrund

Vid tveksamhet kring ett uppdrag/samarbete ställer vi oss två frågor: ”Har företaget/organisationen/varumärket en inkluderande affärsidé?" Om ej: "Kan Berghs på något sätt förändra deras grundvärderingar?" Om nej på bägge frågor finns ej grund för samverkan. 

Värdegrunden gäller oss alla: studenter, lärare och anställda på Berghs:

Vi bryr oss om att alla medarbetare ska må bra, känna engagemang och ta ansvar på sin arbetsplats. Viktigt är hur vi beter oss mot varandra, att vi delar med oss till varandra och samverkar. Vi bryr oss om relationen till våra studenter, kursdeltagare, föreläsare och hur de har det hos oss. Vi fokuserar på att utbildningarna håller högsta kvalitet och att alla på bästa sätt kan tillgodogöra sig det vi lär ut.

Allas bidrag bygger Berghs, allas agerande är viktigt –allting kommunicerar!