Vår värdegrund 

Berghs är ett värderingsdrivet företag. Vi bryr oss om det samhälle vi verkar i och håller oss uppdaterade kring utmaningar och lösningar som rör både miljö och människor. Vi jobbar inkluderande och vill bidra till att lösa riktiga problem. Två av våra förhållningssätt är: utvecklar och inkluderar, vilket betyder att vi är öppna för förändringar och att hitta kreativa sätt att arbeta.

Vår värdegrund

Vid tveksamhet kring ett uppdrag/samarbete ställer vi oss två frågor: ”Har företaget/organisationen/varumärket en inkluderande affärsidé?” Om ej: ”Kan Berghs på något sätt förändra deras grundvärderingar?” Om nej på bägge frågor finns ej grund för samverkan. 

Värdegrunden gäller oss alla: studenter, lärare och anställda på Berghs:

  • Vi står upp för alla människors lika värde och är övertygade om att mångfald och inkludering skapar de bästa förutsättningarna för lärande och skapande
  • Vi skapar tillsammans en trygg miljö där kreativitet får full kraft och vågar testa nya idéer
  • Vi tror på positiva effekter av en mångfald av kompetenser, erfarenheter och olika sätt att tänka och lösa problem
  • Vi står upp för en jämlik kultur, och visar i ord/handling att vi backar varandra
  • Vi nyttjar kraften av kreativ problemlösning och samverkan i team

Vi bryr oss om att alla medarbetare ska må bra, känna engagemang och ta ansvar på sin arbetsplats. Viktigt är hur vi beter oss mot varandra, att vi delar med oss till varandra och samverkar. Vi bryr oss om relationen till våra studenter, kursdeltagare, föreläsare och hur de har det hos oss. Vi fokuserar på att utbildningarna håller högsta kvalitet och att alla på bästa sätt kan tillgodogöra sig det vi lär ut.

Allas bidrag bygger Berghs, allas agerande är viktigt –allting kommunicerar!