Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Att lägga locket på är no-no inom PR

pr online

Intresset för PR fortsätter att växa och i en tid när allt fler väljer att stänga av ljudet på reklamen eller betala för att slippa den så växer också relevansen för PR. Att skapa förtroende och bygga en relation med sin målgrupp är A och O. Det är precis det som Ulla Kadin hjälper företag att lyckas med i sin kurs PR Online.

Februari 22, 2016

Med mångårig erfarenhet inom att hjälpa företag att nå en fördjupad insikt om kommunikationens primära funktion: att skapa förtroende och bygga relationer. I sin kurs PR Online understryker hon vikten av att förvalta förtroendekapitalet, eftersom det kan raseras över bara en natt. Hon menar att grunden i förtroendekapitalet är det egna agerandet, det vill säga vad vi – företaget – gör, vad vi säger och hur vi ser ut. Det gäller att vara ärlig och trovärdig i allt man gör som företag, organisation eller myndighet. Att ljuga eller lägga locket på är no-no.

Hej Ulla! Vilka skulle du säga är de vanligaste missuppfattningarna som råder inom företags PR-arbete idag och hur skulle de kunna undvikas?

Jag tror inte man alltid ser och förstår kraften i sociala medier och att man inte har tillräcklig beredskap för att möta den. Därför är det också nödvändigt med en specifik strategi för sociala medier. Tillgänglighet A och O, och det måste finnas en jourverksamhet dygnet runt.

Ett annat vanligt misstag är att man inte agerar tillräckligt snabbt i en kris. Att man blir hemmablind och saknar en helhetsbedömning av situationen. Många företag glömmer också att medieträna ledningen i förebyggande syfte, inför en eventuell kris. Det är försent när det börjar blåsa. Där kan ju externa konsulter vara bra att ta in! Som konsult kan man ha ett mer kritiskt förhållningssätt till företaget än en anställd medarbetare.

Vad förutspår du för framtid för PR som område - hur tror du att det har förändrats om fem år?
Jag tror att PR kommer att växa som område och framför allt när det gäller krishantering. Antalet informatörer ökar överallt och trots det så verkar många företag handfallna när det uppstår en kris.

Att leda ett pr-arbete idag, vad innebär det konkret?
Det innebär att man måste "lägga örat mot marken " och ha bra omvärldskoll. Man måste förstå trender, tendenser och hur den allmänna opinionen ser ut. Det gör det enklare att kunna förutse vad som kan utvecklas till en kris om inte frågan hanteras rätt, så kallat ”Issue Management”.

Om mitt företag vill få mer förtjänad media - var ska vi börja?
PR är ju till största delen förtjänad media så det gäller att ha goda mediarelationer och framför allt förstå olika mediers sätt att jobba. Att kunna nyhetsvärdering är A och O, då hjälper det att kunna tänka som en journalist.  Där har PR-konsulter med bakgrund inom journalistyrket en klara fördelar!

Det pratas mycket om att PR är ett område i stor förändring i samband med det nya digitala medielandskapet där fler och fler blir ”publicister”. Stämmer det?
Problemet med att fler och fler blir publicister är den ökade bristen på källkritik. Det är viktig att ha grund för det man säger innan man publicerar, och det är något som journalister lär sig från början. Inom min kurs tar jag upp vikten av källkritik.

Kan du dela med dig av tre frågor som alltid bör ställas i samband arbete inför och med PR-kampanjer?
Ställ alltid frågorna:
1. Vad vill vi uppnå med kampanjen?
2.  Kan vi mäta målet?
3.  Hur ska vi utvärdera resultatet?

Låter det här intressant och vill du fördjupa dina kunskaper inom PR med hjälp av Ulla Kadin? 

Tag då en titt på kursen PR Online och ansök här! PR Online löper över 15 veckor varje vår och höst på Berghs.