Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs bjuder in till två webinarier under Almedalsveckan 2021

Almedalsveckan har genom åren varit ett viktigt forum där tusentals människor samlas för att få nya insikter, nätverka och kompetensutvecklas. I år är Almedalsveckan digital, men fortfarande fylld av intressanta och engagerande evenemang. Måndagen den 5 juli bjuder Berghs in till två seminarier fyllda av insikter om framtidens arbetsliv och optimering av lärande organisationer.

Skrivet av Respina Gholinia
Juni 14, 2021

Almedalen är världens största demokratiska mötesplats för kunskap, kommunikation och möten. Varje år ges möjlighet att både delta och lyssna, på plats eller genom olika medier. Berghs har medverkat både digitalt och på plats de senaste sex åren, och har även låtit ett antal medarbetare följa med för att bygga kunskap, nätverk och få olika perspektiv.

I år bjuder Berghs in till två seminarier – ena om framtidens arbetsliv och den andra om optimering av lärande organisationer. Seminarierna äger rum digitalt den 5 juli och bjuder på nycklar, insikter och kunskap. Läs mer om vad samtalen har att bjuda på och Camilla Wallander och Joakim Thulin tankar kring sina seminarietillfällen.

Seminarium 1: The new normal – 10 nycklar till framtidens arbetsliv
Nya krav, möjligheter och utmaningar väntar arbetslivet och våra arbetsplatser i det nya normala. Hur bygger vi sammanhållning när fler jobbar på distans. Vad skapar de bästa förutsättningarna för en utvecklingsorienterad organisation? Vilken betydelse har personligt ledarskap? Vad kännetecknar en verkligt kreativ miljö? Lär dig mer och diskutera insikter och nya strukturer för att driva en framgångsrik arbetsplats utan att göra avkall på kreativitet eller effektivitet. Under seminariet delas flera konkreta exempel på framgångsfaktorer i strävan efter att inkludera både sina medarbetare, partners och nätverk att vara en del av en stark gemenskap och aktivt utbyta idéer.

Medverkande
Camilla Wallander, VD på Berghs
Lina Kellgren, Marknadschef på Berghs

Tid

11.00-11.45

Två snabba frågor till Camilla Wallander
Hej Camilla! Vad kan man förvänta sig av seminariet?
Camilla: Vi delar med oss av ett antal områden som tillsammans skapar en arbetskultur som ger energi att skapa och utveckla både individ och verksamhet. Det blir konkreta exempel på vad vi tar med oss för insikter från vårt arbete sista året på Berghs och hur vi nu designat vårt nya sätt att arbeta på.

Varför ett seminarium om just detta?
Camilla: Det är ett aktuellt ämne att behöva förhålla sig till och som nu börjar bli konkret. Det kommer att bli mer rörelse under hösten, och som företag/organisation är det viktigt att säkerställa att kunna behålla kompetens samt aktivt visa hur man tänker för att locka till sig nya personer. Vi behöver också gå från att "det funkar, det är effektivt" till att "det är utvecklande, det är värdeskapande''.

Anmälan
Här!

Seminarium 2: Hur skapar och optimerar vi lärande organisationer?
Att ges möjlighet att hålla sig ajour med utvecklingen ger en känsla av kontroll och motverkar stress på jobbet. Efter pandemins branta lärokurva väntar en ny vardag där behovet av upskilling accelererat ytterligare. Vilka nycklar till framgång för lärande organisationer kan hjälpa oss att lyckas?

Förmågan att lära är enligt World Economic Forum den mest centrala strategin att få på plats, oavsett verksamhet och därmed en prioriterad angelägen för både chefer och medarbetare. Det i sin tur ställer högre krav, både på vår förmåga som individer att växla upp vårt eget lärande, men också på våra organisationer att skapa nödvändiga strategier och förutsättningar. Samtidigt vet vi att en snabbt föränderlig värld tröttar ut oss och gör oss sårbara för förenklingar och genvägar. Glädjande visar både forskning och erfarenhet på tydliga fundament för att bygga och utveckla en lärande organisation som vi går igenom tillsammans och tar vår egen verksamhet som exempel innan vi avslutar med öppna frågor och diskussion.

Medverkande
Joakim Thulin, Head of Insight på Berghs
Patrik Hambreaus, Learning Developer på Berghs
Milad Olad, Digital utbildningsproducent på Berghs

Tid
12.00-12.45

Två snabba frågor till Joakim Thulin
Hej Joakim! Vad kan man förvänta sig av seminariet?
Joakim: Vi kommer att dela med oss av våra viktigaste insikter och idéer från arbetet med att utveckla Berghs syn på lärande, både strategiskt och praktiskt, till en fullskalig modell vi kallar för Learning According to Berghs. Och i sann Almedalsanda kommer det finnas gott om utrymme för diskussion och frågor.

Varför ett seminarium om just detta?

Joakim: Hur pass bra vi är på att sätta upp system för lärande och hur effektiva vi är i utförandet kommer att avgöra framgång för alla verksamheter. Så ämnet är stekhett och vi har en hel del erfarenhet att dela med oss av både kring möjligheter och fallgropar!

Anmälan
Här!

Läs mer om Almedalsveckan 2021 på almedalsveckan.info.