Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs inkluderingsråd sätter fokus på attraktion

Berghs inkluderingsråd etablerades för två år sedan som ett led i att vilja öka hastigheten i inkluderingsarbetet. Nya personer har introduceras och nu består rådet av sju personer med olika bakgrunder. Uppdraget är att konkretisera aktiviteter som gör skillnad och som bidrar till att kommunikations­branschen representeras
av fler med fler perspektiv.

Skrivet av Adam Horne
Februari 29, 2020

Länge har det talats om ett lösningsfokuserat arbete inom mångfald och jämställdhet, och nu är det dags för fler att börja agera. Berghs jobbar inom tre olika områden; bygga kunskap, skapa attraktion och driva frågeställningar i media.

Det nya inkluderingsrådet valde att fokusera årets insatser på att bidra till ökad attraktion, dvs att få fler personer med olika bakgrund att vilja söka sig till kommunikations­branschen och få ut fler unga kommunikatörer med breddat perspektiv i arbetslivet. 

"Jag vill trycka på vikten av att ta fram en tydlig strategi som del av att få saker gjort. Dvs på samma sätt som hållbarhetsfrågor har gått från en sido business och blivit del av en övergripande strategi, både i kommunikation och i hela verksamheten, så behöver frågor om inkludering också komma högre upp på företagens agenda som del av helheten" säger Robert Aras.

Definition av inkludering

Berghs Inkluderingsråd samlas för kreativa samtal fem gånger per år och vid årets första träff diskuterades definitionen på inkludering. Rådet enades om att inkludering är ett förhållningssätt som handlar om ömsesidig förståelse för varandras behov och respekt för olika perspektiv och åsikter.

Att vara inkluderad inte alltid är samma sak som att känna sig inkluderad. En viktig del är att bjudas in och att det finns en nyfikenhet kring olika perspektiv. Att inkludera är att agera på ett sätt som inte är dömande utan istället skapar tillhörighet. Alla enades kring att vi som jobbar med kommunikation behöver vara genuint intresserade av andra människor och vad som styr våra val/beteenden - att på riktigt vilja förstå andra människor!

Det är imponerande att få inblick i allt som Berghs redan har gjort för ökad jämställdhet och mångfald i branschen. Det som inspirerar mest är önskan att öka tempot och förbättra effekten av insatserna vilket gör att vi får fler delaktiga och inkluderade i branschen - med all sin kreativitet och olika perspektiv. Det känns magiskt att få vara en del av den resan som medlem i inkluderingsrådet,säger Pernilla Alexandersson.

Jag vill ingå i rådet för att kunna göra skillnad genom att kunna bidra med mina erfarenheter och perspektiv utifrån sociala hållbarhetsarbetet som fokus. Inkludering för mig är livsviktigt, för att vi ska lyckas skapa trygghet, representation och en mer hållbar värld , säger Ahmed Ali.

Berghs inkluderingsråd 2020

Rådet drivs av Berghs VD Camilla Wallander tillsammans med Marie Alani, Programansvarig på Berghs. Gruppen består av sju personer med olika bakgrunder och perspektiv:

  • Ahmed Ali, socialpedagog Fryshuset Gymnasium, ordförande i vägvisar föreningen som jobbar för att bryta utanförskapet nationellt och internationellt.
  • Emelie Persson Lindqvist, Head of Sustainability at Industry and Energy division, Sweco, inspiratör, utbildare och talare.
  • Haisam Mohammed, grundare och VD på den kreativa byrån Brons samt lanserat parfymvarumärket Uniform.
  • Lisa Gustafsson, verksamhetsutvecklare, kundansvarig på Iris, driver podden “Med målet i sikte” med inspiration kring arbetslivet.
  • Pernilla Alexandersson, grundare och VD på Add Gender. utsedd till en av näringslivets superkommunikatörer genom arbetet att utbilda normingenjörer.
  • Robert Aras, partner och key Account manager på Prime PR, drivit mångfaldsfrågor i HR-kommitén på Komm.
  • Roshanak Fatahian, Business Director på Volontaire och medgrundare för All of us.

Tidigare initiativ

Inkluderingsrådets tidigare initiativ har lett till en rad aktiviteter som t ex en samläst kurs för alla heltidsstudenter med utgångspunkt i att identifiera, diskutera och skapa medvetenhet kring inkluderande kommunikation. Nya verktyg som en normkreativ checklista, samskapad med studenter och nya kategorier i olika kommunikations tävlingar som inspirerar kring bra inkluderande kampanjer. Samtal kring förnyade rekryteringsprocesser och bredda nätverket för att nå ut till fler.