Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs Morning Routine - Event och mötes­kommunikation

I det här filmade seminariet tar vi upp hur du kan skapa möten och evenemang där besökarna i stället för att vara publik blir aktiva deltagare. På scen står Tommy Brotte, kursansvarig för Berghs kurs Event och mötes­kommunikation.

Evenemang, möten och konferenser blir allt viktigare när det gäller att hantera komplexa kommunikationsutmaningar, bygga relationer och att skapa innovationer. Trots det fortsätter många möten och konferenser att både planeras och genomföras på rutin, med utgångspunkt i gamla sanningar och synsätt.

Vilka är egentligen de viktigaste ingredienserna när du planerar en konferens eller ett större möte? Varför bör du arrangera evenemang som är medskapande, och hur går du till väga? Tommy Brotte, ansvarig för kursen Event och möteskommunikation Event och mötes­kommunikation på Berghs, delar med sig av sina mångåriga erfarenheter och bjuder på insikter i evenemangets dramaturgi och exempel på interaktiva mötesformat.