Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs var med och tog fram ny varumärkesfilm för Unga innovatörer

Samhället förändras snabbt och på morgondagens arbetsmarknad kommer nya krav att ställas och därför är det viktigt att lära sig lösa problem, vara kreativ och att kunna samarbeta. 
Unga innovatörer arbetar för att främja innovation och utveckling i skolan. Nu har de tagit fram en film med Berghs som ska få ungdomar och de som utbildar våra ungdomar att förstå vikten av innovation på skolplanen.

Skrivet av Adam Horne
Januari 18, 2021


Mikael Ritsfalk, Partner & Sponsorship Manager Unga innovatörer.
Hej Mikael. Berätta om projektet!
– Unga innovatörer är en ideell förening som nyligen genomgått en namnändring i samband med att vi utökar vår verksamhet. Vi har i mer än 40 år varit verksamma i grundskolan med konceptet Finn upp. Under 2020 inleddes en breddning mot gymnasieskolan. För den satsningen behövde vi en film som får mottagaren att vilja lyssna på vårat budskap om att vi behöver införa innovationstänkande i undervisningen. Utanför klassrummen finns en verklighet som förändras snabbt och skapar både utmaningar och möjligheter. Det är av största vikt att dagens ungdomar är rusade med förmågan för att möta framtidens arbetsmarknad och får med sig de kunskaper som efterfrågas: en mer kreativ och nytänkande arbetskraft.

Vår satsning på gymnasieskolan stöds av Arvsfonden som har varit med och finansierat den här filmen vilket vi är mycket tacksamma för.

Vad ville ni visa i er film?

– Den som tittar på filmen ska förstå att vi finns där för att bidra till att ungdomar får stärka de här förmågorna redan i skolan. De ska förstå att det är av största vikt att vi tränar innovativa förmågor redan i skolan.

Vad tror du att ni kommer få för effekter när filmen släpps? Vad hoppas du på?

– Filmen ska leva länge och fungera som en introduktion till Unga innovatörer. För oss är den viktigaste målgruppen för att vi ska nå ut till ungdomar, deras lärare. Vi hoppas att de får upp ögonen för oss och att de vill lyssna på vårat budskap. I slutändan vill vi såklart att så många gymnasieskolor som möjligt går med och använder sig av det kostnadsfria material som vi kommer att erbjuda skolorna.

Vi tror att filmen även fungerar för andra målgrupper än lärare. Alla kan relatera till skolan och dess värld. Men, det dagens unga behöver lära sig i skolan är inte detsamma som deras föräldrar fick lära sig. För att filmen ska införas i skolan behöver påverkare inom såväl näringslivet, politiken och skolvärlden få upp ögonen för ämnet. Det tror vi att filmen kan bidra med i de sammanhang som vi visar den, t ex vid det Innovationsseminarium som vi planerar senare i år. Vi vill att mottagaren engagerar sig i frågan. Det kan vara att ett företag som stöder vår verksamhet, få in frågan tydligare i styrdokument som läroplanen, att frågan diskuteras i olika beslutsforum etc. Filmen ensam behöver inte lösa att det händer – men den ska öppna upp för att mottagaren lyssnar aktivt på det vi har att säga. För att samhället och arbetslivet behöver kreativa, problemlösande och samarbetsskickliga ungdomar. På sikt är det här avgörande för Sverige som framgångsrik innovationsnation.

Vad attraherade er med att jobba med Berghs?

– Vi är en ideell förening som jobbar för att dagens ungdomar ska stärka innovativa förmågor som kreativitet och att samarbeta i team. På det sättet kändes det extra bra att få möjligheten att samarbeta med elever på en skola som Berghs. En skola som verkligen andas kreativitet.

Hur gick samarbetet till?

– I och med Covid så sköttes en stor del av projektarbetet via digitala möten. Men vid briefingen och presentationen kunde vi ses vilket kändes skönt. Jag uppskattade att jag hela tiden under arbetets gång fick uppdateringar om tidsplanen och att projektet flöt på fint. Teamet på Studio Berghs hade tydliga roller och vi upplevde det som att vi jobbade tillsammans som en grupp.

Vi var lite oroliga för hur filmen skulle kännas då vi inte hade möjlighet att filma eget material men vi tycker den blev fin och att den fick en lokal känsla, något som vi tillsammans kunde jobba fram. Det känns bra att vi vågade använda Berghs och vi hoppas på fler samarbeten framöver.