Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs och Stockholm Stad i samarbete för att minska ungdomsarbetslöshet

Berghs_suvas

I november bjöd Berghs i samarbete med Stockholm Stad och projektet SUVAS in till en anhörigkväll i syfte att ge konkreta verktyg och stöd för att hjälpa anhöriga till unga vuxna som fastnat i steget mellan tonår och vuxenvärld.

November 28, 2016

När tröskeln mellan ung och vuxen är hög

Det är inte alltid så lätt att ta steget mellan tonåring och vuxen. Ibland blir tröskeln av olika anledningar för hög, och det finns idag många unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Deras närstående och anhöriga upplever ofta oro och frustration. Förra veckan anordnade Berghs tillsammans med Stockholm stad en anhörigkväll för just dessa.

Kvällen riktade sig till närstående till människor mellan 20 och 29 år som varken arbetar eller studerar. Kvällen ordnades som en del av ett samarbete mellan Berghs School of Communication och Stockholms Stad, i syfte att stötta närstående i en utmanande situation.Genom anhörigkvällen ville Stockholm Stad sprida information om de stödinsatser som finns och samtidigt samla information om de unga som behöver hjälp, för att bättre kunna planera stadens insatser.

En av initiativtagarna till anhörigkvällen är Lina Femzen, projektledare inom Jobbtorg Unga Stockholm.

Berghs_suvas1

Berätta om samarbetet med Berghs ur ert perspektiv, på vilka sätt tycker ni att Berghs och er verksamhet möts?

Jobbtorg Unga Stockholm arbetar med en målgrupp som är svår att nå och Berghs är en viktig näringslivskontakt som kan ge oss inspiration och kunskap om hur vi kan kommunicera för att nå målgruppen som inte vill bli nådd.

Vi kan ge Berghs studenter insyn och erfarenheter av att arbeta mot en offentlig sektor med de begränsningar och utmaningar som vi står inför. Medan vi får ta del av deras kreativitet, passion kring kommunikation och mångfald och anpassa efter de ramar vi har.

Hur uppstod idén till den här kvällen och vad var era förhoppningar att uppnå med den?

Under en workshop med Berghs diskuterade vi svårigheterna med att nå målgruppen (unga vuxna 20-29 år som saknar studier och arbete) och insåg att vi både saknade kunskap om delar av de ca: 7000 unga vuxna som saknar sysselsättning och därmed hur vi ska bemöta dem. Vi misstänker att en del av målgruppen fortfarande bor hemma och dem når vi inte via vårt fältarbete utan via andra kanaler som anhöriga och sociala medier och då lyftes idén att vi ville anordna en kväll för att nå anhöriga och genom dem få kunskap om målgruppen.

Våra förhoppningar var att anhöriga till målgruppen skulle dyka upp, ge oss kunskap om deras unga vuxna och vi skulle få ut budskapet om att vi på Jobbtorg Unga har beredskapen att arbeta med dem.

Vill du också samarbeta med Berghs?

Vi skräddarsyr utbildningar och hjälper till med både kompetensutveckling och nödvändig kompetensväxling som ger ditt företag förmågan att navigera och utföra!

Kontakta Berghs Solutions!

Så - hur förlöpte kvällen?

Kvällen inleddes med en föreläsning av specialpedagogen Maria Gladh om hur man som anhörig kan stötta en ung vuxen att komma vidare mot studier. Moderatorn Peter Friberg från Magelungen fortsatte kvällen med att intervjua mig, Lina Femzén projektledare inom Jobbtorg Unga Stockholm, om verksamheten och vilket stöd den unga vuxne kan få för att ta steget mot studier eller arbete. Efter det drog en paneldiskussion igång med 4 deltagare varav en f.d hemmasittare, en förälder till en f.d. hemmasittare, en kurator och eldsjäl som arbetar med yngre hemmasittare och en rådgivare/utbildare inom dataspelberoende.

Publiken ställde en mängd viktiga frågor och paneldiskussionen rörde dem både till skratt och tårar då igenkänningsfaktorn var stor. De anhöriga upplevde att de förutom nya kontakter även fick med sig nya kunskaper och konkreta verktyg kring hur de kan stötta sitt barn. Efter en känslosam diskussion hämtade vi ny energi genom pausgympa innan Suzan Hourieh från Berghs gav oss en miniutbildning i sociala medier.

Kvällen avslutades med mingel och vidare diskussioner där publiken fick prata och ställa frågor till jobbtorgs personal, föreläsare, paneldeltagarna och personal från försäkringskassan. Under kvällen kom det ungefär 70 anhöriga till målgruppen varav majoriteten stannade kvar för att mingla, ställa frågor och prata med andra i samma situation.

Varför är den här typen av initiativ och samarbeten viktiga?

Att minska ungdomsarbetslösheten är ett viktigt uppdrag på nationell nivå och ett stort samhällsproblem. Många unga vuxna står utanför arbetsmarknaden, befinner sig i ett utanförskap och har föräldrar känner sig maktlösa. Tyvärr är det få som arbetar med att stötta denna målgrupp och okunskapen är stor kring dem men även vilket stöd som finns för dem.

Vi inom Stockholm stad har som uppdrag att arbeta mot denna målgrupp, få kunskap om dem, försöka nå och stötta dem mot att komma vidare till studier och arbete. Detta uppdrag är svårt för oss att klara av själva och därmed ser vi samverkan med Berghs som viktig då de ger oss nya perspektiv, idéer kring hur vi kan kommunicera med och om målgruppen samt kreativa lösningar kring projektets kommunikationsplan och metodutveckling.

Vad sade de medverkande?

”Att dra ut sladden är som att be ungen att sluta andas.” Sven Rollenhagen, Rådgivare/utbildare från stiftelsen ungdomsvård, arbetar med dataspelsberoende.

”Jag har gjort alla tänkbara fel, därför har jag lärt mig oerhört mycket.” AnnKatrin Noreliusson, NPF coach och föreläsare, driver podcasten Familjebalansen.

”Viljan finns alltid. Alla vill ha ett meningsfullt liv. Att ni alla är här idag, visar på hur mycket ni bryr er om era barn. Det är så mycket kärlek i rummet just nu.” Felicia Tengstam f.f. hemmasittare, från föreningen Bokstavsbarn.

”Erbjud, inte tvinga. Säg vad ni som förälder eller anhörig önskar, längtar efter och känner.” Matthias Rowe , kurator och Eldsjäl för barn med långvarig skolfrånvaro.

Berghs_suvas2