Artiklar

Berghsstudenter hjälper Blocket att stärka sitt varumärke bland unga

Nu är bara några dagar kvar till Berghs heltidsstudenter tar examen. I samband med det har de under sex veckors tid jobbat med sina examensarbeten, där de har fått i uppgift att ta fram nytänkande lösningar på briefer för olika företag. Vi har tagit tempen på en av årets uppdragsgivare Blocket, som med hjälp av studenterna vill stärka bilden av marknadsplatsen som hållbart hos den yngre målgruppen. Tero Marjamäki, Head of Communications & Sustainability på Blocket, berättar allt om samarbetet nedan.

Blocket startade 1996 i Fjälkinge av Henrik Nordström och var då främst en regional prylmarknad för Skåne. Efter några år expanderade Blocket till att erbjuda köp- och säljannonser över hela landet. Idag är Blocket en populär marknadsplats där du kan hitta i stort sett allt du behöver - allt från designmöbler och barnvagnar till bilar och jobb. Berghs heltidsstudenter har fått i uppdrag att stärka företagets positionering som ett hållbart varumärke hos unga.

Hej Tero! Vad fick er att vilja delta i Berghs examensprojekt?

– Blocket är ett omtyckt varumärke hos alla åldersgrupper. Nio av tio känner till oss och sju av tio använder oss på regelbunden basis. Bland barnfamiljer är det nästan nio av tio. Men vi kände att vi ville stärka uppfattningen av Blocket som hållbara hos den yngre åldersgruppen. Via studentgruppen på Berghs såg vi en möjlighet att få experthjälp från kreativa personer som själva tillhör målgruppen.

Vilka utmaningar står ni inför som ni hoppas få hjälp med av studenterna?

– Blocket är idag väldigt välkänt, men vad vi ville få hjälp och insikter med från studentgruppen på Berghs är hur vi skulle kunna stärka bilden av Blocket som hållbart hos den yngre målgruppen. Att handla begagnat är bra ur miljösynpunkt, det vet många, men vi på Blocket gör mycket mer och spelar en större roll som marknadsplats ur ett hållbarhetsperspektiv och det ville vi ha hjälp att få input och idéer på.

Hur ser samarbetet ut med studenterna?

– Vi har stående avstämningar varje vecka. Samarbetet har fungerat väldigt bra, de är både kreativa och lyhörda.

Vad har ni för förväntningar på resultatet?

– Något kreativt, spännande och nutida. Och en skalbar idé som fungerar för hela Blocket. Vi ser mycket fram emot slutpresentationen!