Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Pro Bono-Uppdrag: Ung Cancer

Berghs heltidsstudenter jobbar just nu i multidisciplinära grupper med 22 pro bono-uppdrag. Vi träffar organisationen Ung Cancer som med studenternas hjälp vill uppnå en ökning bland nya medlemmar som identifierar sig som killar. Maja Frendin, Kommunikatör på Ung Cancer berättar mer om projektet i artikeln.

Ung Cancer är en ideell organisation som grundades 2010 och arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda (drabbade och närstående) i åldrarna 16–30. Ung Cancer finns till för unga vuxna genom att ge psykosocialt stöd och fylla det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Organisationen jobbar för att skapa mötesplatser och personligt, rehabiliterande och ekonomiskt stöd. De sprider också information och debatterar för att bekämpa fördomar, minska rädsla och skapa förändring i vård och samhälle. Studenterna har 6 veckor på sig att ta fram en innovativ kommunikativ lösning.

Brief:
Organisationen vill nå en högre kännedom samt ett ökat engagemang i befintliga och nya kanaler, samt på eventuella nya plattformar, med fokus på den manliga målgruppen 16-25 år.


"Vi är superglada att få jobba med Ung Cancer - Alla i gruppen har uttryckt att det känns meningsfullt att få chansen att arbeta med denna typ av viktiga organisationer också vilket inte har varit jättevanligt för någon av oss. Resultatet vi kommer presentera på fredag på vår slutpresentation är något vi alla är stolta över att ha tagit fram, en strategisk grund som vi tror att Ung Cancer kan jobba vidare med för att nå önskad effekt. Vi vet att vårt arbete kommer kunna ligga som grund för Ung Cancers arbete med detta framöver och det känns toppen!" Säger studentgruppen Gustav Brodin (Strategisk kommunikation), Madelaine Andrae Sandsten (Public Relations), Lina Ståhl (Produktionsledning), Jacob Norman (Growth Marketing), Nina Garp (Digital Design & Strategy), Lisa Gustafsson (Art Direction) och Emma Kjellin (Communication Design).


Hej Maja! Hur känns det att jobba med Berghs studenter?

Det känns jättekul! Vi är en relativt ung organisation som dessutom jobbar med en ung målgrupp, därför känns det extra kul att få jobba med studenter där många faktiskt passar in i den målgrupp vi finns för och hjälper. Det känns roligt att få ta del av nya insikter, och det ska bli spännande att se om de kommer gå att implementera i organisationen.

Vad har ni för förväntningar inför samarbetet?
– Vi hoppas på nya infallsvinklar och tankesätt för att nå målgruppen unga vuxna, specifikt unga vuxna killar. Det är spännande att få in nya ögon som kan hjälpa oss hitta sätt att utveckla Ung Cancer.

Vilka kommunikativa utmaningar står ni inför som ni hoppas få hjälp med?
Ung Cancer är uppbyggt på en känsla av gemenskap, där unga vuxna cancerdrabbade och närstående delar med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor över vad de går igenom. Att unga vuxna inte ska behöva gå igenom sin cancerresa ensam är ett av våra viktigaste arbeten.

Något vi dock sett är att unga vuxna killar i mycket lägre utsträckning sträcker ut handen och ber om hjälp eller delar vad de gått igenom. Det är en problematik i samhället i stort men även hos de vi finns till för. I fördelningen bland våra medlemmar är killar klart underrepresenterade, bland både drabbade och närstående. Vi ställer oss därför frågan: Var finns unga vuxna killar?

Det här är något vi vill ändra på. Vi vill bredda våra kommunikationskanaler för att nå framförallt unga vuxna killar. Vi vill visa att vi finns för alla unga vuxna cancerdrabbade och närstående.