Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghsstudenter i lyckat examensprojekt för Bröstcancerförbundet

Under oktober månad pratades det mycket om Bröstcancerförbundets kampanj "Rösten för brösten" som synts både i förtjänade, köpta och egna kanaler. Kampanjen togs fram ihop med Berghs heltidsstudenter i ett examensprojekt under våren. Sara Wretblad Carreras, kommunikations­chef på Bröstcancerförbundet och studentgruppen från Berghs berättar om den lyckade kampanjen och hur arbetsprocessen såg ut.

Skrivet av David Lindh
November 27, 2019

Hej Sara! Hur har det varit att jobba med Berghsstudenter i det här examensprojektet?

Det har var väldigt roligt och inspirerade! Arbetsgruppen tog sig an vår utmaning med stort engagemang och vilja om att ta fram en helhetslösning som vi skulle kunna aktivera under oktober – den internationella bröstcancermånaden. De gjorde ett gediget insiktsarbete och de imponerade på oss under hela processen. Vi fick ett koncept och en varumärkesbyggande kampanj som gjort skillnad på riktigt för Bröstcancerförbundets verksamhet och varumärke.

Vi har fortfarande kontakt med varandra, det om något visar att vi fick bra kontakt och hade ett väldigt bra samarbete.

Hur har kampanjen som togs fram tagits emot?

Kampanjen som vi kallar "Rösten för brösten" har tagits emot väldigt bra och vi kommer att fortsätta att använda oss av konceptet framåt. Kommunikationen har drivit både engagemang och konvertering. Under oktober ökade vår privatinsamling med över 600 procent. Insamlingen via företagspartners och har också gått enormt bra. Några av dem tog ut delar av konceptet i sin kommunikation, exempelvis så blev det fina bröstmönstret ett mobilskal.

Tack vare kommunikationen i oktober har vi nått helt nya nivåer både vad gäller insamling och synlighet.

Berghsstudenterna som stod bakom examensprojektet är Andréas Iagoridcov, Emil Nordlinder, Elin Stensson, Malin Täckdal, Malin Gadd & David Malmberg Häggå. Så här säger de om hur det varit att jobba med Bröstcancerförbundet.

Hej på er! Hur var det att jobba med just Bröstcancerförbundet?

Det var både en utmaning och en ära, eftersom att det är för en så pass viktig sak. Vi fick en väldigt bra relation till Sara och Louise på Bröstcancerförbundet och vi kunde därför föra en bra dialog och ha ett starkt samarbete! Bröstcancerförbundet är fantastiska eldsjälar och den energin smittar!

Hur såg briefen ut?

Briefen i sig var genialisk! Stor frihet, tydlig problematik och ett konkret mål. Vårt uppdrag var att positionera Bröstcancerförbundet genom att få folk att förstå att det finns två organisationer och två olika rosa band, där bara en av dem jobbar uteslutande med fokus på bröstcancer - 365 dagar om året.

Berätta lite om konceptet.

Konceptet bygger på att Bröstcancerförbundet är den enda intresseorganisationen som arbetar med att bekämpa bröstcancer året runt och kan därför verkligen äga den frågan. Vi tog fram kampanjen ”Rösten För Brösten”, för att särskilja Bröstcancerförbundet och deras rosa band vars intäkter oavkortat går till kampen mot bröstcancer. Genom att prata om bröst och bröstens roll i olika kulturella kontexter ifrågasätter vi det stigmatiserade bröstet och kan skapa en ny och kreativ ingång för att informera och engagera målgruppen i kampen mot bröstcancer.

Vad var det roligaste under arbetets gång samt den största utmaningen?

Det roligaste var att få jobba med alla inblandade och den fina relationen vi fick under projektet. Allt vi gjorde kändes viktigt och alla gick in med själ och hjärta. Den största utmaningen, men också det roliga, var att budgeten var näst intill obefintlig. Detta innebar att vi behövde fokusera på organisk spridning för att få folks blickar på oss. Förutom en rad tomtebloss behövde vi med strategi och design skapa ett koncept som är hållbart i längden.

Hur fungerade samarbetet under arbetsprocessen?

Vi arbetade extremt nära kunden och kunde ha ett fritt samtal och tätt samarbete. Vi diskuterade både tunga, lätta, knepiga och problematiska saker öppet, vilket gjorde att vi kunde nå resultat som samtliga parter kände starkt för!

Hur är det att se sitt koncept tas ut i verkligheten och skapa engagemang?

Väldigt kul! Det känns som att våra idéer fått sina egna liv och ben. Dessutom är det roligt att det skapat en debatt och fått många att reagera, vilket var exakt det vi var ute efter.

Bröstmönster för kampanjen Rösten för brösten.