Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Branschglidning ställer nya krav på PR-kommunikatörer

PR_survey_berghs

Enligt en global undersökning som genomförts av Mynewsdesk i samarbete med Berghs vill över 85% av PR-ansvariga se ökat samarbete mellan skolor och arbetsgivare. Vi ställde några frågor om undersökningen, som lanseras idag, till Berghs PR-strateg Tor Löwkrantz Waxin.

Det räcker inte med att ha järnkoll på sin egen expertis, du måste ha förmågan att få din expertis att bli värdefull för andra. I tider där mediekonsumenter undviker avbrott när plånbok och teknik tillåter genomgår marknads­kommunikation en djup förändring från en avbrytande tradition till en involverande.

I en global undersökning som omfattar åtta marknader och innehåller samlade insikter från över 2500 kommunikatörer presenterar Mynewsdesk och Berghs idag resultatet. Rapporten riktar sig bland annat till PR-ansvariga som vill lära sig mer om vad deras branschkollegor har att säga och hur de kan förbättra sin digitala PR. Undersökningen presenteras i tre e-böcker. Den första, Global study sets stage for the digital PR revolution, lanseras idag den 15 december och är fri att ladda ner.

Vässa dina PR-skills med Berghs!

Vi hjälper vi dig som vill få större kompetens inom medierelationer och PR på allt ifrån en grundläggande nivå till anpassat för dig i ledarposition.

Se Berghs kurser inom PR här!

Hej Tor! Berätta, varför är den här rapporten viktig?

Rapporten undersöker hur PR-kommunikatörer ser på sin egen roll, dess utmaningar och hur de själva tror att rollen kommer att utvecklas framåt. Vi ser stora förändringar i kommunikationslandskapet. Mediekonsumenter undviker avbrott när plånbok och teknik tillåter vilket gör att marknads­kommunikation genomgår en djup förändring från en avbrytande tradition till en involverande. Vilket i sin tur betyder att vi behöver hitta sätt att bli en del av människors vardag, intressen och kulturliv snarare än att förvänta oss att folk ska bli en del av vår värld - det är den involverande approachen.

Man kan säga att det är ett slags PR-tänkandets seger men det betyder inte nödvändigtvis PR-byråns seger. Idag ser vi exempelvis nya typer av byråer som organiserar sig som reklambyråer men utgår från ett PR-perspektiv. Även traditionella reklambyråer breddar sina erbjudanden genom att skapa involverande koncept som tas ut i publicitetsaktiviteter såväl som i skräddarsydda och anpassningsbara annonsformat. Men den involverande approachen finns redan i PR-kommunikatörens DNA vilket gör att det är väldigt spännande för oss att få veta hur just dessa personer ser på sin egen utveckling.

Vilka tendenser är tydliga, vartåt är vi på väg?

Branschglidningen ställer nya krav på PR-kommunikatörer i relation till andra discipliner. De som håller fast vid den gamla modellen som skiljer kommunikation från produktutveckling eller marknads­föring kommer sannolikt att möta större utmaningar än de som samarbetar interdisciplinärt.

Undersökningen är stor och innehåller mycket matnyttigt men för att lyfta några nyckelsiffor: De tillfrågade förväntar sig att deras jobb kommer att bli mer strategiskt (63%), analytiskt (50%), komplext (43%) och kreativt (40%).

Hur kopplar vi (praktiskt) till dessa insikter inom Berghs arbete idag?

Vi måste utrusta ung PR-talang med ett modernt PR-tänk och praktiska verktyg, det innebär både teoretisk förståelse och att öva praktiskt i samarbete med mer seniora proffs redan under utbildningen. 73 procent svarar i undersökningen att bra PR-utbildning behöver nära samverkan med branschen. Det traditionella sättet att anställa nya talanger innebär att anställa unga, smarta människor och träna upp dem för PR-arbete. Nu ser vi hur allt fler vill att nyanställda tränas i praktiskt PR-hantverk redan under skoltiden. Det blir en win-win-situation: PR-studenter får möjlighet att öva med erfarna medarbetare, medan byråer och företag kan anställa talang som är mycket bättre förberedda.

Hur ser du att branschen håller på att förändras för PR-strateger generellt?

Det gamla sättet att se på "integrerad" kommunikation var att kommunicera samma sak i olika kanaler samtidigt. Ett bättre sätt att se på “integrerad” att betrakta team och kompetenser som ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att ha järnkoll på sin egen expertis, du måste ha förmågan att få din expertis att bli värdefull för andra. Budskap finns i bilder, texter, och filmer men även i sammanhang, samarbeten, organisation, produkt- och affärsutveckling - PR-strategens roll berör alla dessa områden. Och hela 86% framhåller att de vill att PR-utbildning skapar förståelse och färdigheter för detta. PR-personen måste fungera väl i en interdisciplinär miljö.