Artiklar

Business Design – en ny innovationsdisciplin

Karin.och.Jimmy

Lär dig att kombinera analytiskt tänkande med design av upplevelser för att skapa nya affärsmöjligheter. Karin Lycke och Jimmy Larsson är kursansvariga för Berghs distanskurs Business Design. Här berättar de om ämnet och vem kursen passar för.

Hej Karin & Jimmy! Vad är Business Design?

Business Design är en relativt ny disciplin som vuxit fram som ett svar på det begränsade sättet att se på traditionellt affärstänkande. Det brukar beskrivas som en blandning av affärsstrategi och designtänkande, men vi tycker att det ger en tydligare bild när det beskrivs som en blandning av vetenskapligt tänkande, designgörande och affärsstrategi. Business Design har snabbt blivit ett alternativ till det traditionella sättet att tänka kring affär – samt öppnat upp dörren för att driva tillväxt genom handling snarare än långa analysprocesser.

Och när började ni att intressera er för detta?

Jimmy: – Mitt intresse för frågor som berör design, affär och marknad har funnits med mig sedan jag började min karriär som UX designer för 13 år sedan. Efter att ha arbetat i ledande roller med ansvar för frågor som berör allt ifrån upplevelser och transformation till påverkan så, för ca 5 år sedan, fick jag upp ögonen för Business Design som disciplin och började vidareutbilda mig inom området då jag tycker att det binder ihop de mellanrum som ofta skapas i organisationer kring affär och design på ett tydligt sätt.

Karin: – Jag är designer i grunden och började intressera mig för hur affärsbeslut togs som senare i processen blev initiativ som skulle konceptualiseras och kommuniceras. När jag förstod att det fanns en masterutbildning som kombinerade design med affärskunskap på Göteborgs Universitet kändes det självklart att söka, och det var ett av de bästa besluten jag tagit. Att som designer förstå hur affärsutvecklare och ledare resonerar har hjälpt mig att bli en bättre designer.

Varför är Business Design viktigt i dagens samhälle?

– Idag står organisationer oftare än någonsin tidigare inför problem där lösningen inte längre förutbestämt stavas kommunikation, upplevelse eller transformation utan där problemet definieras brett och där den bästa lösningen ofta involverar målgruppen genom både samskapande och experiment. Människor anpassar sig idag snabbt till nya lösningar och förväntar sig att organisationer anpassar sina affärs- och organisationsmodeller till dessa nya behov.

Vidareutveckla gärna!

– Det vi ser är att ju fler ovissa faktorer en organisation behöver förhålla sig till desto större blir behovet av ett målsökande ledarskap. Design som förhållningssätt passar det här agila sättet att leda. Tryggheten ligger i processen och att snabbt kunna ställa om i stället för att sätta långa strategiplaner på flera år och hålla sig till det oavsett.

Vilken kurs passar dig?

Vi erbjuder ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Det finns både kurser i våra lokaler och på distans. Frågor? Chatta gärna med oss!

Att läsa en kurs på Berghs

Vad är roligast med att jobba med Business Design?

  • Det som är roligast är att det inte finns ett recept som fungerar för alla, utan det handlar om att förstå varje unik kontext och att designa affären därifrån. Det innebär att du ständigt får nya utmaningar att lösa kreativt.
  • Vi älskar också att det behövs många olika förmågor och kompetenser i den här processen, att det är en team effort.
  • Vi ser det som att du som Business Designer rör dig mellan modeller och ramverk som ofta används av tjänste- eller UX-designer till affärsstrategiska modeller som exempelvis Blue Ocean-strategier. I grunden handlar det dock inte om vilken modell eller vilket ramverk som gör jobbet, utan att vi gemensamt definierar ett tydligt problem och en process för att ta fram en, eller helst flera, alternativ på lösningar.

Kan ni ge något exempel på företag som ni tycker jobbar bra med detta?

– Ett företag som förstår vikten av en mix av kvalitativa och kvantitativa metoder, som både skapar förståelse här och nu men som också fokuserar på ett framåtlutande utforskande för att proaktivt lösa utmaningar är IKEA. Vi upplever att de ofta är väldigt modiga i sin affärsutveckling och att man uppmuntras att utmana som medarbetare. Ett annat företag är Patagonia, som leder med ett starkt syfte. Alla som arbetar på företaget vet varför det existerar och därför blir beslutsfattandet väldigt effektivt i alla led.

Vad anser ni är det vanligaste misstaget företag gör när det gäller Business Design idag?

– Att man inte har koll på sina interaktionspunkter och vad de innebär för kundupplevelsen och således för affären. Vi vet att de som strukturerar sitt arbete med hur de förstår sitt ekosystem av interaktionspunkter och jobbar designdrivet med kontinuerliga förbättringar har en dubbelt så stor tillväxt som sina kollegor i branschen (McKinsey, The business value of design, October 25, 2018) och att de organisationer som förstår värdet av att experimentera för att lära sig har mångdubbel tillväxt gentemot S&P 500 (Experimentation Works 2020, Stefan H. Thomke).

Låter detta som något för dig?

  • Läs mer om kursen Business Design.
  • Här hittar du intervjuer med Jenny och Julia, några av kursens alla nöjda deltagare.