Kurser

Business Design

 • En ny innovationsdisciplin
 • Designmetodik för hållbar tillväxt
 • Innovationsmetodik kopplat till affärsmodeller
Why

Lär dig att kombinera analytiskt tänkande med designmetodik för att skapa nya affärsmöjligheter. I den här kursen knyter vi ihop dessa två perspektiv och ger dig som har en grund i upplevelser eller kreativitet ett tydligare affärsperspektiv och dig med affärsförståelse en utökad verktygslåda med nya perspektiv på innovation.

Nivå
Professional
Format
Distans
Språk
Svenska
Plats
Distans
Pris
34 375 SEK (inkl. moms)
27 500 SEK (exkl. moms)
Ansök innan
Torsdag 1 augusti
Start
Tisdag 15 oktober
Slut
Tisdag 10 december
Egenstudier
Ca 10 timmar/vecka
Kursdatum

Start online 15 okt kl 13:00–16:00.
Avslut online 10 dec kl 13:00–16:00.
Obs! Detta är inte återkommande lektionstider på kursen.
Läs längre ned på kurssidan om att "Läsa en distanskurs på Berghs".

Ansök nu

*Din ansökan blir bindande först när du blivit erbjuden en plats och sedan har tackat ja.

Om kursen

Business Design = Scientific Thinking + Design Doing + Business Strategy

Området Business Design har vuxit fram efter att Roger Martin, professor på Rotman School of Management, kopplat ihop ett analytiskt tänkande med ett designfokuserat ramverk för affärsstrategi. Detta sätt att tänka finns också inbäddat i kursupplägget.

Affärsempati: djup analytisk förmåga kopplat till förändrade beteenden, disruptiva marknadstrender, produkter och tjänster.

Syntes: översättning av behov och drivkrafter till värdeerbjudanden och mätbara resultat.

Affärsstruktur: möjligheten att designa och testa nya affärsmodeller och intäktsgenereringstrategier.

Experiment: testning av finansiella prognoser (nummerprotoyper), val och implementation av KPI:er.

Analys: förståelse för vad som skapar långsiktigt värde för målgruppen, samtidigt som det bygger en hållbar affär.

Efter att ha gått kursen Business Design kommer du att ha enklare att argumentera olika lösningars värde för en ledningsgrupp, eller andra beslutande organ i er verksamhet.

Utbildningen är utformad så att du får en grundläggande förståelse för:

 • Hur en process för Business Design ser ut och används i praktiken
 • Hur du identifierar nya möjligheter och designar nya affärsmodeller
 • Hur du experimenterar med nummer för att skapa hållbar utveckling

Den här kursen har inte ett fokus på specifika produkter eller tjänster utan ser på en produkt och en tjänst som en del av en affärsmodell. Vi går inte igenom hur du gör exempelvis användartester utan lär dig i stället hur du ska tänka för att förstå och räkna på exempelvis marknadsstorlek. Slutligen är målet med kursen inte att du ska bli bättre på att skapa engagemang utan hur du bäst skapar en hållbar affär.

Vem är kursen för?

Detta är en distanskurs för dig som är yrkesverksam och i behov av att hitta innovativa lösningar och en affärsstrategisk förståelse med hjälp av modern affärsstrategi, analytiskt tänkande och designmetodik – eller för dig som vill förstå kopplingen mellan dessa tre.

Vi tror att du idag arbetar med design, innovation, upplevelser eller strategiska affärsfrågor.

Tidigare deltagare

Självklart kan man läsa en bok och googla upp modeller, men att verkligen arbeta igenom dem, få feedback både av lärare och kursare, samt ge sina kursare feedback (som också var ett viktigt moment i kursen) gjorde att man verkligen fick förståelse och förmåga att applicera dem på olika typer av case och scenarier
Julia.Jingrot
Julia Jingrot
Marketing Manager
Global Growth Marketing
Jag har läst i stort sett all litteratur på ämnet affärsdesign men kände ändå att den här kursen var givande. Har fått självförtroende att tillämpa business design i mitt yrke med de modeller och konkreta verktyg vi fått träna på
Jesper Bleeke
Jesper Bleeke
Innovationsledare
Tech concept lab

Det här får du

 • En process för Business Design
 • En koppling mellan designtänkande och affärsstrategi
 • Blue Ocean Strategy
 • Innovationsmetodik kopplat till affärsmodeller
 • Ramverk för hypotesdriven design
 • Praktisk tillämpning och personlig feedback

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs på Berghs.

Kursansvariga

jenny gustafsson

jenny gustafsson

Business Designer på digitalbyrån ted&gustaf.

Jimmy.Larsson

Jimmy Larsson

Partner & Business Design Director på Gullers Grupp.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du har flera års yrkeserfarenhet och vi tror att du idag arbetar med design, innovation, upplevelser eller strategiska affärsfrågor.

Skicka också med

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning, max en A4-sida, av dig själv, i vilken du även motiverar varför du söker just den här kursen, samt en översiktlig sammanställning av utbildningar och arbeten.

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast i samband med sista ansökningsdag.

Kursintyg

Efter genomförd kurs utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
34 375 kronor

Studieavgift exkl. moms
27 500 kronor

Övrig information

För kursen behöver du tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling. I veckan för kursstart får du inlogg till Berghs onlineplattform i Canvas, där kursstarten sker och genomförs i videokonferens. Videomöten genomförs i videoverktyget Zoom. Kursplan och schema finns i kursen i onlineplattformen.

Att läsa en distanskurs på Berghs

 • Det är ej lärarledda lektioner varje vecka (vissa undantag finns). Kursuppgifterna publiceras i lärplattformen Canvas och du bestämmer själv när du löser uppgifterna enligt schemalagd inlämning. Vanligtvis en uppgift per vecka.
 • De föreläsningar och möten som sker live spelas in och går att ta del av i efterhand.
 • Du får personlig feedback på varje uppgift och har kontakt med lärare och kursdeltagare via Canvas.
 • Vi arbetar med öppen feedback samt peer-to-peer feedback (gemensamt lärande mellan deltagare).
 • Genomsnittlig studietid för distanskurser är 10 timmar/vecka.
 • Du kan genomföra kursen även om du får förhinder att delta vid kursstart eller avslut då de *filmas, läggs i lärplattformen Canvas och finns tillgängliga under terminen.
  *Obs! Gäller inte våra 15-veckors kurser samt ARU, de startar och slutar på plats på Berghs.

Frågor om kursen?


Kontakta oss om du har några frågor!

Utbildningskoordinator

Kristiina Müllersdorf