Kurser

Business Design

 • Affärsdriven designmetodik
 • Generera, optimera och testa nya affärsidéer
 • Stärk innovationskraften i en föränderlig värld
Why

I en tid där AI driver både effektivitet och innovation samt förändrar affärslandskapet i grunden är det avgörande att ett företag snabbt kan ställa om och anpassa sin affärsmodell för att fortsatt möta marknadens behov. Lär dig att kombinera kundcentrerade designmetoder med analytiskt tänkande och modern affärsstrategi, allt för att skapa lönsamma och hållbara affärsidéer och affärsmodeller.

Format
Distans
Plats
Distans
Pris
35 000 SEK (inkl. moms)
28 000 SEK (exkl. moms)
Ansök innan
Tisdag 16 juli
Start
Tisdag 15 oktober
Slut
Tisdag 10 december
Ansök nu

*Din ansökan blir bindande först när du blivit erbjuden en plats och sedan har tackat ja.

Business Design = Scientific Thinking + Design Doing + Business Strategy

Området Business Design har vuxit fram efter att Roger Martin, professor på Rotman School of Management, kopplat ihop ett analytiskt tänkande med ett designfokuserat ramverk för affärsstrategi. I kursen lär du dig bygga mer solida affärsmodeller som utgår ifrån kundernas behov. Kursen i Business Design bygger på ett antal huvudprinciper som vi kommer att gå igenom under kursens gång:

Affärsempati: Handlar om att förstå den egna affären och kombinera den med kundens behov. Vi går igenom hur förändrade beteenden och disruptiva marknadstrender påverkar en verksamhets förutsättningar.

Syntes: Inom ramarna för området syntes går vi igenom hur vi kan konkretisera behov och drivkrafter till värdeerbjudanden och skapa mätbara resultat.

Affärsstruktur: Här går vi från vad till hur. Vi går igenom möjligheten att designa och testa nya affärsmodeller och intäktsgenereringstrategier.

Experiment: Vi testar finansiella prognoser, arbetar med nummerprototyper och går igenom affärsbeslut och implementation av relevanta KPI:er.

Analys: I den här delen går vi igenom vad som skapar långsiktigt värde för målgruppen och samtidigt bygger en hållbar affär över tid.

Utbildningen är utformad så att du får en grundläggande förståelse för:

 • Hur huvudprinciperna för Business Design ser ut och används i praktiken.
 • Hur du identifierar nya möjligheter och designar nya affärsmodeller.
 • Hur du experimenterar med nummer för att motivera affärsbeslut.

Efter att ha genomgått kursen i Business Design kommer du att ha en fördjupad förståelse både för hur du skapar förbättringar, men också kan generera helt nya affärsmöjligheter, som inte bara tilltalar kunder, utan också bevarar sin relevans över tid. Du kommer att bli bättre rustad för att övertygande argumentera för värdet av olika lösningar gentemot ledningsgruppen eller andra beslutsfattare inom er organisation.

Den här kursen har inte ett fokus på specifika produkter eller tjänster utan ser på en produkt och en tjänst som en del av en affärsmodell.

Det här får du

 • En process för att tillämpa Business Design
 • En koppling mellan designtänkande och affärsstrategi
 • Förståelse för Blue Ocean Strategy
 • Innovationsmetodik kopplat till affärsmodeller
 • Ramverk för hypotesdriven design
 • Praktisk tillämpning och feedback

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och i behov att utveckla, optimera eller innovera hela eller delar av er affärsmodell. Den är för dig som vill få en fördjupad förståelse för modern affärsstrategi och hur dess koppling till analytiskt tänkande och designmetodik hänger ihop.

Vi tror att du idag arbetar med design, innovation, upplevelser eller strategiska affärsfrågor:

Designer, som vill förstå ekosystemet runt produkter och tjänster, för att skapa mer relevanta och konkurrenskraftiga lösningar på marknaden. Genom att integrera affärsperspektivet kan du bättre argumentera för dina olika val och lösningar för bli mer övertygande mot beslutsfattare.

Affärsutvecklare eller företagsledare, som söker nya metoder för att skapa konkurrenskraftiga affärsmodeller och metoder som hjälper till att möta de affärsutmaningar som AI medför. Genom att tillämpa principer och strategier från Business Design kan du optimera dina affärsmodeller och anpassa affären till den snabbt föränderliga marknaden.

Innovationsledare eller produktägare, som vill öka förståelsen för hur Business Design kan användas och påverkar företagets produkt- och tjänsteportfölj och hur man kan säkerställa att dessa ligger i linje med marknadens utveckling .

Entreprenör och vill utveckla eller förbättra affärsmodeller för startups eller befintliga företag, för att skapa lönsamma, hållbara och konkurrenskraftiga affärsmodeller.

Konsult inom strategi och affärsutveckling som vill erbjuda dina kunder innovativa lösningar för att förbättra deras affärsmodeller. Genom att tillhandahålla expertis inom Business Design kan du hjälpa dina kunder att navigera genom komplexa affärsutmaningar för att uppnå långsiktiga och hållbara resultat.

Ämne
Strategi & analys
Nivå
Professional
Format
Distans
Språk
Svenska
Plats
Distans
Pris
35 000 SEK (inkl. moms)
28 000 SEK (exkl. moms)
Ansök innan
Tisdag 16 juli
Start
Tisdag 15 oktober
Slut
Tisdag 10 december
Egenstudier
Ca 10 timmar/vecka
Kursdatum

Start online 15 okt kl 13:00–16:00.
Avslut online 10 dec kl 13:00–16:00.
Obs! Detta är inte återkommande lektionstider på kursen.
Läs längre ned på kurssidan om att "Läsa en distanskurs på Berghs".

Behöver jag några förkunskaper?

Du har flera års yrkeserfarenhet och vi tror att du idag arbetar med design, innovation, upplevelser eller strategiska affärsfrågor.

Skicka också med

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning, max en A4-sida, av dig själv, i vilken du även motiverar varför du söker just den här kursen, samt en översiktlig sammanställning av utbildningar och arbeten.

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast i samband med sista ansökningsdag.

Kursintyg

Efter genomförd kurs utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
35 000 kronor

Studieavgift exkl. moms
28 000 kronor

Övrig information

För kursen behöver du tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling. I veckan för kursstart får du inlogg till Berghs onlineplattform i Canvas, där kursstarten sker och genomförs i videokonferens. Videomöten genomförs i videoverktyget Zoom. Kursplan och schema finns i kursen i onlineplattformen.

 • Det är ej lärarledda lektioner varje vecka (vissa undantag finns). Kursuppgifterna publiceras i lärplattformen Canvas och du bestämmer själv när du löser uppgifterna enligt schemalagd inlämning. Vanligtvis en uppgift per vecka.
 • De föreläsningar och möten som sker live spelas in och går att ta del av i efterhand.
 • Du får personlig feedback på varje uppgift och har kontakt med lärare och kursdeltagare via Canvas.
 • Vi arbetar med öppen feedback samt peer-to-peer feedback (gemensamt lärande mellan deltagare).
 • Genomsnittlig studietid för distanskurser är 10 timmar/vecka.
 • Du kan genomföra kursen även om du får förhinder att delta vid kursstart eller avslut då de *filmas, läggs i lärplattformen Canvas och finns tillgängliga under terminen.
  *Obs! Gäller inte våra 15-veckors kurser samt ARU, de startar och slutar på plats på Berghs.

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs på Berghs.

Kursansvariga

Julia Jingrot

Julia Jingrot

Marketing Manager på Qlik

jenny gustafsson

jenny gustafsson

Business Designer på digitalbyrån ted&gustaf.

Jimmy.Larsson

Jimmy Larsson

Partner & Business Design Director på Gullers Grupp.

Tidigare kursdeltagare

Jag har läst i stort sett all litteratur på ämnet affärsdesign men kände ändå att den här kursen var givande. Har fått självförtroende att tillämpa business design i mitt yrke med de modeller och konkreta verktyg vi fått träna på.
Jesper Bleeke
Innovationsledare
Tech concept lab
Jesper Bleeke

Frågor om kursen?


Kontakta oss om du har några frågor!

Utbildningskoordinator

Kristiina Müllersdorf