Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Därför är det viktigt att jobba med insikter i kommunikations­arbetet

Att jobba datadrivet har varit på tapeten länge. Att jobba med insikter är det som verkligen kan hjälpa varumärken att ta strategiska beslut i sin kommunikation. Hur bör jag jobba för att lyckas med insiktsarbetet? Vi frågade Annika Rehn Frobell, som är ansvarig för kursen Insiktsdriven strategi.

Skrivet av David Lindh
December 4, 2019

Hej Annika! Vad innebär det att jobba med insikter?

Det innebär att organisationen agerar utifrån och kommunicerar sånt som människor faktiskt bryr sig om, i allt från produktutveckling till kampanjer. Detta för att öka chanserna att nå framgång.

Vad är en insikt?

Det är något du förstått, räknat ut och dragit en slutsats om som öppnar en väg framåt för uppgiften du ska lösa. Något som hjälper varumärket att bli mer relevant för de människor du vill engagera.

Vad är skillnaden på insikt och data?

Data kan du använda som ett av underlagen för att utveckla en insikt. Data är en bit information medan insikten är resultatet av ett analysarbete, i vilket data kan ha varit ett av underlagen som man analyserat. Insikten har alltså ett högre förädlingsvärde än data som enbart är en byggsten.

Hur skaffar jag mig insikter?

Insikter är något du utvecklar, det är inget som finns färdigt att tillgå. Det som finns tillgängligt är data, fakta och information. Det kan samlas in och användas som underlag för att sedan utveckla insikter. Insikter framkommer när du tolkar allt du vet och kan, med bäring på uppgiften man ska lösa, på ett känsligt, empatiskt och kreativt sätt. Det är det som är så fascinerande!

Finns det något företag som gjort lyckad kommunikation utifrån ett insiktsarbete?

Försvarsmakten har gjort flera insiktsdrivna kampanjer som lett till framgång för demDen här från i höstas är ett bra exempel. Den berör emotionellt och får oss att se på Försvaret med nya ögon.

Varför är det viktigt för varumärken att jobba med insikter?

Att jobba insiktsdrivet innebär kort och gott att du jobbar utifrån något som folk bryr sig om på riktigt – det ökar chanserna betydligt att din lösning når framgång.