Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

En handfull digitala insikter som alla företag behöver ta med sig in i 2017

När vi nu snart kliver in i ett nytt år lämnar vi ett år bakom oss där digital transformation blivit en av de viktigaste strategiska frågorna för många företag. Vad den digitala transformationen egentligen innebär är fortfarande till stor del outforskad mark och det måste få vara så.
I det här digitala bokslutet har jag valt ut 5 #digitalainsikter som känns viktiga att ta med sig in i nästa år för alla företag. Frågor som behöver få involvera, förhållningssätt som behöver perspektiv och aktiviteter som behöver få engagera.  

#1. Företagskulturen avgör den digitala framgången

2016: Den digitala transformationen fick många företagsledningar att snabbt ta skydd bakom experter och nyutnämnda digitala titlar.

2017: Företag med insikt om vikten av att ha en stark företagskultur kommer att transformera både sin organisation och affär i en överlägsen takt jämfört med de som fortfarande inte har insikten.

#2. Kundupplevelsen i centrum

2016: Begreppsförvirringen blev total med insikten om att kundens upplevelse bör vara i fokus även i den digitala kommunikationen.

2017:  De företag som börjat identifiera kundresan kommer att ha ett stort försprång när digitala flöden och kontaktytor nu ska flätas ihop med de fysiska.

#3. Skapa förutsättningar för innovation

2016: Uppvaknandet blev stort hos många företag när det visade sig att innovationskraften i den stora, kostsamma organisationen inte ens kunde mäta sig med en liten startup.

2017: Företagen som lärt sig att se innovation som ett sätt att lösa problem och inte att effektivisera produktionen av det befintliga kunderbjudandet kommer att segla förbi sina konkurrenter och utmana nya.

#4. Rätt person på rätt plats, vid rätt tillfälle

2016: Allt fler företag har kommit över kontrollspärrarna med ett mobilt arbetssätt och har lyckats skapa effektivare arbetsprocesser tack vare alla nya digitala tjänster.

2017: De företag som också har börjat skapa förutsättningar för en mer flexibel organisation som uppstår och sätts samman för, när och var behovet uppstår kommer att prestera bättre och snabbare till en lägre kostnad.

#5 Team för affärer istället för traditionella affärsområden

2016: Stuprörshierarkierna indelade i traditionella affärsområden började ifrågasättas när de inte kunde leverera svaren på de nya frågeställningarna.

2017: De företag som på allvar börjar skapa team för att lösa problem och skapa nya affärer kommer att inse vilken kraft det finns i en grupp där förmågan att tänka olika är själva poängen.

Behöver ditt företag kreativ innovation? Titta närmare på våra format Student Lab och våra Examensprojekt

Om du saknar digitala begrepp som VR, AR, IoT och AI misströsta inte. Du kommer att hitta andra digitala bokslut och trender som omfamnar dessa ämnen. Hoppas att du har haft ett spännande 2016 med många nya #digitalainsikter. Det är alltid svårt att sia om framtiden, men en sak står utom all tvivel. Vi kommer att få nya #digitalainsikter.