Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Ett år med Student Lab

Student Lab Monica Guzman

Med företag från SVT till Wella har Berghs koncept Student Lab haft hela 94 deltagare under 2016. Vi summerar de sju lördagar med Student Lab som varit under hösten!

Student Lab är formatet där skickliga studenter (och nyutexaminerade) från skolor runt om i Sverige jobbar med ett skarpt case under en dag. För varje Lab står ett företag som värd och bidrar med en reell utmaning som företaget har. Utmaningen löses i en process som liknar en startups sätt att söka lösningen på ett problem eller behov.

Vi har ställt några frågor till Monica Guzman, projektledare för Student Lab.


monica guzman, student lab
Hej Monica! Vad är det unika med Student Lab?

- Det unika är att det är ett win-win-format för både värdföretaget och studenterna. Företagen får jobba med nytänkande talanger som är ajour med det senaste och som kan bidra med nya infallsvinklar. De får också idéer de kan jobba vidare på. Studenterna får jobba med ett riktigt företag och vara med att lösa riktiga utmaningar. De får chansen att träffa likasinnade studenter och har mycket att lära sig av varandra. Givetvis är det också en merit för dem att ha varit med i Student Lab.

 

Student lab ansökningar
Av de totalt 234 ansökningar vi fick in under hösten, valdes 94 studenter ut för att delta.

Hur har Student Lab utvecklats under hösten?

- Dels har vi ju öppnat upp Student Lab så att studenter från alla yrkeshögskolor och universitet – och inte bara Berghs-studenter – kan ansöka. Blandar man studenter från olika skolor och discipliner så blir resultatet mer dynamiskt. Nytt var också att vi hade vårt första internationella lab i Schweiz. Personligen var det mycket givande att driva ett internationellt projekt och för studenterna var det väldigt lärorikt och meriterande att jobba med ett så stort varumärke som Wella.

Vad har varit höjdpunkten under säsongens Student Lab?

- Dels vår internationella debut med Student Lab, men även att se det rikstäckande intresset från studenter. Det var otroligt kul att se hur ansökningar strömmade in ända från Malmö i söder till Umeå i norr, och allt däremellan. Det var ett större engagemang än vi vågat hoppas på.

Student lab ansökningar
Övriga 30+ skolor var bland annat Hyper Island, Forsbergs, IHM, Södertörns högskola, Jönköping University, Karlstad Uni., Handels högskolan, Lunds Uni., Örebro Uni., m.fl.

Vad kan vi förvänta oss under 2017?

- Efter varje Student Lab har vi tagit med oss nya lärdomar och implementerat i nästkommande Labs, vilket har förbättrat formatet, processen och innehållet. Vi har under hösten fått en tydligare struktur och en klarare bild av hur vi ska jobba vidare för att hålla Student Lab intressant och givande för deltagarna. Till våren ser jag att vi jobbar med stora företag som vi vet vill och kan gå vidare med det studenterna tar fram. 

Hur gör man om man vill vara värd för Student Lab, och vilka företag vill ni helst samarbeta med?

- Vi vill gärna samarbeta med företag som är i behov av en idéinjektion i deras verksamhet och vi vill att de är medvetna om att de måste tänka på nya kreativa sätt när det gäller deras kommunikation och/eller produktutveckling. Företagen vi har samarbetat med har valt Student Lab-formatet just för att de ser värdet av att få nya idéer och input från ett utomstående perspektiv.

Varje Student Lab har förutom deltagare och värdar även haft en processledare – en dirigent som leder studenterna genom dagen. Under 2016 har Nome Norman, Fredrik Heghammar och Christopher Waldekrantz samsats om uppgiften. Studenterna har också haft en handledare att tillgå vilket antingen har varit Åsa Thulin eller Sophia Wood.