Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Getinge stärker sina ledare inom effektiv kommunikation med skräddarsydd online-utbildning

I en ledarroll kan effektiv kommunikation både inspirera och engagera medarbetarna i det dagliga arbetet. Medicintekniska företaget Getinge har rustat upp sina ledare genom den skräddarsydda online-utbildningen “Effective Leadership Communication Training” i nära samarbete med Berghs. Här berättar Susanne Björklund, om deltagarnas upplevelser och vad de fick med sig.

Varför valde ni en skräddarsydd utbildning från Berghs?

– Vi hade under några år diskuterat behovet av att öka den kommunikativa kompetensen hos våra ledare. Vi bestämde redan från början att vi ville ha en skräddarsydd utbildning, som möter de behov vi har och som är väl förankrad i våra ledares vardag. Efter att ha utvärderat några olika alternativa externa leverantörer föll valet på Berghs. De faktorer som gjorde att vi valde att samarbeta med er var bl. a. att ni baserade ert erbjudande på:

  • Ett nyframtaget kursmaterial helt baserat på våra önskemål och behov – och i nära samarbete med oss.
  • En bra mix av videos och podcast kompletterat med virtuella online class room sessions med möjlighet till break outs.

Ytterligare en starkt bidragande orsak var ert erkända goda renommé och långa erfarenhet av skräddarsydda kommunikationsutbildningar.

Vad är det viktigaste ni tar med er från utbildningen?

– Kommunikation kan vara svårt – eller väldigt enkelt. Vi är glada att vi fick gehör för att ta fram den här utbildningen, eftersom det helt klart saknats inom företaget. Något som var lite överraskande var det enorma sug efter feedback som fanns bland deltagarna, samtidigt som det var väldigt glädjande att se att utbildningen uppskattats. Det ser vi inte minst nu, när ca 200 ledare på kort tid registrerat sig för den första ”riktiga” kommunikationsträningen.

Har ni märkt några effekter/synergier förutom ökad kunskap, i så fall vad? 

– Det är för tidigt att säga, eftersom det i dagsläget endast är de ca 180 ledare som deltog i en första (pilot)omgång som tagit del av utbildningen. Men det vi hoppas kunna se är en ökad förståelse av vikten av att sätta corporate budskap i en kontext, och att anpassa kommunikationen till den verklighet respektive team lever i. Framförallt vill vi att alla ledare ska inse vikten av att hålla sina medarbetare välinformerade samt aktivt sprida företagsgemensamma budskap. På sikt skulle vi naturligtvis dessutom vilja se att en genomgående bättre kommunikation bidrar till ökad produktivitet och ett ökat engagemang bland alla medarbetare.

Vad skulle du säga krävs av en organisation för att genomföra ett sånt här upplägg?

– Jag skulle säga att det viktigaste är att ha en företagsledning som till 100 % tror på vikten av bra kommunikation på alla nivåer i företaget samt medarbetare som är öppna för att testa nya saker. Det som även behövs är ett gott och nära samarbete med din IT-organisation.

Har du några tips till andra organisationer som vill kompetens­utveckla sina medarbetare?

– Var tydlig med vad du vill uppnå samt se till att ha ledningens stöd. Låt någon i företagsledningen visa att det är viktigt och varför – och se till att någon från kommunikationsavdelningen driver eller är med i processen. Jag är glad att vi gjorde en pilot först, innan vi tog med utbildningen i vår portfölj av ledarskapsutbildning; på så sätt kunde vi finjustera innehållet och verkligen se till att den möter våra ledares behov.