Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Hej Hållbarhetsexpert!

Hållbarhet som begrepp finns överallt idag – i tidningar, på tv, online och framförallt i människors medvetanden. Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att nu bli mer och mer integrerat. Vi frågade fem hållbarhetsexperter om varför hållbarhets­kommunikation är så viktigt.

Skrivet av David Lindh
November 12, 2018

Anna Högberg, CEO, Futerra Stockholm:

"Kommunikation är ett av de viktigaste verktygen som finns när det handlar om att skapa omställning mot hållbar utveckling. Kommunikation tvingar fram verkligt förändringsarbete för att skapa relevans, transparens och därigenom trovärdighet. Men hållbarhets­kommunikation är också avgörande för varumärket. Dels eftersom det markerar företagets syn på framtiden och dess utmaningar och möjligheter att fortsätta leverera värde. Dels eftersom det har möjlighet att ge ett trovärdigt och attraktivt löfte till sina intressenter."

Victor Månsson, Hållbarhetskonsult, Hallvarsson & Halvarsson:

"Företag som berättar om sitt hållbarhetsarbete skapar konkurrensfördelar för sig själva, och driver utvecklingen framåt för alla. Så för mig är det är en framgångs- och överlevnadsfråga – framtiden har inte plats för sunkiga bolag."

Johanna Nilsson, Hållbarhetsexpert & Föreläsare, Slow Fashion:

"Som varumärke är det väldigt viktigt, eftersom du på så sätt bygger lojalitet och trovärdighet. Många jobbar med det idag, men många har det mer som krishantering. Storytelling är en superstor del i att jobba med hållbarhets­kommunikation. Det finns också en stor autenticitet i varumärken som pratar om hur de jobbar, även fast ingen frågar! "

Cecilia de Pedro, Director Environment, Apotek Hjärtat:

"Hållbarhet är ett extremt brett begrepp, så även kommunikation. Kombinationen och balansen mellan de båda kan vara svår att få till, men är också nyckeln till att göra det bra. Många varumärken är duktiga på att antingen det ena eller det andra. En del bolag arbetar hårt med att försöka ta sitt ansvar men glömmer att kommunicera det med sina anställda och intressenter. Då missar man att bygga och stärka varumärket. Gör företaget däremot tvärtom och kommunicerar sitt hållbarhetsarbete utan att egentligen har gjort så mycket är det risk för Greenwashing av varumärket. Därför är det så viktigt att få rätt balans i hållbarhets­kommunikationen."

Frederik Larsen, Hållbarhetsforskare & Medgrundare, In Futurum:

"Det är viktigt med hållbarhets­kommunikation eftersom det framtidssäkrar ditt varumärke. Kunder, samarbetspartners och även allmänheten tar allt oftare beslut som grundar sig på ett varumärkes rykte, vilket gör det ännu viktigare att klargöra hur du bidrar till en hållbar framtid. Unga talanger söker sig dessutom i allt högre grad till företag med en tydlig hållbarhetsprofil, så det är också ett sätt att rekrytera kompetenta medarbetare. "

 

"Hållbarhet är en nödvändig del av företagets engagemang och kommunikation. För det finns mycket att vinna på att tydligt kommunicera hur företaget tar sitt ansvar. Du behöver känna till hur du kan arbeta för att låta både befintliga och potentiella kunder veta att ditt företag faktiskt är ett som bryr sig om omvärlden. Det här är sådant som vi jobbar med i kursen Strategisk hållbarhets­kommunikation" Erik Elvingsson Hedén, Kursansvarig