Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Hitta nya sätt, inspireras av andra och våga prova

tangentbord_penna-mus

Ulf Lesley leder intensivkursen Effektiv marknads­kommunikation på Berghs och berättar här om kommunikatörens förändrade roll samt delar med sig av tips för hur du kommunicerar effektivt.

lesley ulfHej Ulf! Vad menas med effektiv marknads­kommunikation?

– Att man gör smarta, medvetna val i sin kommunikation. För att kunna göra det så behöver man både kunskap, exempel och erfarenhet. Men det gäller även att göra valen för sin egen professionella person så att man utvecklas i sin roll och vågar knacka på och visa på en större verksamhetsnytta än organisationen varit van vid.

Vad skulle du säga är det allra viktigaste att komma ihåg om man vill marknadskommunicera effektivt?

– Att ständigt leta efter nya sätt, ta till sig hur andra gjort saker och våga ifrågasätta. Det är lika viktigt att välja bort som att välja till. Bland det mest ineffektiva är att göra saker ”bara därför att man alltid gjort dem”. Det tar enorm tid och mycket resurser. Våga ifrågasätta och försök formulera hur det du väljer bidrar till organisationens viktigaste mål.

Vad är den största missen människor gör som resulterar i ineffektiv marknads­kommunikation?

– Sitta fast i sina egna sanningar, men också att inte våga välja bort. Ska du hoppa på allt som är nytt så blir det lätt för tunt, vilket resulterar i en ofokuserad kommunikation. Du måste välja och välja effektivt.

Görs det ineffektiv marknads­kommunikation idag?

– Definitivt. Mycket görs därför att man måste, eller man tror man måste. Eller för att någon annan säger att man måste. Då får man aldrig tid och kraft att testa och implementera det nya och det man gör hänger inte ihop. Det finns idag så många smarta, ofta digitala, sätt att göra saker. Och så många nya verktyg och processer. Men det tar tid och kraft att förändra och att våga ta till sig och prova dessa. Ett annat exempel är hur man planerar sina projekt. Jobbar man traditionellt med välspecade mål och en detaljerad tid- och resursplan? Lite ”svarta lådan” där det i slutet kommer ut ett färdigt projekt. Eller arbetar man agilt där man låter både slutresultatet och projektspecen utvecklas under projektets gång? Agilt har visat sig mer effektivt, men det kan vara svårt att få organisationen att inse och tillåta det.

Hur skiljer sig marknads­kommunikation idag jämfört med för fem år sedan?

– Förutom att marknad och sälj är ännu mer integrerade, så är systemen och systemtänkandet väldigt närvarande, det man brukar kalla Marketing Technology Framework. Och här finns ett nästan oändligt antal olika system som alla verkar leverera nya kunder och affärer på ett fat. Men så är det naturligtvis inte, utan man måste noga se om och hur dessa löser de verkliga och viktigaste problemen, och gärna ha system som kraftfullt synkar med övriga system som används av framför allt säljorganisationen.

Låter detta intressant? Läs mer om intensivkursen Effektiv marknads­kommunikation.