Artiklar

Så kan AI effektivisera ditt arbete

Anders.J.Larsson_VT23_AI_effektivisera_ditt arbete

"Nya yrkesroller kommer att uppstå, samtidigt som befintliga yrkesroller kommer att förändras eller försvinna", säger Anders J Larsson. Här delar han lärdomar och misstag när det gäller AI, berättar om Berghs nya kurs AI i kreativa processer och ger exempel på hur artificiell intelligens kan effektivisera arbetslivet. Kunskap om AI är något som kommer att göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

Skrivet av Anette Hamel
April 19, 2023

Anders J Larsson driver det virtuella produktionsbolaget Anders och Mia och är kursansvarig för några kurser på Berghs. Att han är oerhört intresserad av teknik råder det ingen tvekan om, därför släpper vi nu även kursnyheten AI i kreativa processer.

Hej Anders! Varför behövs kursen AI i kreativa processer?

– AI (artificiell intelligens) har potential att hjälpa oss på många sätt och perspektiven är minst sagt hissnande. Samtidigt är mycket av debatten kring AI filosofisk och ibland lite flummig. På min kurs kommer vi att bli väldigt praktiska och utforska några ANI (Artificial Narrow Intelligence) som kan underlätta för alla som dagligen arbetar med att skapa innehåll i form av text, video, bild, musik, ljud och röstinspelningar. Tekniken har tagit ett jättekliv och utvecklingen går väldigt snabbt. Nya verktyg lanseras dagligen och på kursen kommer vi att lära oss hur de bäst används.

Varför är det viktigt?

  • Som vid alla stora tekniksprång förändras vårt sätt att arbeta. Det här är troligen det största tekniksprång jag och många med mig kommer få uppleva under vår livstid. Därför är det viktigt att orientera sig i den nya tekniken och reflektera över hur vi ska förhålla oss till det som sker.
  • Nya yrkesroller kommer att uppstå, samtidigt som befintliga yrkesroller kommer att förändras eller försvinna.
  • På lite sikt kommer AI att medföra sociala, kulturella och ekonomiska förändringar kring hur vi arbetar, utbildar oss, tar del av samhällstjänster, konsumerar, interagerar och kort sagt lever våra liv. Och förändringarna kommer att bli större och gå snabbare jämfört med när vi fick internet eller när mobiltelefonen slog igenom.

Vad tycker du är så spännande med AI?

– Det som är spännande och lite läskigt med AI är att det är första gången vi kan kommunicera med en teknologi på ett nästan mänskligt sätt. I mitt yrke har googlandet varit ett viktigt verktyg, men nu får vi ett gränssnitt som kan svara på frågor och i dialogform fördjupa och utveckla svaret. Det är något helt annat än att få ett Googlesvar med länkar till 100 webbsidor varav hälften är annonser.

Vilken kurs passar dig?

Berghs erbjuder ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Det finns både kurser i våra lokaler i Stockholm och på distans.

Välj kurs här!

Lärdomar om AI så här långt?

– Min största lärdom är ett det är enkelt att komma igång att använda och snabbt få nytta av verktyg som ChatGPT och Midjourney. Min 86-åriga mamma tog hjälp av ChatGPT när hon skulle skriva brev till sin hyresgästförening. Ett utmärkt vardagsexempel. I min egen arbetsvardag använder jag dessa verktyg dagligen och upptäcker hela tiden nya
användningsområden.

Vanligaste misstaget?

– Att vi inte provar. AI väcker många känslor och media är fyllda av analyser, reportage och debatter. En del lyfter faran med AI. Andra är överentusiastiska. Oavsett vad vi tycker tror jag att vi alla bör vara med och tillsammans utforska, utforma och lära oss använda den nya tekniken på bästa sätt.

Vad får de som går kursen med sig?

– Det här är en väldigt praktisk kurs. Vi kommer fokusera på 4 områden. Textbearbetning, bildskapande, video samt ljud i form av musik, röster och ljudförbättring. Det blir en mix av teori och praktiska övningar där vi använder den nya tekniken på olika case från deltagarnas vardag. Men framförallt hoppas jag att kursen kommer öka nyfikenheten på AI och ge inspiration och möjligheter att sedan fortsätta utforskandet på egen hand.

Vilken nivå skulle du säga att kursen ligger på? Om man redan har testat en del AI-verktyg, kommer man då fortfarande få ut något av kursen?

– Det är alltid klurigt att ange nivå på en kurs i ett ämne som är så här nytt. Jag skulle dock säga att kursen ligger på nivå 2 om 1 är nybörjare och 3 är proffs. Vi kommer också anpassa alla övningar så att de möter både nybörjaren och den mer avancerade användaren.

Vill du också effektivisera ditt arbete med hjälp av AI?
Anmäl dig till kursen AI i kreativa processer.