Den här artikeln är inaktuell eller har något år på nacken.      Här är Berghs aktuella kursutbud!

Engagerade människor är det viktigaste kapitalet ett företag har

”Jag är trött på kortsiktigt tänkande. Häftiga reklamkampanjer, rymdskepp och raketer som kostar skjortan medan den interna kommunikationen knappt får några resurser alls.” Jag vill bidra till ett annat slags arbetsliv, där människor får mer fokus.” Det säger Anna Almberg, föreläsare, utbildare och senior kommunikationskonsult med över femton årserfarenhet av intern kommunikation och kursansvarig för Berghs kurs Internkommunikation.

Anna Almberg är den passionerade föreläsaren som försöker få alla i arbetslivet att inse att det viktigaste kapitalet som finns är människor. Det är människor som ger liv till alla beslut och verksamheter och det är människor som är de allra viktigaste varumärkesbärarna. I sin roll har hon träffat hundratals ledare och kommunikatörer och många vittnar om Annas driv ihop med konkreta verktyg som får intern kommunikation att hända på riktigt. En gång i tiden började hennes egen karriär med att hon ansvarade för Systembolagets interna kommunikation, som flera år i rad blivit årets serviceföretag. Framgång börjar helt enkelt inifrån.

Hej Anna! Vad kännetecknar ett företag som jobbar strategiskt och framgångsrikt med internkommunikation?

Det brukar märkas i kundmötet som då präglas av engagemang, glädje och handlingskraft. Du möter en organisation oavsett hur och var du möter någon. Som kund känner du igen dig i varumärke och värdegrund oavsett vem du möter. Om du lyfter på några fler stenar så märker du också att människor känner sig lyssnade till, involverade, de vet vad ledningsgruppen vill och varför. Ledarna är kommunikativa och kan omsätta strategier till ”vad betyder det här för medarbetarna”. I ett företag som är bra på internkommunikation växer människor och människor som växer ger sitt allt och det föder framgång och lönsamhet.

Varför bör man – som stort eller litet företag – satsa på internkommunikationen, räcker det inte med en anslagstavla eller att ”berörda parter” vet vad som gäller?

Därför att människor är det viktigaste kapitalet ett företag har. För att nå långsiktig framgång behöver du människor som vill bidra, som vill gå till jobbet, som känner för sin organisation och som är ambassadörer. Idag är medarbetarna inte bara viktiga för framgången, de är också en externt viktig kommunikationskanal. Vad medarbetarna säger om sitt företag är den i särklass mest trovärdiga kanalen. Jag skulle säga att det till och med vinner över reklam. En medarbetare som säger ”vi ser ju bra ut i reklamen men i verkligheten är det en katastrof” är inte vad framgångsrika företag behöver.
Smarta företag lägger större budgetar på att få med sig människor inifrån och ut. Jag är uppriktig supertrött på en övertro på häftiga kampanjer, rymdskepp och raketer som kostar skjortan medan den interna kommunikationen knappt får några resurser alls. Bra saker växer långsamt, så är det med varumärken också. Det behövs tålamod och långsiktighet och framförallt fokus på människorna som är varumärket.
Vi lever i en kommunikativ och transparent värld där äkta långsiktiga värden är av högsta betydelse för att lyckas. Kultur, förtroende, relationer och hållbarhet. Den viktigaste interna kommunikationskanalen är ledarna, därför är det kommunikatörens viktigaste uppgift att stärka kommunikativ kompetens. Att coacha, vara rådgivare, stötta – att sluta sitta på expertstolen utan istället ge sina färdigheter till andra.

Vad är hemligheten bakom bra internkommunikation?

• Systematik – det finns strukturerade kanaler hela vägen från kris till kommunikation
• Mycket fokus på ledarskapsutveckling och kompetensutveckling överlag
• En bra HR-avdelning som inkluderat kommunikation i kompetensförsörjning
• En stark värdegrund som genomsyrar hela företaget med utgångspunkt i ett viktigt samhällsuppdrag
• Ett positivt fokus på kundbemötande som märks hos alla
• Mod och kreativitet nya sätt att arbeta med kommunikation, sociala medier, filmer, roliga dialogmetoder
• En högsta ledning som bjuder på sig och som också är närvarande
• Tro på människors förmåga att göra rätt, att göra underverk.

Snart är det dags för kursstart – vad kan deltagarna vänta sig?

En bred palett av kompetensutveckling inom helt centrala områden för att lyckas med intern kommunikation. Strategisk kommunikation, kommunikativt ledarskap, kommunikation och kris, vår nya yrkesroll, värdegrundsarbete, att lyckas med möten och dialog, film som kommunikationskanal, hjärnkoll – det vill säga kunskap om hur människans hjärna egentligen fungerar och hur vi bäst kommunicerar till den och dessutom att planera den interna kommunikationen. Jag har handplockat vad jag anser vara de bästa lärarna inom sitt område.

Vilka är de vanligaste symptomen på att ett företag skulle behöva jobba mer med sin internkommunikation?

Ryktesspridning, skitsnack, öar mellan avdelningar, medarbetarna utser syndabockar för egna och andras misstag, mediala kriser som eskalerar där medarbetarna vänder sig till journalister istället för till sin ledningsgrupp. Misstro i samband med förändringar. Dålig helhetsbild och otydlig övergripande målbild. Oengagerade medarbetare och ledare. Rädda medarbetare som inte vågar ta egna intiativ vilket brukar märkas i kundmötet.

Kan du dela med dig av tips på hur ett företag (eller en ledningsgrupp) bör tänka när de vill arbeta mer aktivt med sin internkommunikation?

* Definiera en målbild som är magnetisk – det vill säga som medarbetarna faktiskt vill uppnå
* Förenkla all kommunikation
* Var synlig som ledningsgrupp
* Var mänsklig, närvarande och personlig
* Lär dig att lyssna fokuserat
* Lyft fram människor på intranät och i alla kanaler
* Sätt fokus på en sak i taget det vill säga innehållsplanering
* Ett beslut är ingenting om det inte finns en plan för hur det ska kommuniceras
* Prata och reflektera över hur den interna kommunikationen fungerar

Vem bör, tycker du, vara ytterst ansvarig för att internkommunikationen fungerar i en mindre organisation som kanske inte har en HR-chef?

Jag tycker att alla VD:ar bör ta ett större ansvar för intern kommunikation. Ytterst är intern kommunikation ett medel för att uppnå övergripande mål. Det är tack vare kommunikation som beslut blir till handlingskraft. HR och Kommunikationsavdelningen är stödfunktioner men det är för ledningsgruppens och VD.ns skull.

Har du något drömföretag att jobba med internkommunikationen hos? Varför?

Jag har fullt upp med att resa runt mellan olika organisationer och sprida mitt budskap. Att bara vara hos ett företag skulle begränsa mig i det arbetet. Mina bästa kunder är de kunder där ledningsgruppen vågar arbeta långsiktigt och där människor tar sig tid att lyssna på varandra. Att vara närvarande är kanske den absolut viktigaste byggstenen till starka interna relationer.

Berghs kurs Internkommunikation, där Anna är kursansvarig, startar varje höst och vår. Läs mer om kursen här!