Engagerade människor är det viktigaste kapitalet ett företag har

Ryktesspridning, skitsnack, varje avdelning är en egen ö, medarbetarna utser syndabockar för egna och andras misstag eller mediala kriser där medarbetarna vänder sig till journalister istället för till sin ledningsgrupp. Misstro i samband med förändringar och att det saknas en övergripande målbild. Känner du igen dig? Då vet du också att en sådan miljö knappast föder engagemang.

”Effekterna märks på sista raden likväl i bristande arbetsglädje. Jag vill ändra på det. Jag vill se ett arbetsliv där företag och organisationer inser att den enda vägen till framgång är att förstå att människor är det viktigaste kapitalet som finns. Det är människor som är framgången. Mitt mantra är att kraften kommer inifrån. Det finns ett kall i mig, en slags eld som jag vill sprida till fler!” Det säger Anna Almberg, föreläsare, utbildare och senior kommunikationskonsult och kursansvarig för Berghs kurs Internkommunikation.

Det är människor som ger liv till alla beslut och verksamheter, som skapar produktivitet, ger framgångsrika kundmöten och det är människor som är de allra viktigaste varumärkesbärarna. Anna Almberg är inspiratör inom intern kommunikation, konstnär och föreläsare. En gång i tiden började hennes egen karriär med att hon ansvarade för Systembolagets interna kommunikation, som flera år i rad blivit årets serviceföretag. Sedan tio år tillbaka driver hon eget. I sin roll har hon träffat hundratals ledare och kommunikatörer och många vittnar om Annas driv ihop med konkreta verktyg som får intern kommunikation att hända på riktigt.

Hej Anna! Vad kännetecknar ett företag som jobbar strategiskt och framgångsrikt med internkommunikation?

Det brukar märkas i kundmötet som då präglas av engagemang, glädje och handlingskraft. Du möter en organisation oavsett hur och var du möter någon. Som kund känner du igen dig i varumärke och värdegrund oavsett vem du möter. Om du lyfter på några fler stenar så märker du också att människor känner sig lyssnade till, involverade, de vet vad ledningsgruppen vill och varför. Engagemanget hos medarbetarna skapas av att de känner sig sedda och får bekräftelse. De har kontroll över sina arbetsuppgifter och de skrattar ofta på jobbet. Medarbetarna vill bidra och göra sitt bästa också för att de förstår det högre syftet med sitt arbete. Ledarna är kommunikativa och kan omsätta strategier till ”vad betyder det här för medarbetarna”. I ett företag som är bra på internkommunikation växer människor och människor som växer ger sitt allt och det föder framgång och lönsamhet.

Berätta mer – hur hänger varumärkesarbete och intern kommunikation ihop?

Ett varumärke är inte vad du säger att det är. Det är vad kunderna säger att det är. Det är kunder och omvärlden som definierar varumärket, utifrån vad det utstrålar. I varje medarbetare finns en möjlig ambassadör för hela varumärket och allt avgörs i ”sanningens ögonblick”. Det vill säga, när medarbetaren möter kunden. Ett starkt förtroende från kunderna byggs lika mycket genom medarbetarnas bemötande som av andra mer medvetna kommunikationsinsatser. Medarbetare som agerar utifrån ett varumärkes löften stärker det genom sina handlingar, varje dag. I min värld är sådant som ”brand experience” eller ”employee branding” inget annat än ett resultat av intern kommunikation. Det är olika ord för samma sak. Vad medarbetarna säger om sitt företag är den i särklass mest trovärdiga kanalen. Jag skulle säga att det till och med vinner över reklam. En medarbetare som säger ”vi ser ju bra ut i reklamen men i verkligheten är det en katastrof” är inte vad framgångsrika företag behöver.

Varför bör man – som stort eller litet företag – satsa på internkommunikationen, räcker det inte med en anslagstavla eller att ”berörda parter” vet vad som gäller?

Smarta företag lägger större budgetar på att få med sig människor inifrån och ut. Jag är uppriktig supertrött på en övertro på häftiga kampanjer, rymdskepp och raketer som kostar skjortan medan den interna kommunikationen knappt får några resurser alls. Bra saker växer långsamt, så är det med varumärken också. Under kursen lär vi oss att bygga om fungerande intern kommunikation från början. Det behövs oftast färre kanaler men bättre innehåll. Tydliga ansvarsområden och en möteskultur som präglas av att tända lägereldar. Vi lever i en kommunikativ och transparent värld där äkta långsiktiga värden är av högsta betydelse för att lyckas. Kultur, förtroende, relationer och hållbarhet. Den viktigaste interna kommunikationskanalen är fortfarande ledarna, därför är det kommunikatörens viktigaste uppgift att stärka kommunikativ kompetens. Att coacha, vara rådgivare, stötta – att sluta sitta på expertstolen utan istället ge sina färdigheter till andra.

Vad är hemligheten bakom bra internkommunikation?

 • Systematik – det finns strukturerade kanaler hela vägen från kris till kommunikation
 • Mycket fokus på ledarskapsutveckling och kompetensutveckling överlag
 • Medarbetare som blir hörda och också vill att vara medskapare
 • En bra HR-avdelning som inkluderat kommunikation i kompetensförsörjning
 • En stark värdegrund som genomsyrar hela företaget med utgångspunkt i ett viktigt samhällsuppdrag
 • Ett positivt fokus på kundbemötande
 • Mod och kreativitet nya sätt att arbeta med kommunikation, sociala medier, filmer, roliga dialogmetoder
 • En högsta ledning som bjuder på sig och som också är närvarande
 • Tro på människors förmåga att göra rätt, att göra underverk

Snart är det dags för kursstart – vad kan deltagarna vänta sig?

En bred palett av kompetensutveckling inom helt centrala områden för att lyckas med intern kommunikation. Strategisk kommunikation, kommunikativt ledarskap, kommunikation och kris, vår nya yrkesroll, värdegrundsarbete, att lyckas med möten och dialog, film som kommunikationskanal, hjärnkoll – det vill säga kunskap om hur människans hjärna egentligen fungerar och hur vi bäst kommunicerar till den och dessutom att planera den interna kommunikationen. Jag har handplockat vad jag anser vara de bästa lärarna inom sitt område.

Kan du dela med dig av tips på hur ett företag (eller en ledningsgrupp) bör tänka när de vill arbeta mer aktivt med sin internkommunikation?

 • Definiera en målbild som är magnetisk – det vill säga som medarbetarna faktiskt vill uppnå
 • Förenkla all kommunikation
 • Var synlig som ledningsgrupp
 • Var mänsklig, närvarande och personlig
 • Lär dig att lyssna fokuserat
 • Lyft fram människor på intranät och i alla kanaler
 • Sätt fokus på en sak i taget det vill säga innehållsplanering
 • Ett beslut är ingenting om det inte finns en plan för hur det ska kommuniceras
 • Prata och reflektera över hur den interna kommunikationen fungerar

Vem bör, tycker du, vara ytterst ansvarig för att internkommunikationen fungerar i en mindre organisation som kanske inte har en HR-chef?

Jag tycker att alla VD:ar bör ta ett större ansvar för intern kommunikation. Ytterst är intern kommunikation ett medel för att uppnå övergripande mål. Det är tack vare kommunikation som beslut blir till handlingskraft. HR och Kommunikationsavdelningen är stödfunktioner men det är för ledningsgruppens och VD:ns skull.

Har du något drömföretag att jobba med internkommunikationen hos? Varför?

Jag har fullt upp med att resa runt mellan olika organisationer och sprida mitt budskap. Att bara vara hos ett företag skulle begränsa mig i det arbetet. Mina bästa kunder är de kunder där ledningsgruppen vågar arbeta långsiktigt och där människor tar sig tid att lyssna på varandra. Att vara närvarande är kanske den absolut viktigaste byggstenen till starka interna relationer.

Berghs kurs Internkommunikation, där Anna är kursansvarig, startar varje höst och vår. Läs mer om kursen här!