Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

"Marknadsföringsrollen har gått från taktisk till strategisk"

margareta kroon storbild

Transformeringen av marknadsföringsrollen handlar om en förflyttning av marknadsavdelningen från att vara en taktisk funktion som levererar aktiviteter till en strategisk funktion som levererar värde och skapar affärsmöjligheter. Det ställer nya och lite högre krav på oss marknadsförare och kommunikatörer, men i gengäld får vi en så mycket större möjlighet att faktiskt göra nytta och leverera resultat, säger Margareta Kroon.

Mars 29, 2011

Sedan två år tillbaka är hon konsult och jobbar med varumärkes- och kommunikationsstrategier och konceptutveckling. Margareta driver, tillsammans med Karin Setréus, Brand Fans AB. I ryggen har hon 20 års erfarenhet från kundsidan av marknads­föring, kommunikation, försäljning och media från små och stora, svenska och internationella företag. Bland annat Svenska Dagbladet, Boehringer Ingelheim, Mexx och Accor Services (Rikskuponger och Delicard). Nu är hon kursansvarig för dagkursen Marknads­föring på Berghs.

Hur har pr-arbetet förändrats under dina år i branschen?
Pr-arbetet är inte längre separerat från den mer kommersiella kommunikationen. Den integrerade marknads­kommunikationen har fått ett starkare fäste. Samtidigt som uppdragsgivare blir mer kunniga och kravställande så har även murarna mellan reklambyråer och PR-byråer rivits ner. Det har fått till effekt att kommunikationen faktiskt kan skapas från samma brief, oavsett vilken kanal den ska verka i.

Vad ser du händer inom varumärkesbyggande just nu?
Det som är glädjande att se är att fler och fler förstår vikten av att jobba med varumärkesutveckling och att det faktiskt hamnar på ledningsnivå och inte delegeras ut till att ”bara” röra marknadsavdelningen. Man börjar se varumärkesbyggande och kommunikation som värdeskapande och affärskritiska funktioner. Den digitala revolutionen och sociala medier har satt lite eld i baken på många företag. Det går helt enkelt inte att strunta i vad som sägs om ens företag när kampanjer på Facebook har kraft att störta hela regimer. Men det är långt kvar och många företag och organisationer har ett ganska omodernt synsätt. Men det kommer.

Vad driver dig?Att få jobba tillsammans med företag för att utveckla deras varumärke och bygga det inifrån med hjälp av människorna i organisationen är fantastiskt. Många företag pratar om att varumärket är det viktigaste man har, men ändå så hanteras inte varumärkesfrågor på ledningsnivå. Att få lyfta upp varumärkesfrågan på högsta nivå för att sedan låta det sippra ner genom hela organisationen är det som driver och sporrar mig i mitt arbete.

Margareta startade sin karriär som student på Berghs Marknadskommunikations-utbildning, men har även studerat copywriting och Poppius journalistskola. Sedan 1998 har hon varit kursansvarig, föreläsare och handledare på både kvällskurser, dagskolan och diplomutbildningar på Berghs.