Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Production Aid - frilansande produktionsledare från Berghs

productionaidelinemma

Elin Hedberg och Emma Hammer startade Production Aid efter utbildningen Produktions­ledning – Operativ projektledning. Production Aid erbjuder produktionsledning/operativ projektledning på projektbasis för produktionsbolag, reklambyråer och marknadsavdelningar. Emma och Elin är fullbelagda sedan dag ett. Marknaden vill ha fler som dem!

November 9, 2010

 

I en undersökning gjort av nätverket Piraya pekar trenden på fler frilansande produktionsledare.
 
Charlotta Rydholm, som är ämnesansvarig för utbildningen, vill få studenterna att inse att produktionsledare och operativa projektledare har en marknad som frilansare.
 
Just nu arbetar Elin på Join the Carnival med en produktion för Reebok och Emma 
är på Klapp & Co.
 
Hur gick processen från idé till verklighet, och hur fick ni idén att starta eget som frilansande produktionsledare?
Under ”Brand X-veckan” satt vi och analyserade kommunikations­branschen i stort. Vi konstaterade snabbt att det är en extremt rörlig bransch som är projektbaserad. Kunderna kommer och går, vilket gör att reklambyråer och produktionsbolag aldrig vet exakt vilka projekt som kommer in. Alla aktörer måste snabbt kunna anpassa sin organisation utifrån kundens önskemål. Det är en förutsättning för lönsamhet. Om man har många fasta anställda och en kund försvinner måste man säga upp folk, lika mycket som att det kan uppstå flaskhalsar som kräver förstärkning. Slutsatsen av vår diskussion blev att allt talar för att det i framtiden kommer att finnas en efterfrågan på en mer rörlig arbetskraft.
 
Vad är fördelen för kunden med en extern produktionsledare?
Vi tror att kreativiteten ökar med olika gruppkonstellationer. För vissa roller som till exempel en AD eller copy kan det finnas stora fördelar med att man jobbat ihop väldigt länge. Man känner sig trygg och behöver ingen lång startstäcka för att komma igång i den kreativa processen. Produktionsledarrollen är annorlunda, kan man grunderna inom produktions­ledning kan man snabbt sätta sig in i olika projekt och tillföra något nytt. En annan stor fördel för våra uppdragsgivare är att vi enbart kostar pengar när vi arbetar i ett projekt. 
 
Vad har ni för råd till andra produktionsledare som vill starta eget?
Vi tycker det är roligt att vara två. Då har man någon att bolla idéer med, vilket ökar kreativiteten. Även om vi sällan jobbar tillsammans stöttar vi varandra i de olika projekten. Vi har båda gått Produktions­ledning – operativ projektledning på Berghs men vi har helt olika bakgrund, vilket gör att vi har olika kompetens. Emma har arbetat som fotomodell i elva år och har en kandidat inom företagsekonomi vilket gör att hon har ett ekonomitänk och en förståelse för hur en produktion fungerar. Elin har en magister i engelska och en lärarexamen, vilket gör henne kunnig inom organisatoriska frågor och kommunikation, både i tal och i skrift. Vi kompletterar varandra, men det allra viktigaste är nog att vi har samma mål och visioner, och att vi har kul när vi ses!
 
Vad är det främst ni fick med er från Berghs som ni har nytta av idag?
Berghs gav oss kunskap som man lätt kan använda i arbetslivet. Vi har båda vår ”produktionsledarpärm” med allt utskrivet material från kursen ”produktions­ledning” bredvid oss på skrivbordet. Där slår vi upp saker när vi känner oss osäkra! 
 
Vad är fördelarna för er som produktionsledare med att inte vara en del av organisationen?
Vi känner oss tryggare eftersom vi skaffar oss ett större kontaktnät. Då kan man snabbt leta nya vägar om något inte känns bra. En annan fördel är att vi känner oss friare, man kan i högre grad styra över sitt eget liv. 
 
Berätta mer om era framtidsplaner.
I framtiden kan vi tänka oss att ta in fler produktionsledare som vill arbeta som vi, och på så sätt bli en agentur för produktionsledare. Spetskompetens blir allt viktigare, och vi vill lyfta fram produktionsledarrollen och erbjuda det bästa inom produktions­ledning. Vi vill också ha ett fokus på att få lönsamhet i projekten. I dagens konkurrensutsatta marknad gäller det för alla aktörer att hantera sina knappa resurser på bästa möjliga sätt, och här tror vi produktionsledaren spelar en viktig roll.
 
Production Aid hittar du här.
 
Fotot ovan är taget av Stefan Tell.