Artiklar

3 tips för att bli mer samarbetsskicklig

Malin.Ingevall

Hur arbetar man bäst tillsammans och tar tillvara på varandras erfarenheter och kompetenser? Malin Ingevall är kursansvarig för intensivkursen Produktions­ledning på Berghs. Här berättar hon varför det är viktigt att samarbeta och hur individer, företag och organisationer kan skapa en kultur som främjar samarbete.

Skrivet av Anette Hamel
Maj 14, 2024


Hej Malin! Vad är samarbetsskicklighet och varför är det så viktigt?

– Det jag ser är att det i grunden är en avgörande välmående- och lönsamhetsfaktor för både människan, verksamheten och planeten! Det är idag viktigare än någonsin.

Ett bra samarbete ger oss de grundläggande, och faktiskt livsviktiga, behoven av att känna tillhörighet, trygghet och inkludering. Känslor som glädje, engagemang, kreativitet ökar samtidigt som osäkerhet, stress och frustration minskar. Det, om något, gör att vi mår bättre och kan vara bättre. Vi blir mer personligt hållbara.

Så vad är det som gör att en del inte samarbeten inte fungerar?

– Ofta handlar det om att vi inte kommunicerar öppet, rakt och transparent med en god intention i grunden. Att vi lämnar nyfikenheten på andra, olika perspektiv eller situationen i sig utanför dörren. Och kliver in för att ha rätt eller rätta till. Med ett sånt mindset blir det inte så lösningsorienterat.

Varför är det bra att träna på det här?

– Jag vågar nog säga att alla vill ha bra samarbeten, både på jobbet och i privatlivet. Vad inte lika många tänker på är att vi har makten och möjligheten att skapa detta. Och att det finns en attraktionskraft i det som ger en “ringar på vattnet”-effekt. Det du gör, gör skillnad för andra.

Jag ser samarbetsskicklighet ur tre perspektiv:

 • Bli samarbetsskicklig med dig själv
  När vi är nyfikna på hur vi funkar, vilka behov, värderingar, gränser, triggers och förmågor vi har kan vi lättare se om våra prioriteringar, beteenden och mönster verkar för eller emot oss. Och här finns valet, möjligheten, att välja. Hur du vill agera, vilka lifehacks som kan hjälpa dig att bli ditt bästa jag både för dig själv och i dina samarbeten och relationer. Det är inte alltid lätt, men värt det.
 • Att vara samarbetsskicklig med andra
  När vi har ett bra klimat och kultur för samarbete i våra team och organisationer är vi mer lyhörda, inkluderande. Vi kan både ha full tillgång till oss själva i en trygg miljö och är öppna för att lära nytt och tar vara på den kollektiva intelligensen. Vi växer både som individer och blir bättre tillsammans. Win win win.
 • Att vara samarbetsskicklig med omvärlden
  Att förstå komplexiteten, ha ett förhållningssätt och kunna ta vara på möjligheterna i den snabba utveckling som är är en framgångsfaktor både för individer och organisationer.

Hur kan företag och organisationer skapa en kultur som främjar samarbete?

– Genom åren som ledare i olika roller och med erfarenhet från att ha utbildat hundratals ledare är en sak tydlig för mig. Vi behöver skapa förutsättningar, träna och stötta våra medarbetare i att utveckla samarbetsskicklighet. På en grund av psykologisk trygghet, nyfikenhet och vilja att bli lite bättre i morgon än vi är idag kommer vi långt. Många verkar hoppas att det ska funka helt av sig självt. Men det funkar inte riktigt så. Vi behöver göra det tillsammans.

Malins tre tips för att bli mer samarbetsskicklig:

 1. Gör det roligt, viktigt och levande
  Börja med att utforska intentionen, vad var och en och ni tillsammans har att vinna på att bli mer samarbetsskickliga. Var nyfiken och frigör potentialen och viljan. Visa att du menar allvar. Att det är viktigt, både för oss som individer, för teamet och för bolaget – och planeten.
 2. Gör det möjligt
  Ge kunskap, en vokabulär och verktyg som gör det möjligt. Det gör det lätt att prata om hur vi samarbetar. Hur vi förväntas ge och ta emot både stärkande och konstruktiv feedback, och att vi behöver kunna inkludera olika perspektiv och brottas med olikheter. Ge utrymme för reflektioner och samtal. Prata om hur våra beteenden påverkar, vilka resultat vi har. Och var nyfikna på hur ni kan agera annorlunda för att få ett annat resultat.
 3. Gör det mätbart!
  Ja, det går även när det handlar om mjuka värden. Hur utvärderar ni samarbeten, finns det med som konkreta mätbara delar i utvecklingssamtalen och utvärderingar av teamarbetet eller projekt ni gör? Välj ut några viktiga parametrar ni vill mäta och självskatta hur bra ni är idag, sätt mål och kom överens om vad ni vill prioritera att träna på.

– Samarbetsskicklighet är kritiskt för alla som leder andra, allt annat skapar stress, ineffektivitet och onödigt skav. Och det är kostsamt. Därför lägger vi en hel del tid på det här och kommunikationstrix i min kurs i produktions­ledning. Det blir ofta lite av en överraskning hur mycket de har glädje och nytta av det i sin roll.

Vill du lära dig mer?

Kursen Produktions­ledning med Malin Ingevall är en av Berghs intensivkurser. Här hittar du hela vårt aktuella kursutbud.