Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Så funkar det med utbildning online

Berghs har i mer än tjugo år haft distansutbildningar. Men i nuläget sker all undervisning på skolan tillsvidare online p.g.a COVID 19. Vad är bra att tänka på när man går från fysisk undervisning till online? Här är några av våra bästa tips!

Skrivet av Adam Horne
April 3, 2020

Att ställa om och läsa en kurs online kan kännas otryggt både för lärare och kursdeltagare då det är en ny situation att förhålla sig till. Vi kan konstatera att det går snabbt att ställa om, men det behövs några minuter för att vänja sig och förstå vilka funktioner som finns att använda. Vi har summerat en “så funkar det” som baserar sig på reflektioner vi fått av kursdeltagare och lärare sista veckorna


Alla sitter på första raden
Att delta i en online-lektion innebär att alla är inkluderade, ingen sitter längst bak i klassrummet. På Berghs använder vi verktyget Zoom, och genom att justera från Speakers View till Gallery View så syns man i kursen på likvärdigt sätt.  Vid inloggning till en live lektion i zoom är det bästa att ha kamera på, då det skapar starkare närvaro samt ger möjlighet att bygga relationer.

En lektion kan bestå av inspelad video att ta del av och samtala/reflektera kring samt få en uppgift att lösa, eller att läraren delar skärmen och går igenom innehållet med samtal löpande. Det finns mängder av variationer kring hur en lektion är designad.


Interaktivitet och grupparbeten
Det rumsliga avståndet skulle kunna försvåra interaktionen, men genom att kombinera samtal i större och mindre grupper med att skriva i chatten så finns stora möjligheter till interaktion. I Zoom kan föreläsaren skapa så kallade “breakout-rooms”, vilket är ett sätt att dela in alla i mindre grupper och föreläsaren har möjlighet att hoppa runt mellan grupperna för att delta i diskussioner.

För att få till en bra interaktion gäller det för alla att våga prata, ge respons samt använda chatten för att dela tankar. Föreläsaren ansvarar för att leda samtalet, men det behövs samspel för att det ska flyta på bra. Precis som i det fysiska rummet!


Hitta rätt plats och rätt fokus
För att skapa fokus är det viktigt att hitta en lugn plats, dvs. undvika ett kontorslandskap, promenad eller sitta på ett cafe. Om du är hemma, avsätt en plats i hemmet där du skapar en studiehörna och försök stänga dörren. Att lära sig något från sängen brukar inte funka så bra, där är det lätt att hamna i ett segt läge. Förbered dig, ta fram din favoritkopp med kaffe eller en karaff vatten och gör dig redo.

När man studerar online spenderar man ofta flera timmar bakom skärmen. Därför är det viktigt med avbrott! Lyssna på musik, sträck på dig eller ta lite snacks. Pauser hjälper oss att bli piggare och klarare i huvudet vilket ger bättre fokus. Be om paus om läraren kör på för länge.


Lär känna tekniken
Första gången är det bra att ta några minuter att testa funktioner som kamera av/på, ljud av/på, testa chatten, växla till Gallery View för att se alla och testa att använda reactions (räcka upp handen, applådera). Ifall uppkopplingen inte är den bästa, stäng av kamera för en stund - men bra att visa sig i början en kortare stund. Tips: undvik att sitta i motljus, och ha gärna en lugn bakgrund.


Sätta tydliga spelregler
Hur behåller du fokus om telefonen plingar, mailen strömmar in och ljud hörs i bakgrunden? Det är bra att prata om detta och sätta gemensamma regler, t ex att under lektionerna så stänger man av ljudet och mailen, använda Mute-knappen om man inte vill säga något för att undvika störande ljud, bestämma en ordning när det är dags att ge inspel eller feedback.

Glöm inte den sociala delen att bygga relation och nätverk. Ta tid att prata om annat, innan lektionen startar eller lite efter. Chatta gärna med en annan kursdeltagare eller snacka själva via Zoom eller annat videoverktyg.