Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

21 företag redo att utmanas av Berghs studenter

I veckan började Berghs heltidsstudenter arbeta med sina examensprojekt! Studenterna har delats in i 21 arbetsgrupper och kommer 6 veckor framöver att utforska nya kommunikationslösningar för olika företag.

Då var det dags för studenternas stora examensprojekt, som är avslutningen på deras heltidsprogram på Berghs. I år är det 21 företag, stora som små och från olika branscher, som har vänt sig till skolan för att få innovativa och kreativa idéer för sin kommunikation. Under 6 veckor kommer studenterna att jobba i team, sammansatta från alla kompetensområden (strategi, design, kreation, digitalt, growth marketing, PR och produktionsledning).

Här är årets uppdragsgivare och handledare:

SJ – engagera och involvera medarbetare i ett samordnat och automatiserat stöd för trafikkommunikation.
Handledare: Rosie Kropp.

Almi – nå ut och attrahera fler kvinnor att driva företag, och öka andelen kvinnor bland Almis företag.
Handledare: Johanna Johansson

Norges Ambassad & Norsk-Svenska Handelskammaren – skapa en kommunikativ
plattform för ökad kännedom om samtida Norge.
Handledare: Åsa Marklund

Hotel Tylösand – den kommunikativa utmaningen innehåller både produkt- och tjänsteutveckling samt kommunikation.
Handledare: Jasmin Yaya

Vår Gård Saltsjöbaden – skapa strategi- och varumärkesplattform för breddning av erbjudandet och positionsförflyttning.
Handledare: Sofie Clason

IKEA – stärka positionen kring kvalitet och hållbarhet genom att kommunicera demokratisk design.
Handledare: Roshanak Fatahian

Telenor – utveckla kommunikationskoncept och aktivering som lockar till besök i butik.
Handledare: Frida Morberg

We_change – positionera sig som den ledande och mest trovärdiga hållbarhetsaktören på gymnasienivå.
Handledare: Caroline Lidman

Vattenfall – förstärka positionen genom sociala kanaler och engagera målgruppen till aktiva val av elbolag.
Handledare: Jonathan Hise Kaldma

Interoc AB – positioneringsarbete och övergripande kommunikations­strategi.
Handledare: Lisa Walder

Interflora – positioneringsarbete och framtagande av kampanj för nytt koncept.
Handledare: Johanna Karlsson

Philips – stärka premiumpositionen genom ny kommunikations­strategi i syfte att nå nya användare.
Handledare: Fredrik Manuel Persson

Ecpat – minska det psykiska lidandet för barn och unga vars bilder och filmer spridits på nätet utom deras kontroll.
Handledare: Nicole Kavander

Heat & Rescue – en startup som behöver paketera sin produkt, ta fram kreativt koncept och kanalstrategi.
Handledare: Sevgi Camuz

En Svensk Klassiker – konceptualisera 50-årsjubileumet och positionera sig inom ”hälsosamt samhälle”.
Handledare: Stefan Trolle Lindros

Arlanda Express – öka kännedom och marknadsandel bland inresande från utlandet och olika delar av Sverige.
Handledare: Carl – Johan Mölstad

Lidl Sverige – positioneringsarbete med hållbarhetsfokus för att stärka relation till befintliga samt nya målgrupper.
Handledare: Lamin Sonko

Scouterna – förändra position kring ”unga gör världen bättre”, i form av julkampanj.
Handledare: Hanna Axelryd

Eurocommercial Properties – skapa kommunikativa koncept för sociala medier för ett antal köpcentrum i syfte att stärka lokal kundrelation. Handledare: Ludvig Olsson

Kavli AB – stärka varumärkespositionen genom kommunikation kring att välgörenhet är grunden för verksamheten.
Handledare: Rickard Villard

LRF Media – förstärka sin hållbara positioneringen genom förtydligad innehålls­strategi och visualisering.
Handledare: Karl Kardemark