Framtidens designers i slutvernissage på Under bron

Studenterna, som snart avslutar sin fjärde och sista termin på programmet Communication Design på Berghs, har i sina individuella slutprojekt alla fått sätta sina egna briefer och resultatet har blivit allt från film och identitet till kuddar och böcker.

 

Taggar