Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Strategisk kommunikation tog Arthur till Wenderfalck

Arthur gick heltidsprogrammet Strategisk kommunikation på Berghs och idag jobbar han som planner på kommunikationsbyrån Wenderfalck. Här berättar han mer om utbildningen, sitt jobb idag, och vilka egenskaper han tror är viktiga som planner.

Hej Arthur! Berätta lite om dig själv?

Hej! Absolut. Jag kommer från Stockholm och jobbar idag som planner på kommunikationsbyrån Wenderfalck. Jag gick på Berghs 2017-2018, så jag är ganska ny i branschen. Mina syskon tycker att jag är en "dandy" för att jag gillar att äta på restauranger och köpa dyra t-shirts, men jag vet inte riktigt om jag håller med om den beskrivningen. Dessutom tycker jag att reklam är superkul!

Hur kommer det sig att du sökte till Strategisk kommunikation?

Jag jämförde programbeskrivningarna och valde programmet som stämde överens med min självbild. Förutom att jag kände igen mig i programbeskrivningen så är jag intresserad av människor – vad som påverkar våra preferenser och beteenden. Min intuition sa att jag kunde lära mig mer om det på programmet Strategisk Kommunikation. För att vara säker på att jag valde rätt åt jag dessutom lunch med två dåvarande elever som kunde vara bollplank!

Vilka är de viktigaste lärdomarna du tar med dig från utbildningen?

Först och främst att hårt arbete lönar sig – både innan och under utbildningen. Lägg ned mycket tid på arbetsprovet, och lägg ned mycket tid på utbildningen. Det blir både roligare och mer stimulerande så. En annan lärdom jag tar med mig är vikten av samarbete. Ett oerfaret men välfungerande team levererar mycket bättre än ett erfaret dysfunktionellt team. Att intressera sig för sina klasskamrater och framtida kollegor är också viktigt.

Intresserad av Strategisk kommunikation?

På det här programmet lär du dig att förvandla kunskap till kreation och hitta idéerna som sticker ut i dagens digitala brus. Du arbetar intensivt med research, affärsmål, marknadsinsikter, beteendevetenskap och omvärldsanalys. Du vässar din talang i att smälta samman affärsmål, insikter, kreativt arbete och till strategier och kommunikativa helhetskoncept som når ända fram till mottagaren!

Till programmet

Hade du en tydlig bild av vad du ville jobba med innan du tog examen?

Nej (och det tror jag det är väldigt få som har). Ingen kan veta utan att testa. De som säger sig “veta” vad de vill jobba med efter skolan vet egentligen bara det de vill testa. Däremot är ju Berghs en kommunikationsskola, så att vilja (testa att) jobba med kommunikation är nog en fördel.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Åh, massor! Det absolut bästa är att få betalt för att läsa, skriva och tänka. Och att mina kunskaper sedan kan kanaliseras genom något knasigt som reklam. Jag ser det som ett privilegie att få jobba som planner.

Vad skulle du säga är den viktigaste egenskapen för någon som vill jobba med strategisk kommunikation?

Det finns enligt mig ingen enskild egenskap som är viktigast, utan snarare en kombination av flera: Var snäll. Lär dig att samarbeta med andra. Jobba hårt. Bli bra på att lyssna. Bli bra på att skriva. Bli bra på att övertyga andra. Läs mycket (och inte bara om marknadsföring). Och lär dig att hantera motgångar, det blir många sådana, haha.