Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Medtech ämne för Student Lab

Den 10 december får studenter från hela landet möjlighet att jobba mot ett globalt hälsobehov – där resultatet kommer användas skarpt. Digital health står på agendan när Swecare tar över värdskapet för Student Lab!

Swecare är en stiftelse som fungerar som paraply inom hälso- och sjukvårdsindustrin i Sverige. Med cirka 100 medlemmar, och ett nätverk på över 350 bolag och organisationer kopplade till sig är målet för Swecare att exportera svensk medtech utomlands.

Under Student Lab den 10 december jobbar studenterna mot ett tiotal av Swecares medlemsbolag som alla har gemensamt att de vill göra affärer inom området Digital Health. Detta för att skapa ett friskare liv globalt.

Nima Jokilaakso Swecare Student LabNima Jokilaakso, projektledare Digital Health, Swecare

Vilka är Swecare är och vad gör ni?

  – Vi är en unik plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. Swecare stiftades år 1978 av den svenska regeringen tillsammans med hälso- och sjukvårdsindustrin, som en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse.

Vi utökar ständigt det internationella nätverket genom långsiktiga samarbeten med liknande organisationer utomlands och utländska ambassader i Sverige. Genom Swecares plattform får medlemmar tillgång till motparter över hela världen.

Vem är du på Swecare?

  – Jag är Project Manager Digital Health, vilket är det nya affärsområdet som handlar om digitalisering och eHälsa.

Hur fick ni upp ögonen för Berghs och Student Lab?

  – Min föregångare Ylva Wide var involverad i denna process där man aktivt sökte en part som kunde skapa en paketering, ett koncept och material för hur vi kommunicerar det gemensamma värdet som våra medlemsbolag kan erbjuda.

Vad står ni inför för kommunikativa utmaningar?

  – Det är ofta en utmaning för bolagen, särskilt de mindre, att få upp tillräckligt intresse för att kunna presentera sina produkter och tjänster på de större marknaderna.Vi vet också att det från utländskt håll finns önskemål att först förstå helheten och vad svenska bolag representerar och vilka unika fördelar som finns, innan de sätter sig in i detaljerna kring det enskilda bolagets värdeerbjudande. Därför tror vi att vi tillsammans med bolagen och med hjälp av Student Lab kan skapa en bättre pitch för att de enskilda bolagen ska få en bättre möjlighet att skapa affärer.

Vad kan du berätta om medlemsbolagen som kommer delta under Student Lab?

  – Det är tiotalet medlemsbolag som alla har gemensamt att de vill göra affärer inom området Digital Health för att skapa friskare liv globalt. Det är medlemmarna som står för innehållet under Student Lab. Swecare säljer ju egentligen ingenting utan är en dörröppnare. Så bolagen står för det som ska paketeras och säljas.

Varför ska man ansöka om att vara med i ert Student Lab?

  – Det är ingen enkel sak att paketera bolagens lösningar till en helhet men det är en utmaning som har effekt på vårt egna samhälle och hälsa globalt. Dessutom är bolagen väldigt överens om visionen och viljan att samarbeta. Studenterna som deltar får alltså en unik möjlighet i att arbeta med en komplex beställargrupp, mot ett riktigt globalt hälsobehov och där resultatet kommer användas skarpt omgående.

 

Ansök till Student Lab med Swecare här!
Datum: 10 december
Ansökan deadline: 5 december