Uppgradera istället för att nyrekrytera

Att behålla sin personal och dessutom säkra att deras kompetens är relevant blir allt svårare, samtidigt som att rekrytera är både dyrt och tidskrävande. Berghs VD, Camilla Wallander, ger sina bästa tips på hur du håller rekryteringskostnaderna nere genom att satsa på dina anställda och ett mer strukturellt tänk kring kompetensutveckling.

I ett kommunikationslandskap där kompetensbehov förändras i samma takt som medieutvecklingen står marknadschefen idag inför en utmaning när det handlar om att tänka långsiktigt – men ändå vara snabbfotad. Vi står inför en utveckling där människor arbetar längre än någonsin i livet och behoven att ställa om sin karriär – och kompetens – sträcker sig längre upp i åldrarna och karriärstegen än någonsin.

1. Lägg mer tid på utveckling och utbildning

Berghs har redan idag stor efterfrågan och ett stort intresse för att utbilda sig. Men det som verkligen behövs, och saknas idag, är att som professionell utbilda sig djupare. Inte bara kurser som skrapar på ytan.

–Som företag behöver man investera mer för att verkligen kunna tillgodogöra sig nya kompetenserna. Utveckling och utbildning är ett strategiskt område att lägga mer tid på. Din anställda kanske är jätteduktig på design eller skrivande men behöver utvecklas inom det digitala, då krävs såklart ett kompetenslyft. Vad många glömmer bort då är att ge praktiska case att öva på, samtala om och få feedback som gör att den nya kompetensen kan användas i organisationen. Det är precis det våra Upgrade-utbildningar erbjuder, förklarar Camilla.

2. Nyrekrytering kan bli felrekrytering

Många företag lägger idag hundratusentals kronor på rekrytering, och kanske ännu mer går förlorat på felrekrytering. Att planera sin personals kompetensutveckling borde därför tas på större allvar, menar Camilla.

3. Planera för kompetensutveckling

– Du behöver planera för att ta vara på kompetens och talang. Precis som du planerar inför en föräldraledighet eller för en tjänstledighet! Här kommer vikten av engagemang från den anställda in, och en överenskommelse med sin chef. Låt oss säga att en anställd ska gå en Upgrade- utbildning hos oss under 12 veckor. Hur mycket tid ska läggas på jobb och hur mycket ska läggas på utbildning under den här tiden? Hur gör ni om hen slutar? Ska det betalas tillbaka inom en viss tidsram eller finns det någon annan överenskommelse? Detta är saker du behöver ha koll på för att säkerställa affärsnyttan. Att bara utbilda sig på ytan med kortare kurser har blivit en standard hos en del företag, men för de som vågar satsa på djupare utbildning blir utdelningen större, säger Camilla.

Som ett svar på en ökad efterfrågan som uppstått i takt med att vårt samhällsklimat förändras, lanserade Berghs i slutet av 2017 ett helt nytt utbildningsformat: Berghs Upgrade. Utbildningarna riktar sig till en erfaren målgrupp som redan har erfarenhet av att arbeta inom kommunikation och vill styra om sin karriär mot ett nytt område eller tillskansa sig en ny spetskompetens. Utbildningarna inom Berghs Upgrade skapar möjlighet att utveckla sin nuvarande yrkesroll och fylla på med ny kompetens.  

Berghs Upgrade-utbildningar våren 2020:

Digital Design – riktar sig till dig som är verksam som grafisk designer, formgivare eller art director och vill utveckla dina kunskaper inom digital design och användarbeteenden. Du förväntas ha kunskaper i Adobe Creative Cloud. Efter utbildningens slut kommer du att kunna söka jobb som Digital Designer och du kommer också få kontakter i branschen under utbildningens gång.

Digital Copywriting -riktar sig till dig som är verksam som Copywriter, kommunikatör eller webbredaktör och vill utveckla dina kunskaper inom Digital Copywriting. Du förväntas ha goda kunskaper i skrivande. Efter utbildningens slut kommer du att kunna söka jobb som Digital Copywriter.