Berghs Upgrade - Uppgradera din karriär på 12 veckor

Berghs Upgrade är formatet för dig som är yrkesverksam och vill addera ny kunskap till din befintliga erfarenhet. På 12 veckor får du praktisk och teoretisk kunskap. Efter utbildningen har du fått kunskaper och verktyg som ger dig nya möjligheter i din karriär.

Läs intervjuer med tidigare deltagare!