Artiklar

Varför psykisk hälsa är viktigt på en kommunikationsskola

Psykisk ohälsa är ett hett ämne både i kommunikations­branschen och bland unga vuxna. Det kan vara ur olika perspektiv och skapa utmaningar både i det personliga måendet och i kreativt arbete. Därför jobbar Berghs aktivt för att stötta studenter och hoppas på att det kan ge ringar på vattnet ända in i branschen.

Oktober 24, 2023

På Berghs anser vi att det är viktigt att arbeta proaktivt med att motverka psykisk ohälsa. Vi arbetar även kontinuerligt med att utbilda och stötta vår personal som jobbar med våra heltidsstudenter inom frågor som rör studenthälsa.

– Vi har i flera års tid satsat på förebyggande insatser för våra studenter som t.ex. gruppaktiviteter, att dela information och erbjuda stöd på olika sätt för att främja välmående, psykisk hälsa och stresshantering. Vi jobbar kontinuerligt med att skapa en inkluderande miljö som också kan ha en positiv påverkan på vårt psykiska mående. Vi erbjuder även stöd till vår personal som jobbar med studenterna för att kontinuerligt vidareutbilda oss om specialpedagogiska lösningar, säger Berghs Head of Faculty, Marie Alani, som ansvarar för heltidsutbildningarna på Berghs.

Kommunikations­branschen har de senaste åren uppmärksammat att det finns en del utmaningar med stress och prestationsångest bland de som jobbar inom branschen. Detta är även en av anledningarna till att Berghs tror på att ha ett öppet samtal om psykisk ohälsa och att rusta studenterna med strategier för att hantera ett yrkesliv i branschen. 

– I bästa fall kanske vi på sikt kan ha en positiv påverkan på branschens normer kring hur vi jobbar och vilka krav som ställs på medarbetare vad gäller personlig hållbarhet, säger Marie.

Sedan några år tillbaka har Berghs ett samarbete med psykoterapeuten Helena Killander. Helena har en lång relation till Berghs, både som tidigare student men hon har även jobbat på Berghs innan hon sadlade om till psykoterapeut. Hon har en bra förståelse för vad det innebär att plugga och jobba inom kommunikations­branschen.

– De allra flesta som går på Berghs vill satsa på sina studier och prestera på topp; vara sitt allra ”bästa” jag. Det är fantastiskt bra och skapar mycket energi men… kan också vara triggande; en miljö där man jämför sig med andra, förminskar egna förmågor och förstorar andras och kanske till slut intalar sig själv att man är bluff. Att ha prestationsångest är vanligt. Tyvärr kan den bli ett hinder för att just prestera. Det vill vi motverka. Ett sätt är att skapa förståelse för sig själv och hitta ett förhållningssätt som är hjälpsamt när det känns extra tufft. En viktig del är att förstå att du inte är ensam, säger Helena Killander. 

Vad gör Berghs rent konkret? 

Berghs erbjuder alla studenter på heltidsutbildningarna samtal kring stresshantering, prestation och återhämtning samt individuella stödsamtal. Dessa individuella samtal sker med tystnadsplikt och är kostnadsfria.

- Det är så bra att Berghs tar frågan på allvar och utrustar kommande kreatörer och strateger med hjälpsamma och effektiva förhållningssätt; ett ”compassionate mindset" att ta med sig till en bransch som ofta är krävande tuff, säger Helena.