Finansiering – CSN

Studiemedel – Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Art director / Copywriter och Communication design är godkända under Myndigheten för yrkeshögskolans förordning för Konst och kulturutbildningar. Dessa två program tillhör avdelning B1 – 240 veckor.

Strategisk Kommunikation, Public Relations, Digital strateg / Digital kreatör är godkända under Myndigheten för yrkeshögskolans förordning Yrkeshögskolan. Dessa program innefattar 200 YH-poäng under 40 veckor. Dessa är uppdelade på 95 poäng för HT och 105 poäng för VT.

Du har även möjlighet att söka ett merkostnadslån för hela terminsavgiften hos CSN.
Om du har för avsikt att finansiera studierna med studiestöd, är det mycket viktigt att du kontaktar CSN och stämmer av dina personliga villkor för studiestöd till den utbildning du väljer.

Läs mer om vad som gäller kring att finansiera dina studier med CSN här.

 

Berghs Bachelor är inte studiestödsberättigade. Första terminen på Berghs inte är berättigad till CSN, däremot kan du söka studiemedel för tiden du läser utomlands, samtliga universitet och college som Berghs samarbetar med är ackrediterade och godkända av CSN.

 

Produktionsledning är ej studiemedelsberättigade enligt Yrkeshögskolan och CSN. Där måste hela programmet finansieras av den studerande själv.

För andra finansieringsalternativ, läs mer här.