Praktisk information

Checklistan - självskattning för kursansvariga och lärare.

1. Hur använder jag läroplattformen Canvas?

Berghs har från och med augusti 2016 en gemensam digital plattform för alla våra utbildningar! Detta LMS används av 1.600 universitet och högre lärosäten världen över. Du får en inbjudan via din utbildningskoordinator.

Du kan alltid kontakta personal på Berghs , det är lite olika personer beroende på om du har kurs eller jobbar på heltidsprogrammen. Kolla med din programansvarige eller den som beställt kursen av dig. Är du kurs- eller programansvarig ska du även ha fått en inbjudan till Canvas lärarrum. Om du inte har fått det, kontakta kursens koordinator. Du kan också mejla till support@berghs.se

2. Hur fakturerar jag mitt arvode?

Rutiner för utbetalning

Arvode utbetalas mot faktura enligt överenskommelse och den bekräftelse på uppdraget som din utbildningskoordinator skickar dig via mejl.

På fakturan ska följande uppgifter finnas med:

 • Organisationsnummer
 • Momsreg.nr/VAT-nr
 • Att bolaget innehar F-skattsedel
 • Namn på den som undervisat
 • Kurs/utbildning (och kursavsnitt om det är på ett av våra program)
 • Datum för varje lektionstillfälle
 • 25% moms ska läggas på arvodet (undantaget samtliga program, dvs. heltidsutbildningar)
 • Maila gärna fakturan till faktura@berghs.se

Tidpunkt för utbetalningar

Berghs organisationsnummer: 556135-0355
Fakturor betalas normalt på 30 dagar. Upprätta alltså dina fakturor utan dröjsmål.

OBS! Inga utlägg för material, kurslitteratur o dyl, kan faktureras Berghs utan rekvisition från Berghs. Kontakta din utbildningskoordinator för vidare information. Resor till och från skolan ersätts endast enligt särskild överenskommelse.

Din faktura skickas till:

Berghs School of Communication, Ekonomiavdelningen
Box 1380, 111 93 STOCKHOLM

eller via e-post till:
faktura@berghs.se

Ni som inte har möjlighet att fakturera genom eget bolag kan använda er av ett s.k egenanställningsföretag. Via ett sådant företag kan du vara egenanställd och fakturera för arbeten du gör hos Berghs. Vi rekommenderar Frilans Finans (www.frilansfinans.se), en stor och pålitlig aktör.

Berghs School of Communication AB (nedan Berghs) är en erkänd utbildningsanordnare som står under statlig tillsyn. Det betyder för Berghs del att de heltidsprogram som skolan bedriver är undantagen för skatteplikt gällande moms. Berghs kan, som erkänd utbildningsanordnare för skattebefriad utbildning, ge uppdraget till underentreprenör att hålla viss del av utbildningen. Även dessa underentreprenörer är därmed också undantagna skatteplikten. Det betyder att du som underentreprenör av utbildningstjänst inte ska lägga på moms på din faktura till oss.

Lärararvode för undervisning på samtliga heltidsprogram är momsbefriat, dvs moms får ej tas ut (undantag Bachelor är momspliktig). I arvodet ingår sociala avgifter.

Heltidsprogram:
CD – Communication design, 2 år
AC -Art Director/Copywriter, 2 år
SK – Strategisk kommunikation, 1 år
PR – Public Relations, 1 år
DSK – Digital strateg/Digital kreatör, 1 år
PL – Produktionsledning, 1 år
GM – Growth Marketing, 1 år

 

3. Var hittar jag mallar för presentationer?

Kursplan – Dagkurs
Kursplan – Kvällskurs
Detaljschema
Utvärdering
Mitt personliga läromål
Reflektionsmall
Berghs Keynote
Berghs Powerpoint

4. Hur får jag hjälp med kursmaterial?

Material & anteckningar samlas digitalt på Canvas för alla deltagare. Detta går i linje med vår miljöambition. Vi ber deltagarna att ta med sig en dator till lektionen, alternativt ett antagningsblock & penna om de föredrar det. Det finns annars block/penna att hämta i receptionen vid behov.

Presentationer och annat studiematerial

På Berghs hålls ett stort antal lektioner varje dag. Av miljöskäl ser vi därför gärna att din presentation och andra studiematerial sprids digitalt till deltagarna på din lektion:

 • Efter genomförd lektion lägger du själv, eller med hjälp av kursansvarig, upp din presentation och eventuellt annat material på vår digitala plattform Canvas.
 • I de fall där kursen gynnas av en utskrift (exempelvis en mall att använda under lektionen) så ska du som föreläsare vända dig till e-postadressen teknik@berghs.se senast 2 dagar innan lektionen och bifoga det du behöver ha kopierat. Uppkopierat material finns sedan att hämta i receptionen inför lektionsstart. I mejlet anger du ditt namn, kursens namn och vilket datum (och gärna även vilken tid) det gäller. Skolan behåller ett ex för arkivering.

5. Hur får jag en låsbricka och kollar närvaro?

Innan din lektion hämtar du närvarolista (heltidsprogram hämtar endast låsbricka) och låsbricka (ibland även kallad nyckelbricka) i receptionen på våning 1.

Rutin för alla kurser (exkl. heltidsprogram)

På närvarolistan fyller du i antal närvarande deltagare, därefter skickas listan runt för individuella påskrifter. Närvarolista och låsbricka lämnas i receptionen eller i postfacket intill receptionen.

Rutin för heltidsprogram

Studenterna på heltidsutbildningarna har en egen bricka för att registrera sin närvaro. Det kan studenterna göra med start 15 minuter före din lektion och fram till lektionsstart. Påminn gärna så ingen glömmer att registrera sin närvaro. Lämna din låsbricka i receptionen, eller i postfacket intill receptionen, innan du lämnar Berghs.

6. Vem gör vad på Berghs?

Kursansvarig

Detaljplanerar och utarbetar kursupplägg samt kursbeskrivningar och är ansvarig för att kursens mål uppfylls samt examination av densamma. Kursansvarig rekryterar vid behov föreläsare och ger dem en tydlig bild av vad de ska bidra med under sina respektive lektioner.

Föreläsare

Medverkar i större eller mindre omfattning på en kurs, och planerar och leder undervisningen på sina lektioner. Föreläsare/lärare ska alltid sträva efter att via kursansvarig orientera sig om kursens syfte och mål samt innehåll utöver den egna insatsen för att på bästa sätt kunna bidra till en helhetsupplevelse för kursens deltagare.

Handledare

Utöver lärare och föreläsare knyts handledare till skolans utbildningar som ansvarar för en löpande personlig och professionell feedback av studenternas projektarbeten och/eller andra kommunikationslösningar.

Utbildningskoordinator

Registrerar, kvalitetssäkrar och distribuerar utbildnings- och kurshandlingar: ansökningar, kurs- beskrivningar, schema, kursutvärdering, kursintyg och utbildningsbevis mm.

Projektledare Berghs Solutions

Projektledarens funktion är att initiera, utveckla och kvalitetssäkra skräddarsydda utbildningar till organisationer och företag.

Programansvarig

Ansvarig för ”sin” heltidsutbildning. I ansvaret ingår övergripande upplägg och genomförande. Programansvarig är också Berghs främsta kontaktyta med näringsliv och yrkesverksamma. Han/hon ansvarar även för rekrytering av kursansvariga, handledare och studenter samt assisterar vid branschkontakter och löpande intern handledning.

Chef för kursverksamheten och Learning developer på Heltid

Ansvarar för att kvalitetssäkra och utveckla utbildningsinnehåll inom respektive affärsområde. Det innebär att ansvara för pedagogiska metoder inklusive utvärdering och mätning, policy för lärarutveckling och rekrytering samt ansvaret för att kvalitetssäkra läroplaner, kursbeskrivningar, utvärderingsmetoder och antagning av studenter (gällande heltid).

Serviceteamet

Står redo att hjälpa till med allt från tekniska problem till att låna ut den där pennan du glömde. Du ser medlemmarna i serviceteamet i huset varje dag, men behöver du nå någon av dem via mail eller telefon går det bra att hitta dem här eller via servicetelefonen 08-587 550 29.

7. Hur sätter jag personliga läromål i kursen?

Vi på Berghs är säkra på att våra kursdeltagare har ett mål med sin utbildning. Vi tror att de lättare kommer att nå sitt mål om de tar sig tid att formulera det innan kursen startar. Vi uppmanar alla våra kursdeltagare till egen reflektion innan, under och efter kursen och ber dem därför fylla i dokumentet ”Mitt personliga läromål” och ta med det till första lektionen.

Sammanfattning av Berghs process:

 • Vid utskick av kallelse till kurs så bifogas ett dokument, ”Mitt personliga läromål”. Deltagaren fyller i detta och tar med sig det till kursstart.
 • Ett par minuter av den första lektionen ägnas åt det personliga läromålet där kursansvarig uppmanar deltagarna att diskutera detta med sin bänkgranne (lärpartner) samt till reflektion.
 • Vi på Berghs ser gärna att deltagaren under kursen sedan avsätter tid till 10 min reflektion efter varje lektion. Detta får ses som frivilligt men vi på Berghs vill som sagt gärna uppmuntra till detta.

8. Boka lokaler eller teknik

På bildskärmen vid receptionen står i vilket klassrum du ska undervisa. Klassrummets första siffra är samma som våningsplanet, dvs klassrum 21 ligger på våning 2, klassrum 31 ligger på våning 3 etc. Låsbricka till ditt klassrum hämtar du i receptionen på våning 1. Där lämnar du också låsbrickan efter din lektion.

I varje klassrum på Berghs finns det alltid följande utrustning

 • Projektor
 • Högtalare
 • Whiteboard + pennor
 • Grenuttag
 • Förlängningssladdar

OBS: Det är HDMI-kabel från projektorn.
Ta med en HDMI-adapter som passar till din dator!

Teknik och annan utrustning

För att kunna tillgodose dina önskemål när det gäller utrustning utöver projektor, högtalare och whiteboard behöver vi:

 • Din bokning SENAST två (2) dagar innan din lektion
 • Mejla teknik@berghs.se
 • Skriv vilken kurs och lektion det gäller i din bekräftelse
 • Vid problem med tekniken eller om något annat inträffar i klassrummet, ring till serviceavdelningen på 08–587 550 29

Klassrum & möblering

 • En utbildning = ett klassrum. Det går nu inte längre att förboka dubbla klassrum till en kurs, men däremot kan föreläsaren höra med receptionen samma dag om det finns ett extra rum ledigt. Det är samma princip som gäller för heltidsstudenterna.
 • Standardmöblering = skolsittning. Om du som föreläsare vill möblera om får du gärna göra det och kan då förslagsvis ta hjälp av kursdeltagare/studenter i start av lektionen. Berghs dukar tillbaka efter lektionen.

Namnskyltar/namnlappar

De föreläsare som önskar använda namnskyltar eller namnlappar hämtar dessa i receptionen till de lektioner det behövs. Tomma ark finns i Berghs reception.

Vattenflaska

Första gången du föreläser får du en vattenflaska som du kan använda under dina lektioner. Skriv ditt namn på flaskan.

Upprepade stölder

För att minimera stöldrisken har vi infört portkod på varje våningsplan, förutom våning 1. Koden får du i receptionen. Var noga med att låsa dörren efter dig! Berghs har tyvärr varit utsatt för ett flertal stölder av värdesaker och datorer. Det är aldrig helt säkert att lämna dator och väska i klassrummet, det är viktigt att påtala för kursdeltagarna. De får denna information via sin utbildningskoordinator, men att påminna dem skadar inte.

Larm

I händelse av ett brandlarm under din lektion är du ansvarig för att samla och ta med dig dina deltagare ut hur huset och ner till samlingsplatsen till höger vid tunnelbanan Hötorget Olof Palmes gata/Sveavägen (Urban Deli). Stäm av så att alla deltagare som står på närvarolistan finns bland de samlade utanför skolbyggnaden. Om någon saknas, kontakta omedelbart någon från Berghs personal.

Berghs café

Som föreläsare får du en värdekupong att använda i Berghs café. Kupongen ger dig en kaffe/te tillsammans med smörgås/bulle. Du får din kupong tillsammans med låsbrickan och närvarolistan i receptionen på plan 1.

På våra kurser ingår planerade fikaraster á 15 minuter på för- och eftermiddagen samt kvällen. Vi dukar fram smörgås eller fikabröd, frukt, kaffe och te mellan kl 10.00-11.00 på förmiddagen, kl 14.00-15.30 på eftermiddagen och kl 18.30-19.30 på fikabordet i Berghs café. Du meddelar kursdeltagarna när det är dags för er att gå till vårt café för en fikapaus. OBS: Viktigt att du håller dig till dessa tider och inte skickar ner deltagarna tidigare eller senare, för då kanske inget finns framdukat.

Allergi & specialkost

Om du är allergisk eller vegan ber vi dig att meddela kursens utbildningskoordinator detta i god tid innan kursstart.

Felsökning av teknik

Om du upplever problem med tekniken i klassrummet kan du ibland själv hitta en lösning på problemet. Nedan har vi sammanställt en kort checklista om tekniken i klassrummet krånglar.

Checklista:

 • Är det glapp? Se om någon sladd är lös och behöver skruvas åt.
 • Inget ljud? Kolla att högtalarna är på och sladden i.
 • Fel upplösning på bilden? Gå in i datorns systeminställningar.

Ett gott råd är att alltid börja med att starta projektorn och först därefter koppla ihop den med datorn. Datorn ska då inte vara i helskärmsläge.

Fortfarande problem?
Ring till serviceavdelningen på 08–587 550 29

9. Var finns det hjärtstartare?

På plan 1, på väggen mitt emot receptionen finns en hjärtstartare. En hjärtstartare, även kallad defibrillator, är en apparat som analyserar hjärtverksamheten och som kan skicka en elektrisk stöt till hjärta, det är den enda effektiva hjälpen vid plötsligt hjärtstopp. Vi säger hjärtstopp, men sanningen är att hjärtat inte stannat, det befinner sig i ett elektriskt kaos och pumpar inte längre som det ska, hjärtat fibrillerar. Man vet inte varför det händer, men det drabbar människor i alla åldrar. För att få hjärtat att slå normalt igen måste man tillföra en elektrisk stöt med en defibrillator, en så kallad Hjärtstartare. När hjärtat stannar börjar kampen mot tiden. Plötsligt hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Forskning visar att i de fall hjärtstartaren finns till hands inom 180 sekunder ökar chanserna att överleva med hela 70%.

Användning

Apparaten guidar användaren med röst och symboler. Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm, och avgör om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, en defibrillering. Eller om du bara behöver stödja hjärtat genom HLR (hjärt-lungräddning). När man startat hjärtstartaren ger den talade instruktioner och uppmaningar som hjälper till att korrekt utföra defibrilleringen. Man ansluter då elektroder på den drabbades bröstkorg enligt bilden på hjärtstartaren och via dessa leds sedan en el-chock genom hjärtat för att försöka förmå det att slå normalt igen. Det finns en rad säkerhetsprogram i hjärtstartaren som inte tillåter att el-chock ges om inte patienten är medvetslös och har drabbats av ett hjärtstillestånd.

På Berghs finns ett antal personer som utbildat sig i att hantera hjärtstartaren samt HLR. Kontakta receptionen vid behov, men ring alltid 112. Har du frågor kring Berghs hjärtstartare kontakta Bosse Hjerpe på bosse.hjerpe@berghs.se.

Coronaviruset

På grund av risk för smittspridning av covid-19/Coronaviruset uppmanar vi dig som under de senaste 14 dagarna besökt något av de länder/regioner som Folkhälsomyndigheten anger som högriskområden att kontakta oss på Berghs och att inte komma till skolan. Vi hoppas på förståelse för detta.

Förebygg smitta!

 • Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före och efter måltid och efter toalettbesök.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon, samt undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Genom att undvika att ta varandra i hand hindras spridning.

Mer info om Coronaviruset.