Vår pedagogik

Den grundläggande enheten i utbildning är ett samtal. Berghs jobbar med att befästa nya kunskaper genom att snabbt lära ut till någon annan vad man nyligen lärt sig. Återkoppling, eller feedback är ett fundament i vår syn på vad som skapar långsiktigt lärande och utveckling. Berghs arbetar alltid med ett relevant team av rådgivare, Advisory Board.

Vår pedagogik

Som ramverk för skolans pedagogik bekänner vi oss till Action Based Learning, dvs behovet av reflektion och aktiva handlingar för att utveckla sin egen kunskap och kompetens. Man kan sammanfatta det som en ”konstruktivistisk kunskapssyn”. I lärosammanhang innebär det att man själv skapar sin kunskap genom att tolka och reflektera över sina nya upplevelser. Framförallt genom att tillämpa kunskaper, det är helt enkelt både bättre och roligare att lära sig genom att sätta fakta i sitt sammanhang.

Tillämpat lärande, stort utrymme för reflektion och feedback är viktigt för oss på Berghs. Det utesluter inte teorier och modeller, men vi värderar dem pragmatiskt, alltså, efter hur pass väl de fungerar i praktiken. Vi jobbar gärna med uppgifter, workshops, case i grupp för att dela erfarenheter med varandra. En kreativ eller strategisk uppgift mår bra av att lösas genom att dela olika perspektiv.

Berghs principer

  1. Utbildning med balans i bas och spets
  2. Yrkesnärhet med lärare från branschen
  3. Integration i syn på kommunikation och samverkan mellan individer
  4. Action Based Learning
  5. Ständigt pågående läroprocess
  6. Underhålla en kreativ mötesplats

Berghs inkluderingsråd

Berghs inkluderingsråd har etableras som ett led i att Berghs vill öka hastigheten i arbetet att få fler unga att söka sig till kommunikationsbranschen. Det kräver en ännu mer inkluderande bransch samt fler förebilder. Vi behöver synliggöra vilka perspektiv som saknas idag för att kunna inkludera fler. 

Uppdraget för rådet är att jobba för att konkretisera aktiviteter som gör skillnad, bidra till breddat nätverksbygge, ta fram koncept och verktyg som leder till att kommunikationsbranschen representeras av fler med fler perspektiv.  

Berghs Advisory Board

Berghs Advisory Board lyfter utmaningar som företag, byråer och organisationer ställs inför idag och vilka kompetenser som saknas eller behövs stärkas. Det är även ett viktigt fora för Berghs strategiska utvecklingsområden.

För Berghs är hög kvalitet vårt viktigaste mål. Vi snittar på 4,2 (på en skala 1-5) i kundnöjdhet över alla våra utbildningsformat. Förmåga att hålla jämn kvalitet och skapa förutsättningar för innovativ kommunikation mäter vi bl a i tävlingen Future Lions. Berghs svarar upp mot kvalitetskrav satta av Yrkeshögskolan (heltidsutbildningarna) och Sauf (kursverksamheten). Vår ekonomi har varit stabil över åren, därav ett starkt kredivärde.

Berghs.badge

 

 

 

 

 

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Berghs pedagogiska råd

Berghs pedagogiska råd är ett forum för att utveckla och förbättra Berghs pedagogik samt finslipa vår leverans av högkvalitativa utbildningar. Eftersom Berghs har över 800 lärare under ett år som alla är yrkesverksamma vill Berghs kontinuerligt erbjuda stöd till dem att utvecklas som pedagoger. Berghs Pedagogiska Råd har funnits i tre år med roterande medlemmar. Tidigare år har rådet tagit fram en kundresa för kursansvariga och byggt upp en kollegiesida som stöd för alla som undervisar på Berghs. I år består rådet av externa personer med expertis inom HR, arkitektur och entreprenörsskap – och alla med en koppling till undervisning och pedagogik. Vi tror att vi behöver ett bredare perspektiv för att utveckla och möta behoven av det livslånga lärandet.

Utbildningsföretagen Almega

Berghs är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens krav på villkor och kriterier.