Vår pedagogik

 

Den grundläggande enheten i utbildning är ett samtal. Berghs jobbar med att befästa nya kunskaper genom att snabbt lära ut till någon annan vad man nyligen lärt sig. Återkoppling, eller feedback är ett fundament i vår syn på vad som skapar långsiktigt lärande och utveckling. Berghs arbetar alltid med ett relevant team av rådgivare, Advisory Board.

Vår pedagogik

Som ramverk för skolans pedagogik bekänner vi oss till Action Based Learning, dvs behovet av reflektion och aktiva handlingar för att utveckla sin egen kunskap och kompetens. Man kan sammanfatta det som en ”konstruktivistisk kunskapssyn”. I lärosammanhang innebär det att man själv skapar sin kunskap genom att tolka och reflektera över sina nya upplevelser. Framförallt genom att tillämpa kunskaper, det är helt enkelt både bättre och roligare att lära sig genom att sätta fakta i sitt sammanhang.

Tillämpat lärande, stort utrymme för reflektion och feedback är viktigt för oss på Berghs. Det utesluter inte teorier och modeller, men vi värderar dem pragmatiskt, alltså, efter hur pass väl de fungerar i praktiken. Vi jobbar gärna med uppgifter, workshops, case i grupp för att dela erfarenheter med varandra. En kreativ eller strategisk uppgift mår bra av att lösas genom att dela olika perspektiv.

Berghs principer

  1. Utbildning med balans i bas och spets
  2. Yrkesnärhet med lärare från branschen
  3. Integration i syn på kommunikation och samverkan mellan individer
  4. Action Based Learning
  5. Ständigt pågående läroprocess
  6. Underhålla en kreativ mötesplats

Berghs Advisory Board

Berghs Advisory Board lyfter utmaningar som företag, byråer och organisationer ställs inför idag och vilka kompetenser som saknas eller behövs stärkas. Det är även ett viktigt fora för Berghs strategiska utvecklingsområden.

För Berghs är hög kvalitet vårt viktigaste mål. Vi snittar på 4,2 (på en skala 1-5) i kundnöjdhet över alla våra utbildningsformat. Förmåga att hålla jämn kvalitet och skapa förutsättningar för innovativ kommunikation mäter vi bl a i tävlingen Future Lions. Berghs svarar upp mot kvalitetskrav satta av Yrkeshögskolan (heltidsutbildningarna) och Sauf (kursverksamheten). Vår ekonomi har varit stabil över åren, därav ett starkt kredivärde.

Berghs.badge

 

 

 

 

 

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.