Artiklar

Därför lanserar en kommunikationsskola en utbildning inom stadsutveckling

För flera år sedan påbörjades Berghs utbildningssatsning kring hållbara städer. I samband med lanseringen förra våren presenterades flera nya kurser inom området och lanserar vi heltidsutbildningen: Urban Designer med start i augusti 2024. Men varför väljer egentligen en kommunikationsskola att lansera en utbildning inom stadsutveckling? Vi ställde några frågor till Berghs VD Camilla Wallander och Marie Alani, head of Faculty.

Varför väljer en kommunikationsskola att lansera en heltidsutbildning inom stadsutveckling?

– Det finns en ökad efterfrågan på kompetens inom stadsplanering och Urban Design, särskilt relaterat till alla viktiga frågeställningar kring hållbarhet och trygghet. För att möta behoven på arbetsmarknaden erbjuder vi en 1.5-årig utbildning, där studenterna får relevant kunskap och tränas i att ha ett nyfiket och utforskande mindset. För Berghs handlar det också om att erbjuda fler utökade karriärmöjligheter. Vi vill locka studenter som är intresserade av design och samhällsutveckling.

Hur kom ni på att det var en bra idé att lansera denna utbildning?

– Urban Design och kommunikation är nära relaterade eftersom designen av stadsmiljön har en kommunikativ dimension. Berghs ser potentialen i att integrera kommunikation och design för att skapa mer effektiva och attraktiva platser och städer. Vi har över 80 års erfarenhet inom utbildning och vill använda vår expertis till att utforma en utbildning som är unik och anpassad efter de behov som branschen har.

Vilka förkunskaper krävs för att kunna gå utbildningen?

– Det finns inga formella krav. Vi ser det som en tillgång att attrahera sökande med en bred profil och blandade erfarenheter och perspektiv. Det kan finnas personer med grundläggande kunskap inom ämnen som stadsutveckling, arkitektur, samhällsplanering eller relaterade områden. Det kan också vara fördelaktigt att ha en kreativ och analytisk förmåga samt intresse för samhällsutveckling.

Hur ser förutsättningarna för jobb ut efter genomförd utbildning?

– De är goda, då det är ett stort behov av att utveckla nya områden i såväl små som stora städer de närmsta åren. Urban Designers kan hitta jobb inom både offentlig sektor, till exempel kommuner och privata konsultfirmor som arbetar med stadsutveckling. De kan vara involverade i projekt som innefattar allt från nyetablering till att ta tillvara på befintliga byggnader och samlingsplatser. Eftersom stadsplanering är ett mångsidigt område kan det finnas olika karriärmöjligheter, såväl nationellt som internationellt.

Berghs heltidsprogram Urban Designer utgår från det mänskliga perspektivet genom hela problemlösningsprocessen. Utbildningen ger kunskap att kunna utveckla strategier och lösningar som bidrar till hållbara städer samt projekt- och processledning för att kunna leda innovationsarbete. Ansökningen till Urban Designer öppnar i januari 2024 och utbildningen börjar i augusti.