Artiklar

3 tips för att hantera förändring med hjälp av facilitering

Charlotta_Rydholm

Organisationer och framförallt ledare behöver bli bättre på att hantera och leda förändringsresor. De behöver höja sin kunskap om facilitering och förmågan att leda förändring. Charlotta Rydholm, kursansvarig för intensivkursen Facilitering, delar här med sig av vanliga misstag som företag gör när det gäller möten och ger tips på hur du kan hantera omställning med hjälp av facilitering.

Charlotta Rydholm är grundare av förändringsbyrån .tobegin. Hon faciliterar förändringar hos organisationer och individer samt skriver böcker om förändring, facilitering och hållbarhet.

I en allt mer dynamisk och konkurrensutsatt värld, står organisationer inför utmaningen att anpassa sig till snabba förändringar. För att göra detta på ett accepterat och framgångsrikt sätt behöver vi kunna skapa en kultur av flexibilitet och förmåga att ta in nya perspektiv. Facilitering är ett effektivt verktyg för att hjälpa organisationer med detta.

Vanliga misstag som företag gör när det gäller möten och workshops:

  • De saknar syfte/agenda.
  • Utgår från att alla vet vad som förväntas.
  • Glömmer det sociala kontraktet (hur är vi mot varandra i mötet, vad är tillåtet osv).
  • Tror att alla lär på samma sätt och då gärna genom att sitta still och titta på 100 slides.

Ta istället reda på svaren, vänd misstag till aktiva val och gör förändringen så blir det succé, säger Charlotta.

Här är Charlottas 3 tips:

1) Skapa en inkluderande miljö
Facilitatorn ansvarar för att alla röster hörs och respekteras. Genom att främja öppen dialog och aktivt lyssnande kan du identifiera farhågor, frågor och förväntningar från deltagarna. Det ökar engagemanget och minskar eventuella eller troliga motstånd genom att ge deltagarna en känsla av ägarskap i förändringsprocessen.

2) Förbered och strukturera interaktiva möten
(oavsett namn på dessa sammankomster)
En facilitator har en förmåga att välja olika typer av möten (inomhus, utomhus, digitalt, uppdelat osv), med olika metoder. Alltid med det önskvärda resultatet som vägledare. För att utforska och utveckla hjälper facilitatorn deltagarna att sätta igång nya tankespår och generera idéer. Tillsammans.

3) Hantera konflikter och motstånd konstruktivt
Förändring kan väcka känslor och skapa konflikter. Facilitatorn bör bemästra kunskapen om och förstå olika perspektiv. Genom att adressera motstånd till förändring på ett empatiskt sätt och involvera deltagarna i att hitta lösningar minskar frustrationen och möjligheterna till framgångsrik förändring ökar.

Vill du veta mer? Anmäl dig till Intensivkursen Facilitering. Här är en intervju med Martin, av alla de som gått kursen.