Artiklar

3 tips för bättre UX Writing

Lena Stenberg

Som skribenter har vi ofta många ramverk, riktlinjer och intressenter att förhålla oss till. Men i UX-världen är användaren alltid vår högsta prioritet. Vi utgår från användarens riktiga behov och utmaningar för att genom design hjälpa och guida målgruppen genom våra digitala tjänster. Lena Stenberg är kursansvarig för intensivkursen UX Writing på Berghs. Här delar hon med sig av några konkreta tips inom UX Writing.

Skrivet av Anette Hamel
Februari 7, 2024

Till att börja med är det bra att reda ut begreppen lite, berättar Lena. UX Writer, UX-copy och mikrocopy är några begrepp som vi ofta stöter på. Men vad är egentligen vad?

  • UX Writer/ UX-skribent är benämningen på den som skriver. Alltså yrkesrollen.
  • UX-copy är det man skapar, själva produkten. Olika texter som är skrivna ur ett användarperspektiv för att hjälpa och guida. Texterna kan vara långa eller korta.
  • Mikrocopy är en specifik del av UX-copy. Korta informativa texter som ska guida användaren genom ett flöde, till exempel i appar eller formulär.

Här kommer Lenas tips till dig som är intresserad av att skriva mer användarcentrerade texter.

1. Utgå från insikter och problem

UX Writing handlar till stor del om att lösa problem och hjälpa användarna att lyckas navigera sig genom våra digitala flöden. Det kan vara frestande att hoppa direkt in i själva skrivandet, men för att vi ska kunna skapa lösningar med hjälp av copy behöver vi först ägna oss åt att förstå problemen ordentligt. Ett bra tips är att börja med att ringa in och göra en problemformulering. Alltså, formulera vilket eller vilka problem texten och designen behöver lösa. Det hjälper oss att fokusera på texternas huvuduppgift och förhindrar att vi förlorar oss i detaljer längs vägen. Det blir också enklare att argumentera för texterna när vi vet vilka problem de utgår ifrån.

2. Iterera mera

Träna på att se dina första texter som skisser att testa och lära dig av för att sedan iterera. Det vill säga förbättra och förfina för att komma närmare en slutgiltig copy. I takt med att vi testar och skaffar oss fler insikter justerar vi hela tiden copy och design för att bättre möta användarnas behov. Det är ett utforskande och lärande arbetssätt, som dessutom är väldigt kul! Vi är ofta vana vid att leverera färdiga texter för att sedan gå vidare till nästa projekt. Att jobba i flera cykler med itereringar ger oss bättre förutsättningar att förstå och stegvis närma oss lösningar på våra användares riktiga utmaningar och behov.

3. Skapa system för återkommande texter

Många termer och formuleringar i digitala tjänster är återkommande. Genom att skapa system för dina texter säkerställer du att språket är konsekvent och du och dina kollegor slipper uppfinna hjulet på nytt i varje projekt. Allt från rubriker, termer, felmeddelanden och uppmaningar kan vi standardisera och skapa riktlinjer för. Det sparar både tid och skapar tydlighet genom alla tjänster.

Slutligen kan det vara bra att tänka på att vi ofta utgår från tolkningar och hypoteser kring vad våra användare behöver. Tänk på att alltid verifiera dessa mot våra användare, gärna flera gånger under arbetets gång.

Vill du lära dig mer?

Kursen UX Writing är en av Berghs intensivkurser. Här hittar du hela vårt aktuella kursutbud.