Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

4 steg till ett bättre kreativt ledarskap

Behöver du vara den mest kreativa i rummet för att vara en duktig kreativ ledare? Det tycker inte vi. För att få fler att bidra till problemlösning och utveckling behöver du som vill utveckla ditt kreativa ledarskap ha koll på de här fyra sakerna!

1. Attackera problemen med varför

Problem och utmaningar finns överallt. I organisationen, i briefen, i kunden, i relationerna och i resultatet. Det är hur du hanterar dessa som avgör om du är en bra ledare eller inte. Att ha respekt för varför saker är som de är kan vara viktigt ibland, men oftast så är det just den respekten som gör att saker och ting inte utmanas och problem kvarstår. Våga ta tag i problemen och fatta beslut! Du kan börja med att ställa dig frågan “Varför är detta ett problem?” 3-4 gånger. Ta sedan fram en konkret problemställning utifrån detta. Det hjälper att skapa en gemensam syn på problemet och fokusera kring den specifika utmaningen.

2. Facilitera samtalen

Att vara en kreativ ledare handlar inte alltid om att vara den mest kreativa i rummet. Det handlar snarare om att kunna identifiera bra idéer och hjälpa till att göra dem bättre. Att facilitera samtalen och processerna så att så många perspektiv som möjligt stöts och blöts i en idéfas är viktigt. En bra facilitator kan leda seniora kreatörer, juniorer och personer från helt andra bakgrunder till en plats där samarbete står i centrum och få dem att lösa komplexa problem tillsammans. En duktig kreativ ledare vet att det är en dum idé att förlita sig på ett “kreativt geni”, och väljer hellre att ta vara på styrkan i en diversifierad grupp med fler kompetenser och perspektiv.

3. Skaka om och omfamna kaoset

När saker inte går som planerat tenderar vi människor att tänka och agera utan att planera. Det är i dessa situationer som saker kan gå riktigt åt skogen, men ibland så händer även motsatsen. Varför? För att vi människor är överlevare. Vi har en förmåga att lösa utmaningar med de medel vi har till förfogande och om du applicerar “messy-filosofin” på ett team som ska lösa ett problem, så kan det vara en guldgruva för att komma på nya och intressanta idéer.

Boktips: Tim Hardfords bok "Messy".

4. Ha en välmenande inställning och attityd

En av de viktigaste förutsättningarna för att driva ett kreativt och idéskapande samtal är att hålla dina kollegor, gruppmedlemmar och samarbetspartners högt. Det innebär att du ska ha en inställning att andra vill väl. Det finns, som många av oss vet, massor av tillfällen där vi kan missuppfatta varandra vilket i sin tur kan leda till konflikt och negativ energi. Om du lyssnar med välmening så blir ett bollande av idéer mycket lättare och därmed mer produktivt.