Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Anna Lantz: jag ville lära mig mer om ledarskap

projektledning

När Annas chef uppmuntrade henne att läsa en kurs i projektledning föll hennes val på Berghs dagkurs i Strategisk projektledning. Med högst ställda förväntningar att lära sig mer om ledarskap och en önskan att sätta rubriker och kategorier på det arbete hon utförde i vardagen läste hon under en termin Ann Westfelts kurs. Idag berättar Anna om vilka aha-upplevelser hon fick under kursens gång.

Hej Anna! Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Anna Lantz och arbetar sedan 2009 som kurator och projektledare på Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet. Där ansvarar jag även för den Wesslerska samlingen, porträttarkivet, konst- och bildsamlingarna samt vår hemsida. Min utbildning är MA i konstvetenskap.

Hur kom det sig att du sökte till Berghs kurs Strategisk projektledning?

Min chef uppmanade mig att gå en projektledarutbildning, som jag fick välja själv inom ramarna för KI:s avtal (Statlig myndighet). Jag skickade ut en förfrågan på Facebook, googlade själv, samt frågade chefen för min avdelning om de hade någon eller några utbildningar att rekommendera. Jag minns inte var impulsen att välja just Berghs kom ifrån. Jag hörde mig för om Berghs utbildningar från de som redan hade studerat hos er och fick positiva svar. När jag väl bestämt mig för Berghs mailade jag någon där och fick hjälp med att avgöra vilken kurs som var rätt nivå för mig. Dessutom googlade jag på Ann Westfelt, kursansvarig, och blev intresserad av att träffa henne och ta del av hennes kompetens, och ville ta en kurs för just henne.

Jag hade höga förväntningar på att lära mig mer om ledarskap, ville få rubriker på de arbetsuppgifter och projekt jag utförde (så att de blir lättare att överskåda, organisera, samt effektivisera). Mina förväntningar infriades!

Vilken kurs passar dig?

På Berghs erbjuder vi ett stort utbud av kurser inom många ämnesområden och på olika nivåer. Vi har både kurser på dagtid, kvällstid, intensivkurser och på distans.

Välj här!

Kan du dela med dig av ett tillfälle under kursen då du fick en insikt eller en aha-upplevelse?

Vi fick lära oss att se och reflektera över relationen mellan beställare och leverantör, hur dessa roller skiftar inom olika projekt samt hur man kan förenkla sitt arbete genom att medvetet tänka i dessa termer med allt vad det innebär. Vi talade även om vikten av att analysera vem som har rätt att fatta beslut och definierade och reflekterade kring svaga länkar. Hela detta sätt att strategisk planera och genomföra (eller ställa in) projekt fascinerade mig. Mycket användbart för mig!

En annan aha-upplevelse var insikten om att jag redan kan och använder mig av flera av de tips och förslag vi fick, vilket gladde mig. Dessutom synliggjorde kursen flera områden som jag kan bli starkare på, tex det strategiska språket. Även detta var viktigt och lyfte fram vad jag kunde bra och mindre bra vid tillfället.

Du avslutade kursen i maj 2016. Hur har det du lärde dig under kursen följt med dig tillbaka till ditt arbetsliv?

Tyvärr har jag inte hunnit reflektera och använda mig så mycket av mina nya verktyg och nya kunskaper, det var ett mycket händelserikt år fram till nu med alldeles för mycket att göra och vissa förändringar på arbetet. Denna höst däremot kommer jag att se över mitt arbete i relation till erfarenheterna från Berghs samt det gångna året. Detta ser jag fram emot!

Vill du läsa om andra personer som har gått en kurs på Berghs? Då rekommenderar vi Berghs artikelserie Efter kursen.