Artiklar

''Berghs advisory board för Urban Design & Planning ska säkra nyfikenhet och relevans'' 

För att säkerställa att Berghs utvecklar relevanta utbildningar har ett advisory board specifikt för Urban Design & Planning tillsatts. Ett antal utvalda branschkunniga personer med olika perspektiv har under våren haft i uppdrag att bidra till ett kunskapsinnehåll som efterfrågas av branschen och kan omsättas i direkt handling. Här berättar vår vd Camilla Wallander mer om valet av utbildningsområde och vilka personer som ingår i vårt nya advisory board.

Idag är fokus på reskill och upskill stort, och det är många branscher som behöver snabb omställning. Berghs är uppbyggt på ett nätverksorienterat sätt - ett ekosystem där studenter, kursdeltagare och företag inte möter traditionella lärare utan de främsta yrkesverksamma inom respektive yrkesroll och kompetens.

Valet att gå in i området Urban Design & Planning bygger på att det är en framtidsbransch med internationell potential där det går att identifiera såväl bas- som spetskompetens. Vi ser att det är en relativt mogen bransch där människor är passionerade kring samhälle, hållbarhet, människor, säkerhet, natur, handel, upplevelser och att det idag inte finns ett tillräckligt stort utbud av yrkesorienterade utbildningar i Sverige. 

Berghs har under senaste tre åren deltagit aktivt i utvecklingen av ett nytt hem i en egen fastighet i Gasverksområdet, Norra Djurgårdsstaden med tydlig roll i att bidra till att skapa en levande stadsdel. Som inspiration och stöd i att designa en kreativ och social läromiljö bidrog Campus Arkitekter vilket gjorde dem till naturlig del i Berghs Advisory Board.

''Att bygga en plats handlar idag mycket om kommunikation, även om det är byggd miljö och vi har ett intresse för den nya kreativa staden och allt som omfattas av det. Den länken saknas idag i fastighetsvärlden och Berghs kan bidra med sitt tvärdisciplinära sätt att bedriva utbildning och tillföra bl a kreativa processer, design thinking och urban design” säger Jani Kristoffersen, Campus Architects.

I januari 2022 etablerades ett externt advisory board i syfte att fånga olika perspektiv och tillsammans bidra till utveckling av relevanta kurser och utbildningar inom Urban Design & Planning. Några viktiga önskemål framkom direkt: att bryta silos, blanda kursdeltagare från olika typer av yrkesroller, genomgående ha perspektivet people/planet/profit, ge verktyg i att visualisera/konkretisera i kurserna och ett nyfiket "what if"-angreppssätt.

En del av Berghs advisory board för Urban Design & Planning


Deltagarna i Berghs advisory board för Urban Design & Planning 2022 är:

Mats Hederos, nästan 40 års erfarenhet av fastigheter, finans och stadsutveckling. Mats var senast VD för AMF Fastigheter med fokus på Stockholm city med projekt som Urban Escape, MOOD-kvarteren och Space vid Sergels Torg. Han inspireras av samarbeten och att bidra till skapandet av Stockholm som ett innovations- och digitalt technav. Mats är även författare av boken ”Klarakvarteren – Från baksida till framsida”. 

Jenny Carlstedt är digital strateg inom samhällsbyggnad på Sweco och leder bland annat det multidisciplinära expertnätverket inom smarta städer och samhällen. Jenny är jurymedlem i BA Tech Awards som delar ut priser till innovationer inom fastighetsbranschen. Jenny är en van föreläsare och utbildare och arbetar dagligen i uppdrag inom samhällsbyggnad med såväl offentliga som privata kunder.

Jani Kristoffersen och Johan Berglund är prisvinnande arkitekter och grundare av Campus, ett arkitektkontor som utvecklar publika platser, byggnader och rum. Pågående projekt just nu är bland annat KaDeWe Dusseldorf och det nya konserthuset IIMS utanför Dublin. Jani har arbetat med projekt som Fotografiska London, Berghs SOC, NK och Arkitekturmuseet. Johan har gedigen erfarenhet av att rita publika byggnader, stadsplaner och urbana landskapsprojekt och har även lång erfarenhet av att undervisa och arbeta vid Bartlett School of Architecture, en av världens främsta arkitektskolor. 

Michael Persson Gripkow är seniorstrateg och har lett marknads- och varumärkesutveckling på bland annat Visit Sweden, Volvo Cars, Kungliga Operan, SAS, Swedavia och Absolut Vodka. Idag är han konsult inom Brand Management, Business Planning och ledarskap med bland annat ett större place branding-projekt i Haninge kommun. Michael inspireras av förändring, oväntade utmaningar och samspel kloka människor emellan. 

Malin Anhede är Director of Strategic Services på designbyrån BAS där hon arbetar med utveckling av varumärken och platser för bland annat Vasakronan och AMF Fastigheter. Malin har 20 års erfarenhet av att koppla ihop affär, varumärke, design och kommunikation i vitt skilda branscher från dagligvaruhandeln och retail till industri- och tjänsteföretag. Malin inspireras av magin i multidisciplinära team när en strategi formas utifrån kundinsikt och realiseras i form av nya erbjudanden, upplevelser och platser.

Deltagare från Berghs: Linn Tornerhielm, COO och ansvarig för kursutvecklingen på Berghs samt Marie Alani, Head of Faculty som även jobbar med Berghs internationella utveckling. Rådet leds av Camilla Wallander, vd på Berghs.

Jani Kristoffersen, Jenny Carlstedt och Malin Anhede

Vill du läsa mer om vårt nya utbildningsområde och våra kursnyheter? Klicka här!