Artiklar

Urban Designer

Varje år avslutar cirka 300 personer ett heltidsprogram på Berghs. Ett av våra nya heltidprogram är Urban Designer. Utbildningen ger kunskap att kunna utveckla strategier och lösningar som bidrar till hållbara städer samt projekt- och processledning för att kunna leda innovationsarbete. Programmet utgår från det mänskliga perspektivet genom hela problemlösningsprocessen. Här hittar du våra artiklar som handlar om Urban Designer-programmet, en av dem som är värd att läsa är "Vad gör en Urban Designer?"