Artiklar

Fem kurser inom vårt nya utbildningsområde Urban Design & Planning

Under våren 2022 tog vi fram ett antal kurser inom vårt nya utbildningsområde Urban Design & Planning, speciellt tillägnat för yrkesverksamma kommunikatörer, stadsutvecklare, beställare, affärsutvecklare, arkitekter och projektledare. Få en överblick av kursutbudet här!

Kurserna är tre till fyra heldagar, på plats på Berghs och/eller i de miljöer vi tillsammans utforskar såsom platser, gator och stadskärnor. Kurserna startar i mars och april 2023.

1. Skapa levande stadskärnor
Vill du utveckla levande, attraktiva stadskärnor som lockar invånare, företagare, investerare och besökare? För att lyckas måste många olika intressenter samarbeta. Med en gemensam målbild samt övergripande roadmap blir utvecklingsarbetet och samarbetet tydligare och enklare. Du kommer på denna praktiska och teoretiska kurs få möjlighet att jobba med visionärt utvecklingsarbete av en stadskärna. 

Kursansvariga: Malin Anhede och Anders Larsson

2. Innovationsledning för hållbar stadsutveckling
Världen blir alltmer komplex och vi står inför stora samhällsutmaningar. För att lyckas med omställningen till hållbara städer och samhällen krävs nya arbetssätt och samverkansformer. På den här kursen får du inspiration och insikter som du kan ta med dig in i din nuvarande yrkesroll och arbetsplats. Vi kommer tillsammans arbeta med innovationsmodeller och olika verktyg.  Du får därmed kunskaper i innovationsledning, hur du kan leda i förändring och framtidssäkra din organisation och stad, driva innovationsprocesser för värdeskapande nya lösningar.

Kursansvariga: Jenny Carlstedt och Elisabeth Spross 

3. Place Branding
Konkurrensen mellan platser är knivskarp och många förstärker sitt varumärke inför framtiden. Vad behöver du som platsansvarig för att skapa ett starkt varumärke som attraherar näringsliv, invånare och besökare? Kursen ger dig de viktigaste verktygen för att jobba strategiskt med Place Branding i en organisation, kommun eller inom ett kluster. Genom blandning av teori och praktik samt föreläsningar av yrkesverksamma gästföreläsare skapar du en grund för dig att utgå ifrån och som leder dig vidare i arbetet med platsmarknadsföring och platsutveckling.

Kursansvarig: Michael Persson Gripkow

4. Socialt hållbara städer
Hur kan vi säkerställa att våra städer är socialt hållbara, levande, attraktiva och inkluderande? Hur och när bör vi involvera människor i stadsplanering och designprocesser? Vilka perspektiv måste vi ta hänsyn till när vi skapar städer?
Kursen ger verktyg för att utvärdera platser/områden ur en socialt hållbarhetsaspekt och modeller för att samskapa och utveckla platser och städer för människor med människor.

Kursansvarig: Mustafa Sherif

5. Urban mobilitet och gatans roll
Brinner du också för staden som plats för alla och vill få ökad förståelse för de ingående delarna? På denna kurs kommer du att fördjupa din kunskap om gatans roll och urban mobilitet genom diskussioner och skissarbeten. Under kursen kommer du bli fullmatad med kunskap och inspiration hur dagens städer planeras och utformas. Du kommer lära dig om vilka processer som styr, och vad man ska tänka på när man ritar en gata. Genom praktiska moment så som skissarbete, stadsvandring och medborgardialog kommer du få prova på rollen som gestaltare av stadsrum.

Kursansvariga: Louise Bergström och Fredrik Toller

Vad händer mer på Berghs?

Den 23 februari arrangerar vi frukostseminariet ”Hur bygger man ett starkt platsvarumärke?”. Läs mer och anmäl dig och dina kollegor här!

Berghs erbjuder ett stort kursutbud inom många ämnesområden och på olika nivåer. Se hela vår kurslista här!