Berghs Upgrade: skifta karriär på 12 veckor

Med intensivutbildningen Berghs Upgrade kan du skifta karriär och utbilda till en ny yrkesroll baserad på befintlig kompetens - på 12 veckor. Välj mellan Digital Design, Content Manager, Digital Producer och Processledare.

Berghs Upgrade riktar sig till en erfaren målgrupp som redan har erfarenhet av att arbeta inom kommunikation och vill styra om sin karriär mot ett nytt område eller en ny spetskompetens. Utbildningarna inom Berghs Upgrade skapar möjlighet att utveckla och byta sin nuvarande yrkesroll, fylla på med ny kompetens och fortsätta att vara anställningsbar. Vid avslutad utbildning inom Berghs Upgrade finns en ny uppsättning kunskaper, erfarenheter som visar på ny kompetens direkt i CV:t.

– Livslångt lärande har gått från ett diffust begrepp till en verklighet att förhålla sig till, speciellt i kommunikationsyrken där kompetensbehov förändras i samma takt som medieutvecklingen, säger Linn Tornérhielm, COO och affärsområdeschef på Berghs.

Upgrade: Digital Producer

Som Digital producer ansvarar du för att ni får med det digitala i alla produktioner. Du ser till att det skapas rätt förutsättningar för teamet, rätt format för rätt plattform och hjälper till att ta strategiska beslut vid webbproduktioner, filminspelningar och onlineannonsering.

Under utbildningen kommer du att lära dig att tänka strategiskt och taktiskt kring digital produktion och få förståelse för datadriven kommunikation. Kursen innehåller ett skarpt case som tar dig igenom tre olika områden Utforska & leda, Producera och Lansera. Vi kommer att lära oss grunderna, trender, processer, metoder och arbeta med att planera och leda olika produktioner med det digitala i fokus.

Upgrade: Processledare

Som processledare behöver du ha tillit till processen snarare än att drivas av fasta riktlinjer och redan utsatta mål. Att vilja förändra, innovera och våga prova – misslyckas – lära – göra om är utvecklingsmöjligheter som identifierar en processledare. Förändringsarbete kan vara svårt med befintliga strukturer och verktyg. Det är därför processledning och facilitering finns. Det handlar om att uppdatera sina metoder för ledarskap, att kunna ta ledarskap över processer och de människor som är delaktiga i processen.

Under utbildningen kommer du att lära dig om hur du själv agerar i ett processtyrt sammanhang (processledning), om hur innovation skapar fördelar (innovation) och hur du kan ta en idé från bordet till verklig produkt (affärsmässighet). Utbildningen tar dig igenom tre olika områden, set the stage (processledning), create change (innovation) samt make it real (genomförande). Det sker ständigt förändringar som kräver förståelse för andra beteenden, för digitalisering och för den ökade konkurrensen genom globalisering. Detta  påverkar dig som processledare. Du behöver se hur du kan vända utmaningar till möjligheter – på ett effektivt och hållbart sätt.

Upgrade: Digital Design

Den första utbildningen inom Berghs Upgrade är Digital Design, en intensiv utbildning  på 12 veckor, riktad till personer som redan är grafiska designers eller AD och vill skifta fokus och kompetensområde till digital design. Med användaren i fokus gör deltagarna en djupdykning i den digitala världen och utbildas inom gränssnittsdesign/UX för både webb och smarta telefoner. Utbildningen behandlar både de analytiska, tekniska och de konstnärliga sidorna av att arbeta med digital design och user experience. Efter utbildningens slut kommer deltagarna att kunna söka jobb som digitala designers.

– Vi träffar dagligen mycket skickliga grafiska designers och art directors som vill bygga på sina befintliga kompetenser för att ta sig an en ny yrkesroll. För dessa blir steget till UX ibland helt nödvändigt, utbildningen är upplagd för att göra steget så smidigt som möjligt, säger Johan Björnsrud, som är programansvarig för Digital Design på  Berghs Upgrade.

Upgrade: Content Manager

Höstterminen 2018 startar Berghs: Upgrade Content Manager, en intensiv utbildning på 12  veckor riktad till dig vill arbeta som den nya tidens marknadsförare och driva utveckling och kommunikation för varumärken och organisationer.

Att vara content manager på ett företag kan liknas vid rollen som chefredaktör inom traditionell media. Det är en slags hybrid mellan marknadschef och chefredaktör där det handlar om att producera innehåll kontinuerligt såväl som att ta ansvar för resultatet.

Under utbildningen kommer du att lära dig att tänka strategiskt och taktiskt kring redaktionell marknadsföring, så kallad content marketing. Kursen innehåller ett skarpt varumärke och case som tar dig igenom tre olika områden, strategi och taktik, storybuilding samt distribution och publiceringsplattformar.

Hur fungerar Berghs Upgrade?

Vi arbetar längre i livet än någonsin tidigare. Fler arbetar än någonsin tidigare. Samtidigt behöver allt fler fortbilda eller vidareutbilda sig under yrkeslivet, vilket bland annat uppmärksammas i regeringens strategi för högre utbildning. För att svara på behovet av vidareutbildning lanserar Berghs från och med hösten 2017 ett nytt utbildningskoncept: Berghs Upgrade, en tre månader lång heltidsutbildning som ger deltagarna möjlighet att utbilda sig till en ny yrkesroll genom att bygga på sin befintliga kompetens.

Som deltagare inom Berghs Upgrade studerar du heltid på Berghs under 12 veckor. Den pedagogiska modellen inom Berghs Upgrade bygger på att du varje vecka får ett nytt uppdrag eller case. De syftar till att ge deltagarna praktisk erfarenhet inom det område de nu utbildar sig inför att arbeta med. I slutet av varje vecka presenterar deltagarna en lösning på veckans uppdrag och ges feedback.