Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs studenter tar fram vision för Stockholm 2041

2017 antog Stockholms stad "Vision 2040". Ett dokument där tjänstemän föreställer sig ett Stockholm 23 år fram i tiden. Den 23 augusti utmanade de 175 heltidsstudenterna på Berghs stadens officiella vision under handledning av bland andra MethodKit, där studenterna skapade sin "Vision 2041". Genom den visualiserar de livet i Stockholm, både i det stora, på dagen och natten, bland gator och gränder.

Skrivet av David Lindh
September 12, 2019

Vision 2041 är en metodisk workshop där deltagare gemensamt förstår sin dåtid, nutid samt framtid, för att sedan arbeta med staden sett från tre perspektiv; Livet i staden, Platser och gator och Staden på natten. Varje perspektiv presenterades på ett långt bord där ett specifikt MethodKit användes och en ämnesexpert fanns tillhands. Efter det uppmanades studenterna att diskutera, reflektera och ta fram konkreta koncept och nästa steg för en bättre värld. Dagen faciliterades av Ola Möller och Jonas Johansson, och anordnades av Berghs programansvariga Jenny Theolin och Pål Pettersson.

De tre teman som berördes var följande:

1. Livet i staden

Detta tema använder MethodKit for Society & Politics som ram för att tänka och prata om livet i staden.

2. Platser och gator

Detta tema använder MethodKit for Places som ram för att tänka och prata om gator och platser.

3. Staden på natten

Detta tema använder MethodKit for Cities at Night som ram för att tänka och prata om staden på natten.

Efter att ha spånat och tagit fram underlag för både drömmar, nuläge och den faktiska framtidsplanen, sammanställdes allt i en rapport. Läs rapporten i sin helhet här.

Mer om projektet hittar du på 2041.se